prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc.

E-mail:   pistek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Letecký ústav
Odbor stavby letadel
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0426
Telefon:   +420 54114 2226

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1957, Střední průmyslová škola s maturitou, Uh. Hradiště, obor Stavba letadel
 • 1965, Ing, Vojenská akademie, Fakulta strojní, Obor Stavba letadel
 • 1971, Posttgraduální studium, VUT v Brně, Numerické metody a programování
 • 1981, CSc.,Vojenská akademie, Fakulta strojní, Obor Stavba letadel
 • 1991, Docent, VUT v Brně, FSI, Stavba dopr. strojů a zařízení
 • 2000, Profesor, VUT v Brně, FSI, Stavba dopr. strojů a zařízení

Přehled zaměstnání

 • -, ,
 • -, ,
 • 1969 LET, a.s., vedoucí skupiny pevnosti křídla a ocasních ploch letadel
 • 1980 LET, a.s., vedoucí odd. statické a dynamické pevnosti
 • 1989 LET, a.s., hlavní konstruktér L610
 • 1990 MORAVAN, a.s., vedoucí projekce letadel, Hlavní konstruktér nového
 • letounu Z-90,
 • 1991 VUT v Brně, Fakulta strojní, Letecký ústav, ředitel ústavu, dosud
 • 1998 UTB ve Zlíně, FT, Ústav Fyziky a materiálového inženýrství (ukončeno v roce 2003)
 • 2000 VUT v Brně, Centrum leteckého a kosmického výzkumu, řešitel,
 • pokračuje do 2011

Pedagogická činnost

 • Přednášky z předmětu Pevnost leteckých konstrukcí I,II
 • Přednášky z předmětu Konstrukce a projektování letadel III
 • Přednášky z předmětu Letadla (bakalářské studium)
 • Přednášky z předmětu Vybrané statě z mechaniky
 • Odborné kurzy pro letecký průmysl v rámci programu ECADS.
 • Přednášky v rámci Univerzity třetího věku.

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1969 Návrh malého dopravního letounu L 410, LET, a.s. Kunovice, vedoucí
 • skupiny pevnosti
 • 1980 Vývoj software pro automatizaci výpočtu zatížení(SAVLE) a pro analýzu
 • napětí MKP (SOFEM)
 • 1990 Hlavní konstruktér letounu L610, LET, a.s. Kunovice
 • 1991 Vedoucí projektu letounu nové generace Z- 80 a Z-90, MORAVAN, a.s.
 • Otrokovice
 • 1995 Vedoucí projektu a hlavní konstruktér ultralehkého letounu KP-2 U
 • ve spolupráci s KAPPA77,a.s.
 • 2000 Hlavní konstruktér a vedoucí projektu letounů nové generace řady
 • VUT 100.
 • 2005 Vedoucí projektu malého bezpilotního letounu VUT 001 - MARABU

Akademické stáže v zahraničí

 • 1993 Universidade da Biera Interior, Covilha, Portugalsko, přednašky, 1 měsíc
 • 1996 University of Glasgow, Glasgow, Scotland, U.K., přednášky, 1 měsíc
 • 1999 Universidade da Biera Interior, Covilha, Portugalsko, přednašky, 1 měsíc
 • Průb. Týdenní stáže v rámci programu ERASMUS, KHBO Oostende, Belgie, University
 • of Glasgow, U.K.

Univerzitní aktivity

 • Člen vědecké rady FSI VUT v Brně.
 • Člen vědecké rady fakulty Vojenských technologií Univerzity obrany v Brně.
 • Člen vědecké rady FT UTB ve Zlíně.
 • Předseda státní zkušební komise FS ZČU v Plzni.
 • Předseda SZK PEDAS Žilinská univerzita v Žilině.
 • Člen oborové rady PGS Konstrukční a procesní inženýrství.

