Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.

E-mail:   zemcik.o@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1726
Telefon:   +420 54114 2409

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1995, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Technologie obrábění
 • 2002, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Technologie obrábění

Přehled zaměstnání

 • 2000-2003, vědecko technický pracovník, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně
 • 2003-dosud, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Technologie obrábění
 • CAD/CAM
 • Speciálni technologie obrábění
 • Speciální technologie výroby
 • Technologické projektování
 • Technologické procesy
 • Technologická připrava výroby
 • Nástroje a přípravky pro obrábění
 • Základy práce s výpočetní technikou

Vědeckovýzkumná činnost

 • Technologie 3D tisku primárně s ohledem na metody FDM
 • Simulace stavu povrchové vrstvy válečkovaného a broušeného materiálu.
 • Vyhodnocení stavu povrchové vrstvy.

Projekty

 • 2000-2003 Spoluřešitel výzkumného záměru: MSM 262003-Rozvoj progresivních vysoce přesných strojírenských technologií
 • Fakultní projekt FSI r. 2001 Řešitel - Vliv technologických parametrů na povrchovou vrstvu zušlechtěné oceli, upravené působením tlakem kuličky
 • 1998 Spoluřešitel - Technologický normativ profese soustružení FP 379726

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • SEDLÁK, J.; KUDLÁČOVÁ, B.; ZEMČÍK, O.; JAROŠ, A.; SLANÝ, M.:
  Production of Planetary Mechanism Model Prototype using Additive Method of Rapid Prototyping,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2017, (2017), No.3, pp.374-381, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; SEDLÁK, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel,
  Acta Polytechnica, Vol.55, (2015), No.5, pp.347-351, ISSN 1210-2709, ČVUT
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SEKERKA, V.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; ROZKOŠNÝ, L.:
  Production of Prototype Parts Using Direct Metal Laser Sintering Technology,
  Acta Polytechnica, Vol.55, (2015), No.4, pp.260-266, ISSN 1210-2709, ČVUT
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, O.; SEDLÁK, J.; CHLADIL, J.:
  Hydrostatic roller burnishing aplied on surface layer of bearing steel,
  ERIN 2014 Proceedings of Abstract, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • SEDLÁK, J.; SEKERKA, V.; SLANÝ, M.; KOUŘIL, K.; ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.:
  Production of prototype parts using Direct Metal Laser Sintering technology,
  ERIN 2014, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-13, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; OTOUPALÍK, J.; SEDLÁK, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.2, pp.99-104, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; FIŠEROVÁ, Z.; CHLADIL, J.; ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  The Influence of Lubricants on the Durability of Roller Bearings,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.4, pp.213-220, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  Rozložení teplotního pole v FDM tiskové hlavě,
  Vysoce přesné technologie obrábění. Programování moderních CNC strojů., pp.21-28, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011), LITERA Brno
  článek ve sborníku
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011
 • ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  A Distribution of Temperature Field in the FDM Printhead,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.115-119, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA Brno
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • KOCMAN, K.; ZEMČÍK, O.:
  Analýza termodynamických jevů při broušení,
  Nové smery vo výrobných technológiách 2008, pp.211-215, ISBN 978-80-553-0044-3, (2008), TU Košice
  článek ve sborníku
  akce: Nové smery vo výrobných technológiách 2008, Prešov, 19.06.2008-21.06.2008
 • KOCMAN, K.; ZEMČÍK, O.:
  Thermodynamic Effects when Grinding,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.7, (2007), No.1, pp.23-26, ISSN 1213-2489, Faculty of Production and Management University of J. E. Purkyně Ústí nad Labem
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, O.; ZEMČÍK, O.:
  Vliv válečkování na povrch a kalibraci součásti,
  TECHNOLÓGIA 2003, pp.94-99, ISBN 80-227-1935-8, (2003)
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2003, Bratislava, 09.09.2003-10.09.2003
 • ZEMČÍK, O.:
  Interakce tlaku kuličky na funkční povrch součásti.,
  FUNKČNÉ POVRCHY 2003, pp.227-232, ISBN 80-88914-89-2, (2003), FŠT TRENČANSKA UNIVERSITA V Trenčíně
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2003, Bratislava, 09.09.2003-10.09.2003
 • ZEMČÍK, O., ZEMČÍK, O.:
  Simulace válečkování metodou konečných prvků, VUT FSI Brno
  výzkumná zpráva
 • ZEMČÍK, O.:
  Vliv Technologických parametrů na povrchovou vrstvu zušlechtěné oceli, upravené působením tlakem kuličky.,
  FSIJunior konference 2001, pp.243-246, ISBN 80-214-2071-5, (2001), VUT v Brně FSI
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior Konference 2001, Brno, 10.12.2001-14.12.2001
 • ZEMČÍK, O., ZEMČÍK, O.:
  Vyhodnocení stavu povrchové vrstvy zušlechtěných ocelí po působení tlakem kuličky.,
  Technológia 2001, pp.235-239, ISBN 80-227-1567-0, (2001), Slovenská technická universita v Bratislave vo Vydavateĺstve STU, Bratislava,Vazovova 5
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2001, Bratislava, 11.09.2001-12.09.2001
 • ZEMČÍK, O.:
  Matematický model stavu povrchové vrstvy válečkované zušlechtěné oceli,
  Technológia 2001, sborník prednášok, pp.226-229, ISBN 80-227-1567-0, (2001), Strojnícka fakulta STU v Bratislave, katedra materiálov a technologií
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2001, Bratislava, 11.09.2001-12.09.2001
 • ZEMČÍK, O., ZEMČÍK, O.:
  Vlastnosti povrchové vrstvy po aplikaci válečkování,
  ICPM 2001 sborník přednášek, pp.263-269, ISBN 80-7044-358-8, (2001), Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav techniky a řízení výroby
  článek ve sborníku
  akce: ICPM 2001, Ústí nad Labem, 05.09.2001-07.09.2001
 • ZEMČÍK, O., ZEMČÍK, O.:
  Simulace stavu povrchové vrstvy válečkovaného zušlechtěného materiálu,
  ITC 2001, sborník přednášek, pp.158-166, ISBN 80-7318-008-1, (2001), Univerzita Tomáše bati ve Zlíně, Fakulta Technologická
  článek ve sborníku
  akce: Nástroje 2001, Zlín, 19.06.2001-20.06.2001
 • ZEMČÍK, O.:
  Automatizace konstrukce křivkového kotouče s pomoci IBM PC AT,
  Sborník vítězných prací 4.konference studentské tvůrčí činnosti s mezinárodní účastí, pp.17-40, (1995), FS VUT Brno
  článek ve sborníku

