Ing. Pavel Houška, Ph.D.

E-mail:   houska.p@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
Výzkumné centrum automatické manipulace
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   B1/310
Telefon:   +420 54114 2291

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Ing.,Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Mechatronika
 • 2004, Ph.D.,Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika, specializace Mechatronika

Přehled zaměstnání

 • 2010-dosud, Junior researcher, Sekce adaptivního řízení, Divize Mechatroniky, NETME Centre FSI VUT v Brně
 • 2005-dosud, Odborný asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2004, Asistent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2002-2004, Technický pracovník, Ústav mechaniky těles mechatroniky a biomechaniky FSI VUT v Brně
 • 1998-2004, Vývojový pracovník - programátor, SMART spol. s r.o. Brno
 • 1991-1994, Obráběč kovů, Lada, a.s. pobočka Jindřichův Hradec

 

 

 

 

Pedagogická činnost

 • Navrhování řídicích systému a mechatronických soustav
 • Senzorika a DAQ
 • Elektrické aktuátorů
 • Vývoj aplikací v LabVIEW

Vědeckovýzkumná činnost

 • Modelování, simulace a řízení mechatronických soustav
 • Senzorické systémy, vývoj chytrých snímačů
 • Měření a zpracování velkého množství dat
 • Automatizované jednoúčelové stroje, výrobní linky a testery
 • Automatizované speciální vědecké přístroje

Akademické stáže v zahraničí

 • 2007, Technická univerzita Gabrovo, Bulharsko

Projekty

 • 2012-2014, Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů, Projekt TAČR č. TA02010259
 • 2011-2013, FR-TI3/655: Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů, MPO ČR program TIP, člen řešitelskeho týmu
 • 2011-2013, FSI-S-11-23: Modelování a řízení soustav s redundantní aktuací, řešitel
 • 2010, FSI-S-10-29: Vývoj řízení a senzoriky nekonvenčních mechatronických zařízení, řešitel
 • 2010-dosud, CZ.1.05/2.1.00/01.0002: NETME Centre - Nové technologie pro strojírenství, junior researcher
 • 2009-2012, CZ.1.07/2.3.00/09.0162: Znalosti a dovednosti v mechatronice - Transfer inovací­ do praxe, člen řešitelskeho týmu
 • 2009-2012, CZ.1.07/2.2.00/07.0406: Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, člen řešitelského týmu
 • 2007: FRVŠ 786/2007: Inovace laboratoří pro výuku automatizace, řešitel
 • 2005-2011, MSM 0021630518: Simulační modelování mechatronických soustav, člen řešitelskeho týmu
 • 2005-2008, 1P05ME789: Simulace mechanické funkce vybraných prvků lidského těla, člen řešitelskeho týmu
 • 2002-2004, MSM 262100024: Výzkum a vývoj mechatronických soustav, člen řešitelskeho týmu

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; HOUŠKA, P.:
  Experimental evaluation of WEDM machined surface waviness,
  Acta Polytechnica (on-line), Vol.56, (2016), No.5, pp.360-366, ISSN 1805-2363, Czech Technical University (CTU) in Prague
  článek v časopise
 • ŠUBRT, K.; HOUŠKA, P.; KNOFLÍČEK, R.:
  Comparison of energy efficiency of the redundant actuation of positioning axes,
  Applied Mechanics and Materials, pp.620-625, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise
 • HRBÁČEK, J.; SINGULE, V.; HOUŠKA, P.:
  Mechatronic Design of Four-Quadrant Electric Drive Test Stand,
  Proceedings of 2015 International Conference on Electrical Drives and Power Electronics 2015 (EDPE), pp.353-358, ISBN 978-1-4673-9661-5, (2015), Technical University of Košice
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics - EDPE 2015, The High Tatras - Tatranská Lomnica, 21.09.2015-23.09.2015
 • ŠUBRT, K.; HOUŠKA, P.:
  The Measurement of the Operating Characteristics of the Piezoelectric Linear Motor,
  EDPE 2015 Proceedings, pp.387-392, ISBN 978-1-4673-9661-5, (2015), Technical University of Košice
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics - EDPE 2015, The High Tatras - Tatranská Lomnica, 21.09.2015-23.09.2015
 • BEDNAŘÍK, A.; KUBA, P.; MOSKOVETS, E.; TOMALOVÁ, I.; KRÁSENSKÝ, P.; HOUŠKA, P.; PREISLER, J.:
  Rapid Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Imaging with Scanning Desorption Laser Beam,
  ANALYTICAL CHEMISTRY, Vol.86, (2014), No.2, pp.982-986, ISSN 0003-2700, American Chemical Society
  článek v časopise
 • HUZLÍK, R.; BLECHA, P.; VAŠÍČEK, A.; HOUŠKA, P.; HOLUB, M.:
  Device for Measuring of Active Power and Energy at Machine Tools,
  Mechatronics 2013 Recent Technological and Scientific Advances, pp.503-509, ISBN 978-3-319-02294-9, (2013), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 10th International Conference on Mechatronics, Brno, 07.10.2013-09.10.2013
 • HOUŠKA, P.; ANDRŠ, O.; VETIŠKA, J.:
  Mechatronic approach to absolute position sensors design,
  Mechatronics Recent Technological and Scientific Advances, pp.219-226, ISBN 978-3-642-23243-5, (2011), Springer
  článek ve sborníku
  akce: 9th International Conference Mechatronics 2011, Varšava, 21.09.2011-24.09.2011
 • KŘUPKA, I.; HARTL, M.; ZIMMERMAN, M.; HOUŠKA, P.; JANG,S.:
  Effect of surface texturing on elastohydrodynamically lubricated contact under transient speed conditions,
  Tribology International, Vol.44, (2011), No.10, pp.1144-1150, ISSN 0301-679X, Elsevier
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; HOUŠKA, P.:
  Experimental evaluation of WEDM machined surface waviness,
  Acta Polytechnica (on-line), Vol.56, (2016), No.5, pp.360-366, ISSN 1805-2363, Czech Technical University (CTU) in Prague
  článek v časopise

  Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je nekonvenční technologie obrábění, která se stala v mnoha oblastech průmyslu nepostradatelnou. Typická morfologie elektroerozivně obrobeného povrchu se vyznačuje velkým množstvím kráterů způsobených elektrojiskrovými výboji vznikajících v průběhu řezného procesu. Studie se zabývá vyhodnocením vlivu nastavení parametrů stroje na profilových parametrech vlnitosti povrchu na vzorcích vyrobených ze dvou kovových materiálů Al 99.5 a Ti-6Al-4V. Pozornost byla věnována i vyhodnocení morfologie povrchu pomocí 3D barevně filtrovaných i nefiltrovaných snímků.
 • ŠUBRT, K.; HOUŠKA, P.; KNOFLÍČEK, R.:
  Comparison of energy efficiency of the redundant actuation of positioning axes,
  Applied Mechanics and Materials, pp.620-625, ISSN 1660-9336, Trans Tech Publications Ltd
  článek v časopise

  V současné době, výrobní stroje a hlavně moderní obráběcí centra jsou vystaveny stále se zvyšující tlak na zvýšení energetické účinnosti, a to jak ze strany zákazníků a také z hlediska legislativních předpisů. Výběr pohonů pro jednotlivé osy je v první řadě kompromis mezi dosažitelnou dynamikou, přesností a cenou. Elektrická účinnost a spotřeba energie není obvykle brány v úvahu při návrhu osy. V tomhle papír, spotřeba elektřiny pohonu jediné osy pohonu a redundantní ovládání přes dva pohony je ve srovnání v různých provozních podmínkách. Výsledky měření se používají k posouzení výhody redundantní ovládání polohování os s důrazem na energetickou účinnost, což je v souladu se současným trendem tzv ekodesignu
 • ŠUBRT, K.; HOUŠKA, P.:
  The Measurement of the Operating Characteristics of the Piezoelectric Linear Motor,
  EDPE 2015 Proceedings, pp.387-392, ISBN 978-1-4673-9661-5, (2015), Technical University of Košice
  článek ve sborníku
  akce: 18th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics - EDPE 2015, The High Tatras - Tatranská Lomnica, 21.09.2015-23.09.2015

  Příspěvek se zabývá měřením provozních vlastností piezoelektrického lineárního motoru Linear Piezo LEGS Twin 20N type LT20 a řídící jednotky PDM101 obojí od PiezoMotor. Bylo provedeno zpracování a vyhodnocení dat. Motor byl testován ve vakuovém prostředí a byla studována zejména přesnost polohování (micropositioning) za různých provozních podmínek.
 • BEDNAŘÍK, A.; KUBA, P.; MOSKOVETS, E.; TOMALOVÁ, I.; KRÁSENSKÝ, P.; HOUŠKA, P.; PREISLER, J.:
  Rapid Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Imaging with Scanning Desorption Laser Beam,
  ANALYTICAL CHEMISTRY, Vol.86, (2014), No.2, pp.982-986, ISSN 0003-2700, American Chemical Society
  článek v časopise

  Skenování vzorků pomocí MALDI-TOF spektrometrie je rychle se vyvíjející technika, která má velký potenciál v oblasti biovědy. V dřívějších dobách trvalo kvalitní skenování velmi dlouho a to i přes použití nejnovějších laservých technologií. V tomto článku je představen koncept použití zrcátka na klonění laserového paprsku, což v důsledku vede k výraznému zrychlení celého procesu. Na prototypu se podařilo dosáhnout o řád nižších časů měření oproti komerčním výrobkům.
 • ZIMMERMAN, M.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; HOUŠKA, P.:
  LUBRICATION FILM THICKNESS BEHAVIOR UNDER TRANSIENT SPEED AND LOAD CONDITIONS,
  PROCEEDINGS OF THE ASME/STLE INTERNATIONAL JOINT TRIBOLOGY CONFERENCE, IJTC 2012, pp.189-191, ISBN 978-0-7918-4508-0, (2012), AMER SOC MECHANICAL ENGINEERS, THREE PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10016-5990 USA
  článek ve sborníku
  akce: ASME/STLE 2012 International Joint Tribology Conference, Denver, 2012, Denver, Colorado, USA, 08.10.2012-10.10.2012

  V technické praxi žádné části stroje nepracují za ideálních ustálených podmínek. Přechodné podmínky podílející se na konkrétních případech skutečných sestav strojů, jako jsou vačky kontakty, atd. představují velmi složitou sekvenci pohybů. V těchto aplikacích vysoké kluzné podmínky jsou často nahrazeny nulou rychlostí a spojené se squeez efektem.