Mimouniverzitní aktivity

 • Senát asociace strojních inženýrů (ASI), člen.
 • Společnost pro mechaniku Akademie věd, člen.
 • Reprezentant ČR v „International Council of the Aeronautical Science“ (ICAS).
 • Člen parlamentní komise pro letectví při hospodářském výboru PS ČR.
 • Člen technické komise Letecké amatérské asociace.
 • Člen redakční rady časopisu Letecký zpravodaj, ISSN 1211-877X.
 • Člen redakční rady časopisu Aviation , Vilnius, Lithuania, ISSN 1648-7788.
 • Zástupce České republiky v Advisory Group for Aeronautics in FP6, při EU v Bruselu.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 1987 diplom za řešení nejlepšího výrobku L410 UVP E TURBOLET,Praha,
 • Ministerstvo strojírenství
 • 1988 diplom za zásluhy leteckého průmyslu, Praha, VHJ Aero
 • 1998 pamětní list k 80. výročí vzniku Československého letectví,
 • 1999 cena rektora VUT a pamětní medaile za realizaci vědeckotechnické práce, 2001 cena časopisu Letectví a kosmonautiky -za přínos k rozvoji českého
 • letectví
 • 2001 zlatá medaile VUT v Brně za celoživotní činnost v oblasti letectví,
 • 2002 společně s firmou Evektor cena Česká hlava, za vývoj a realizaci letounu
 • VUT 100

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

5

Citace ostatní (bez autocitací)

