doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc.

E-mail:   danek.l@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie svařování a povrchových úprav
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1639
Telefon:   +420 54114 2632,

27421

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1964 Průmyslová škola strojní
 • 1974, Ing., FSI VUT, Dopravní a manipulační technika, dálkové studium
 • 1984, CSc., 2F, Vojenská akademie v Brně, Strojírenská technologie-svařování
 • 1989, Doc., 2F, Vojenská akademie v Brně, Strojírenská technologie - svařování

Přehled zaměstnání

 • 1964-1967, konstruktér, První brněnská strojírna
 • 1968-1974, technik asistent, Vojenská akademie v Brně
 • 1974-1977, odborný pracovník, Vojenská akademie v Brně
 • 1977-1980, samostatný odborný pracovník, Výzkumný ústav 070 Brno
 • 1980-1989, odborný asistent, Vojenská akademie v Brně
 • 1989-2006, docent, Vojenská akademie v Brně
 • 2006- , docent, ÚST, FSI VUT Brno

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost v rámci CŽV v kurzech pro školení vyššího svářečského personálu: - mezinárodní svářecí inženýr (IWE),
 • - mezinárodní svářecí technolog (IWT),
 • - mezinárodní svářecí specialista (IWS).
 • Přednášky v předmětu ETV, ETV-K
 • Přednášky v předmětu HS2, HS2-K
 • Výuka v doktorských studijních programech předmětů: 9PTU, 9PTS, 9TTS,   

Vědeckovýzkumná činnost

 • - Svařitelnost kovových materiálů, optimalizace procesu svařování,
 • - pájení a žárové stříkání,
 • - tepelné dělení a renovační technologie

Univerzitní aktivity

 • 2002 - dosud, předseda komise pro SZZ, FSI VUT,
 • 2006 - , člen oborové rady pro doktorský studijní program P2302

Mimouniverzitní aktivity

 • 1980 - dosud, Česká svářečská společnost, člen

Projekty

 • 2005-dosud: Projekt výzkumu a vývoje MPO č. FT-TA/022 programu TANDEM - Výzkum a vývoj progresivně funkčních, gradientních materiáulů a struktur.
 • 2009 - 2012: Projekt MPO č.: FR-TI1/485: Výzkum svařitelnosti a životnosti svarových spojů rotorů v opravárenství a retrofitech energetických zařízení

 

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • DANĚK, L.; KUBÍČEK, J.; VANĚK, M.; RICHTER, T.:
  Návrh heterogenního svaru pro rotor parní turbíny
  článek ve sborníku
  akce: FORM-WELD 2014, Brno, 30.09.2014-01.10.2014
 • DANĚK, L.; KUBÍČEK, J.; PODRÁBSKÝ, T.; JULIŠ, M.:
  Problematika svařování žáropevných ocelí pro energetická zaříení,
  Požadavky na technická i technologická zařízení a konstrukce výrobků i jejich konstrukční materiály, pp.89-95, ISBN 978-80-87102-10-7, (2014), TESYDO, s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno
  článek ve sborníku
  akce: Technická konference 2014, Hrotovice, 25.03.2014-26.03.2014
 • KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; MRŇA, L.:
  Svařování feritické oceli plazmovým paprskem,
  Zborník z XXXIX.mezinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011, pp.12-13, ISBN 978-80-89296-14-9, (2012), Slovenská zváračské spoločnost
  článek ve sborníku
  akce: 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, Tatranská Lomnica, 07.11.2012-09.11.2012
 • KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M.:
  - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava,
  40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, pp.72-82, ISBN 978-80-89296-15-6, (2012), Slovenská zváračská spoločnosť
  článek ve sborníku
  akce: 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, Tatranská Lomnica, 07.11.2012-09.11.2012
 • KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; MRŇA, L.:
  Vliv povlaků žárových nástřiků a úprav povrchu na absorpci slunečního záření,
  Kovárenství, Vol.2012, (2012), No.44, pp.113-116, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR
  článek v časopise
 • KUBÍČEK, J.; HÁLA, M.; MRŇA, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; DANĚK, L.:
  Plazmové svařování a řezání vysokopevnostních ocelí,
  Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, pp.209-216, ISBN 978-80-248-2473-4, (2011), Český svářečský ústav a Vysoká škola báňská
  článek ve sborníku
  akce: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, Ostravice, 21.09.2011-23.09.2011
 • KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; MRŇA, L.:
  Svařování laserem v podmínkách současné technické praxe,
  moderní výrobní technologie pro 21 století, pp.141-145, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Cern, s.r.o. Brno
  článek ve sborníku
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DANĚK, L.; KUBÍČEK, J.; VANĚK, M.; RICHTER, T.:
  Návrh heterogenního svaru pro rotor parní turbíny
  článek ve sborníku
  akce: FORM-WELD 2014, Brno, 30.09.2014-01.10.2014