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ZEMČÍK, O.; CHLADIL, J.; OTOUPALÍK, J.; SEDLÁK, J.:
  Changes in the surface layer of rolled bearing steel,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.2, pp.99-104, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise

  Článek se zabývá změnami v povrchové vrstvě kroužku válečkované ložiskové oceli. Na vzorky materiálu 100Cr6 (CSN 14109) je jako dodatečná operace aplikována metoda hydrostatického válečkování a jsou vyhodnoceny změny v povrchové vrstvě obrobku. Pro lepší pochopení probíhajících jevů byla rovněž provedena simulace metodou konečných prvků.
 • SEDLÁK, J.; FIŠEROVÁ, Z.; CHLADIL, J.; ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  The Influence of Lubricants on the Durability of Roller Bearings,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.4, pp.213-220, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise

  Příspěvek popisuje stanovení různých faktorů maziva, které ovlivňují trvanlivost valivých ložisek nebo obecného valivého kontaktu. Jejich znalost je nezbytným předpokladem pro použití při výpočtu životnosti ložisek ze dvou pohledů. Především bude možné určit přesněji trvanlivost valivých ložisek nebo valivý kontakt se všemi ekonomickými důsledky. Prohloubení těchto informací umožní účelné a kontrolované zvýšení trvanlivosti valivých ložisek.
 • ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  Rozložení teplotního pole v FDM tiskové hlavě,
  Vysoce přesné technologie obrábění. Programování moderních CNC strojů., pp.21-28, ISBN 978-80-214-4352-5, (2011), LITERA Brno
  článek ve sborníku
  akce: Vysoce přesné technologie obrábění; Programování moderních CNC strojů, Brno, 03.03.2011-03.03.2011

  Tento článek je zaměřen na analýzu teplotního pole tiskové hlavy FDM 3D tiskárny založené na projektu REPRAP. Rozložení teplotního pole v tiskové hlavě je velmi důležité vzhledem k optimální oblasti tavení tiskového materiálu. Výsledné teplotní pole bylo vyhodnoceno pomocí softwaru ANSYS Workbench a výsledné teploty byly verifikovány během testování tiskové hlavy. Bylo navrženo několik variant tiskových hlav, z nichž dvě byly vyrobeny a jejich dokumentace byla poskytnuta vývojářské komunitě projektu REPRAP.
 • ZEMČÍK, O.; DVOŘÁČEK, J.:
  A Distribution of Temperature Field in the FDM Printhead,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.115-119, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA Brno
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011

  Tento článek je zaměřen na analýzu teplotního pole tiskové hlavy v částečně samo-replikované FDM 3D tiskárně, založené na řešení projektu REPRAP. Rozložení teplotního pole hraje velmi podstatnou roli z důvodu optimální tavné délky tiskového materiálu. Teplotní pole bylo určeno pomocí simulace v programu ANSYS a bylo ověřeno testováním vyrobené tiskové hlavy. Bylo navrženo několik tiskových hlav, z nichž dvě byly vyrobeny a testovány. Obě testované hlavy byly poskytnuty komunitě REPRAP.
 • KOCMAN, K.; ZEMČÍK, O.:
  Analýza termodynamických jevů při broušení,
  Nové smery vo výrobných technológiách 2008, pp.211-215, ISBN 978-80-553-0044-3, (2008), TU Košice
  článek ve sborníku
  akce: Nové smery vo výrobných technológiách 2008, Prešov, 19.06.2008-21.06.2008

  Článek zahrnuje výsledky výzkumu termodynamických efektů při rovinném broušení s cílem vyloučení vytvoření nevhodného tažného zbytkového napětí v povrchové vrstvě a předcházení dalším záporných jevům vlivemi tepelné degradace povrchu. Matematický model tepla a teploty při broušení byl ověřen s pomocí systému ThermaCam SC2000 spolu s určením hraničních hodnot jednotlivých závislostí.