8

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  DESIGN PHILOSOPHY AND REALIZATION OF VUT 001 MARABU EXPERIMENTAL AIRCRAFT AND ITS INFLUENCE ON EDUCATION OF STUDENTS IN AEROSPACE ENGINEERING,
  Proceedings READ 2010, pp.1-11, (2010), Warsaw University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: READ 2010, Varšava, 28.06.2010-30.06.2010
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.; URÍK, T.; ŠPLÍCHAL, M.:
  VUT 001 MARABU: Design philosophy and realization of an experimental aircraft supporting UAV applications in civil sector,
  Unmanned Air Vehicle Systems, pp.37.1-37.11, ISBN 978-0-9552644-5-0, (2009), University of Bristol
  článek ve sborníku
  akce: Twenty-Fourth International Conference UNMANNED AIR VEHICLE SYSTEMS, Bristol, 30.03.2009-01.04.2009
 • PEŠÁK, M.; PÍŠTĚK, A.:
  Stiffened Panel Buckling and Post Buckling Behavior,
  Letecký zpravodaj, Vol.2008, (2008), No.2, pp.50-54, ISSN 1211-877X, ARTI, Prague
  článek v časopise
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  Development and Realization of VUT 001 MARABU Aircraft for Experimental Verification of UAV Systems,
  Sborník 1. Národní konference Civilní bezpilotní systémy, ISBN 978-80-902522-2-6, (2008), Česká odborná společnost letecká
  prezentace
 • PÍŠTĚK, A.; PEŠÁK, M.:
  Optimalization of Stiffened Panel with Help of Mathematical Programming - experimental verification,
  ICAS 2008, pp.1-8, ISBN 0-9533991-9-2, (2008), Optimage Ltd., Edinburgh, UK
  článek ve sborníku
  akce: 26th Congress of the Inernational Council of the Aeronautical Sciences, Anchorage, Alaska USA, 14.09.2008-19.09.2008
 • PEŠÁK, M.; PÍŠTĚK, A.:
  OPTIMIZATION OF STIFFENED PANEL - DESIGN OF TESTING EQUIPMENT,
  Letecký zpravodaj, Vol.2007, (2007), No.3, pp.42-45, ISSN 1211-877X, VZLU
  článek v časopise
 • HLINKA, J.; PÍŠTĚK, A.:
  EDUCATION, PROJECTS AND OTHER AEROSPACE ACTIVITIES ON BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CZECH REP.),
  1st CEAS European Air and Space Conference, pp.1121-1126, ISBN 3-938738-09-X, (2007), Deutsche Gesellschaft fur Luft und Raumfahrt (DGLR) - Godesberger Alle 70, D-53175 Bonn
  článek ve sborníku
  akce: 1st CEAS European Air and Space Conference, Berlin, 10.09.2007-13.09.2007
 • PÍŠTĚK, A.; POPELA, R.:
  The VUT 100/200 general aviation aircraft family: project and realization,
  PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING, Vol.2007, (2007), No.Vol 221 No G2, pp.193-197, ISSN 0954-4100, Professional Engineering Publishing
  článek v časopise
 • PEŠÁK, M.; PÍŠTĚK, A.:
  OPTIMALIZATION OF STIFFENED PANEL WITH THE HELP OF MATHEMATICAL PROGRAMMING,
  Letecký zpravodaj, Vol.2006, (2006), No.3, pp.42-45, ISSN 1211-877X, VZLU
  článek v časopise
 • PÍŠTĚK, A.:
  DEVELOPMENT AND REALIZATION OF THE NEW GENERATION OF GA AIRCRAFT VUT 100/200 AND AEROSPACE RESEARCH AT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY,
  Book of abstracts, pp.14-15, (2006), Tartu Aviation College
  článek ve sborníku
  akce: Seventh International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronatical Engineering and its Influence on Education, Taliin, 11.10.2006-12.10.2006
 • ŠVEJCAR, J.; PÍŠTĚK, A.:
  Microfractographic Analysis as a Tool for Air Crash Examination,
  Fractography 2006, pp.333-340, ISBN 80-968543-5-6, (2006), IMR SAS Košice
  článek ve sborníku
  akce: International Conference on Fractography 2006, Stará Lesná Vysoké Tatry, 15.10.2006-18.06.2006
 • PÍŠTĚK, A.:
  MATRIX FORMULATION FOR CALCULATIONS OF WING LOADING DISTRIBUTION,
  CD PROCEEDINGS, pp.1-6, ISBN 0-9533991-7-6, (2006), Optimage Ltd., Edinburgh, UK
  článek ve sborníku
  akce: 25th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Hamburg, 03.09.2006-08.09.2006
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  Aerospace Research in the Czech Republic and Cooperation with Europe
  prezentace
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  Aerospace Research at Brno University of Technology - Czech Rep. and Cooperation with European Universities and Institutions
  prezentace
 • ŠVEJCAR, J.; PÍŠTĚK, A.:
  Case History of Aircrafts Failures and their Role in Improving Safety,
  Failures 2006-Risk,Economy and Safety,Failure Minimisation and Analysis, pp.53-68, ISBN 0-9543454-9-5, (2006), EMAS Publishing,FESI Ltd