  Návrh heterogenního svarového spoje středo a nízkotlakého stupně parní turbíny: svaru ocelí X22CrMoV 12-1 a 26NiCrMoV 14-5 Návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů a křehkolomových charakteristik spoje. Technologický probrém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin, 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový spoj nebude homogenní ( stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání
 • DANĚK, L.; KUBÍČEK, J.; PODRÁBSKÝ, T.; JULIŠ, M.:
  Problematika svařování žáropevných ocelí pro energetická zaříení,
  Požadavky na technická i technologická zařízení a konstrukce výrobků i jejich konstrukční materiály, pp.89-95, ISBN 978-80-87102-10-7, (2014), TESYDO, s.r.o, Mariánské nám. 1, 617 00 Brno
  článek ve sborníku
  akce: Technická konference 2014, Hrotovice, 25.03.2014-26.03.2014

  Svařování dutého rotoru pro parní turbínu složeného z tří rozdílných žáropevných materiálů. příspěvek se podrobně zabývá výzkumem heterogenního spoje ocelí X22CrMoV12-1 a 26NiCrMoV 14-5. Jedná se o návrh složení svaru s hodnocením svařitelnosti základních materiálů, výběru přídavných materiálů a stanovení křehkolomových charakteristik spoje. Technologický problém je dán náchylností 12% Cr oceli k tvorbě studených trhlin a 3% Ni oceli zase k tvorbě trhlin za horka. Je zřejmé, že svarový kov nebude homogenní (stranu Cr oceli bude nutné opatřit mezivrstvou) a že bude třeba kombinovaného žíhání.
 • KUBÍČEK, J.; DANĚK, L.; MRŇA, L.:
  Svařování feritické oceli plazmovým paprskem,
  Zborník z XXXIX.mezinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2011, pp.12-13, ISBN 978-80-89296-14-9, (2012), Slovenská zváračské spoločnost
  článek ve sborníku
  akce: 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, Tatranská Lomnica, 07.11.2012-09.11.2012

  Článek je zaměřen na plazmové svařování feritické oceli. Nerezavějící vysokolegované feritické oceli obsahují max.0,08% uhlíku a 10,5 až 30%(hm.) chrómu. V příspěvku je rozebrán vliv parametrů svařování na objem svarové lázně a velikost zrna.
 • KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M.:
  - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava,
  40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, pp.72-82, ISBN 978-80-89296-15-6, (2012), Slovenská zváračská spoločnosť
  článek ve sborníku
  akce: 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, Tatranská Lomnica, 07.11.2012-09.11.2012

  Solární absorbéry deskového typu mají výhodu relativně jednoduché výroby, ale na druhé straně mají nižší tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Tento článek popisuje dva nové typy solárních absorbérů potlačující výše zmíněné nevýhody se zachováním přiměřené výrobní jednoduchosti. První typ je vyroben metodou laserového svařování dvou tenkých plechů austenitické oceli, kdy průvarové svary vytvoří potřebnou meandrovou strukturu. Následně je do prostoru mezi oba plechy přivedena tlaková vody, která způsobí trvalé vydutí meandrové struktury nutné pro průtok teplosměnného média. Druhý typ se vyznačuje vytvořením vhodné prostorové struktury v plechu pomocí tváření v nepevné matrici. Tato prostorová struktura jednak zvětší teplosměnný povrch a dále eliminuje potřebu kolmého směrování panelu vůči dopadajícímu slunečnímu záření. Díl s vytvořenou strukturou je k zadní části absorbéru opět přivařen metodou laserového svařování. Vstupní otvory pro přívod média jsou vytvořeny metodou Flow dril. Tento článek představuje také analýzu různých povrchů pro zvýšení absorpce přicházející sluneční záření. Je zde uvedena recenze několika ze základních podmínek pro absorpční povlaky několika kovů a keramiky připravených žárovým nástřikem.
 • KUBÍČEK, J.; HÁLA, M.; MRŇA, L.; ŠKNOUŘILOVÁ, E.; DANĚK, L.:
  Plazmové svařování a řezání vysokopevnostních ocelí,
  Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, pp.209-216, ISBN 978-80-248-2473-4, (2011), Český svářečský ústav a Vysoká škola báňská
  článek ve sborníku
  akce: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, Ostravice, 21.09.2011-23.09.2011

  Příspěvek je zaměřen na svařování vysokopevnostních ocelí, které se využívají zejména při výrobě extrémně zatížených konstrukcí. Ke svařování byla použita technologie plazmového svařování - metoda klíčové dírky bez přídavného materiálu. Byly provedeny tahové zkoušky a měření tvrdosti svárů. Bylo provedeno hodnocení tepelného dělení vysokopevnostní oceli plazmovým paprskem.