  článek ve sborníku
  akce: Risk,Economy and Safety,Failure Minimasition and Analysis,FAILURES 2006, Gordons Bay, 13.03.2006-17.03.2006
 • PÍŠTĚK, A.:
  Development of New Generation General Aviation Aircraft,
  CD-Rom of Congress proceedings, pp.1-8, ISBN 0-85825-732-7, (2005), The Royal Aeronautical Society, Australian Division
  článek ve sborníku
  akce: Eleventh Australian International Aerospace Congress, Melbourne, 13.03.2005-13.03.2005
 • KUNZ, J.; SIEGL, J.; NEDBAL, I.; AUGUSTIN, P.; PÍŠTĚK, A.:
  Application of Quantitative Microfractography in Damage-Tolerance and Fatigue Evaluation of Wing Spar,
  ICAS 2004, pp.564-573, ISBN 0-9533991-6-8, (2004)
  článek ve sborníku
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004
 • JANÍČEK, L.; PÍŠTĚK, A.:
  TECHNOLOGICAL TRENDS IN SIMULATION TECHNOLOGY IN AVIATION & PILOT TRAINING,
  ICAS 2004 PROCEEDINGS, pp.864-870, ISBN 0-9533991-6-8, (2004), Optimage Ltd., Edinburgh,UK
  článek ve sborníku
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004
 • PÍŠTĚK, A.; PLHAL, M.:
  THE INFLUENCE OF MATERIAL AND GEOMETRIC NON-LINEARITIES TO ACCURANCY FEM STRESS ANALYSIS OF LANDING GEAR,
  ICAS 2004 PROCEEDINGS, pp.511-516, ISBN 0-9533991-6-8, (2004), Optimage Ltd., Edinburgh,UK
  článek ve sborníku
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004
 • PÍŠTĚK, A.; JANÍČEK, L.:
  TRAINING ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE JAR REGULATIONS IN THE CZECH REPUBLIC,
  ICAS 2004 PROCEEDINGS, pp.861-865, ISBN 0-9533991-6-8, (2004), Optimage Ltd., Edinburgh,UK
  článek ve sborníku
  akce: ICAS 2004, Yokohama, 29.09.2004
 • PÍŠTĚK, A.:
  Úspěchy Leteckého ústavu na poli vědy a výzkumu, Vysoké učení technické v Brně
  prezentace
 • ŠPLÍCHAL, J., PÍŠTĚK, A.:
  Využití systému MSC.Dytran pro účely ověření bezpečnosti při havarijních případech zatíření větroně,
  Letecký zpravodaj, Vol.2003, (2003), No.1, pp.19-22, ISSN 1211-877X, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  článek v časopise
 • PÍŠTĚK, A.:
  Developement of a new generation aircraft for pilot training,
  WORLDWIDE AEROSPACE CONFERENCE AND TECHNOLOGY SHOWCASE 2002, pp.2001-76-2008, (2002), MSC.Software
  článek ve sborníku
  akce: 22nd International Congress of Aeronautical Science ICAS 2000, Harrogate, 27.08.2000-01.09.2000
 • PÍŠTĚK, A.; PLHAL, M.:
  The influence of material and geometric non-linearity to accuracy FEM stress analyses of landing gear,
  WORLDWIDE AEROSPACE CONFERENCE AND TECHNOLOGY SHOWCASE 2002, pp.77-84, (2002), MSC. Software
  článek ve sborníku
  akce: Worldwide Aerospace Conference and Technology Showcase 2002, Tolouse, 08.04.2002-10.04.2002
 • PÍŠTĚK, A.; LAPČÍK, L.; AUGUSTIN, P.; BUJNOCH, L.:
  Measurement of the dynamic stiffness of recycled rubber based railway track mats according to the DB-TL 918.071 standard,
  Building Acoustics, Vol.62, (2001), No.62, pp.1123-1128, ISSN 1351-010X, Elsevier Science Ltd.
  článek v časopise
 • AUGUSTIN, P.; PÍŠTĚK, A.:
  Experimentální určení podkladů pro damage tolerance analýzu nosníku křídla s únavovými trhlinami ve stojině,
  38. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí 2000, pp.9-14, ISBN 80-214-1569-X, (2000), Česká společnost pro mechaniku, pobočka Brno
  článek ve sborníku
  akce: 38.mezinárodní konference - Experimentální analýza napětí 2000, Třešť, 06.06.2000-08.06.2000
 • HOBZA, P.; PÍŠTĚK, A.; PLHAL, M.:
  Landing Gear FEM Analysis and Comparative Testing Considering the Material and Geometric Non-Linearities,
  Letecký zpravodaj, Vol.99, (1999), No.3, pp.7-10, ISSN 1211-877X, VZLÚ, a.s.
  článek v časopise
 • PÍŠTĚK, A.; HOBZA, P.:
  Optimum design of a stiffened panel using the method of mathematical programming,
  Mendel '98.4th International Mendel Conference, pp.186-193, ISBN 80-214-1199-6, (1998), Technical University of Brno, Faculty of Mechnaica
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  VUT 001 MARABU: UNIVERSAL EXPERIMENTAL AIRCRAFT,
  Proceedings of 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, pp.1-9, ISBN 978-0-9565333-0-2, (2010), Optimage Ltd., Edinburgh, UK
  článek ve sborníku
  akce: 27th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, NICE, 20.09.2010-23.09.2010

  Projekt letounu VUT 001 MARABU reprezentuje nový přístup k vývoji v různých oblastech a kombinuje je dohromady v jednom efektivním vývojovém a zkušebním prostředku. Například v oblasti civilních bezpilotních prostředků poskytuje platformu pro zkoušení vyvíjeného vybavení, aby překonal současné legislativní bariéry a vývojové problémy v ranných fázích vývoje.
 • PÍŠTĚK, A.; HLINKA, J.:
  DESIGN PHILOSOPHY AND REALIZATION OF VUT 001 MARABU EXPERIMENTAL AIRCRAFT AND ITS INFLUENCE ON EDUCATION OF STUDENTS IN AEROSPACE ENGINEERING,
  Proceedings READ 2010, pp.1-11, (2010), Warsaw University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: READ 2010, Varšava, 28.06.2010-30.06.2010

  Článek popisuje unikátní projekt experimentálního letounu navrženého a postaveného v akademickém prostředí. Letoun byl realizován pro podporu vývoje vybavení pro bezpilotní letouny.
 • PÍŠTĚK, A.; PEŠÁK, M.:
  Optimalization of Stiffened Panel with Help of Mathematical Programming - experimental verification,
  ICAS 2008, pp.1-8, ISBN 0-9533991-9-2, (2008), Optimage Ltd., Edinburgh, UK
  článek ve sborníku
  akce: 26th Congress of the Inernational Council of the Aeronautical Sciences, Anchorage, Alaska USA, 14.09.2008-19.09.2008

  Příspěvek popisuje využití matematické optimalizace pro návrh vystuženého panelu, rozmístění a velikost podélných výstuh a tlouštky potahu. Teoretické a experimentální vysledky byly porovnány.
 • ŠVEJCAR, J.; PÍŠTĚK, A.:
  Microfractographic Analysis as a Tool for Air Crash Examination,
  Fractography 2006, pp.333-340, ISBN 80-968543-5-6, (2006), IMR SAS Košice
  článek ve sborníku
  akce: International Conference on Fractography 2006, Stará Lesná Vysoké Tatry, 15.10.2006-18.06.2006

  Příspěvek pojednává o postupech šetření příčin lomů součástí malých civilních letounů.
 • PÍŠTĚK, A.:
  MATRIX FORMULATION FOR CALCULATIONS OF WING LOADING DISTRIBUTION,
  CD PROCEEDINGS, pp.1-6, ISBN 0-9533991-7-6, (2006), Optimage Ltd., Edinburgh, UK
  článek ve sborníku
  akce: 25th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, Hamburg, 03.09.2006-08.09.2006

  Letoun je během provozu ovlivňován širokým spektrem zatížení, které je dáno letovými a přistávacími případy, hmotnostními a provozními podmínkami ,vedoucími k velkému počtu případů zatížení, které všechny musí být vzaty v úvahu při stanovení zatížení letounu. Automatizace výpočtu je nezbytná a nemůže být provedena bez modifikace metodiky výpočtu. Příspěvek popisuje postup výpočtu zatížení křídla využitím maticové formulace. Tato formulace zjednodušuje řešení komplikovaných a časově náročných numerických výpočtů, které umožňují výpočet a výběr rozhodujících případů zatížení ze společné databáze.Popis metody je aplikován na výpočtu zatížení křídla. Popisovaná metoda v tomto příspěvku byla úspěšně aplikována v CAE systému pro výpočet zatížení letounu s názvem SALVE, který je úspěšně používán v českém leteckém průmyslu při vývoji nových letounů.