Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.

E-mail:   krutis@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor slévárenství
Zařazení:   Odborný asistent
Telefon:   +420 54114 3206

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Ing, Fakulta strojní VUT v Brně, odbor slévárenství
 • 2003, Ph.D.,Fakulta strojní VUT v Brně, ÚST odbor slévárenství

Přehled zaměstnání

 • 2001-2002, asistent, ÚMI FSI v Brně, odbor slévárenství
 • 2003-dosud, odborný asistent, VUT FSI v Brně
 • 2004-2012, technický konzultant, MECAS ESI s.r.o.
 • 2012-dosud, obchodní ředitel, MECAS ESI s.r.o.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Numerická simulace slévárenských procesů

Akademické stáže v zahraničí

 • 2000, ESI GROUP, technický pracovník

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

2

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.:
  Numerical Simulation of Steel Ingot,
  51. International Foundry Portoroz 2011, pp.48-57, ISBN 978-961-90130-6-9, Druzstvo Livarjev Slovenije
  článek ve sborníku
 • ŠENBERGER, J.; ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.; CARBOL, Z.; PLUHÁČEK, J.:
  Podmínky tuhnutí těžkých odlitků a jejich vliv na vlastnosti odlitků,
  Slévárenství, Vol.58, (2010), No.5-6, pp.136-140, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • ROUČKA, J.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K.:
  Vyhodnocení struktury odlitků připravených metodou vytavitelného modelu s využitím numerické simulace,
  METAL 2010, pp.84-88, ISBN 978-80-87294-15-4, (2010), TANGER
  článek ve sborníku
  akce: Metal 2010 19. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů, Rožnov pod Radhočtěm, 18.05.2010-20.05.2010
 • KRUTIŠ, V.; KOVÁČ, M.:
  Livarske rešitve skupine ESI - numerične simulacije kot orodoje za komuniciranje,
  Livarski vestnik, Vol.56, (2009), No.4, pp.188-195, ISSN 0024-5135
  článek v časopise
 • ZEMČÍK, L.; ŠUPÁLEK, M.; KRUTIŠ, V.; DLOUHÝ, A.:
  Přesné lití turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl,
  Slévárenství, Vol.LVII, (2009), No.11-12, pp.407-410, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise
 • KRUTIŠ, V.; KUZMA, Z.:
  Numerická simulace ve slévárenské technologii,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2009, (2009), No.10, pp.42-43, ISSN 1212-2572
  článek v časopise
 • ZÁDĚRA, A.; KRUTIŠ, V.; ŠENBERGER, J.; KOVÁČ, M.; KOLDA, V.:
  Experimentální ověření modelu reoxidace,
  Transaction of the VŠB-Technical university of Ostrava, Mechanical series, Vol.52, (2009), No.2, pp.355-362, ISSN 1210-0471, Vysoká škola báňská - TU Ostrava
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.:
  Numerical Simulation of Steel Ingot,
  51. International Foundry Portoroz 2011, pp.48-57, ISBN 978-961-90130-6-9, Druzstvo Livarjev Slovenije
  článek ve sborníku

  Během lití a tuhnutí ingotu může docházek ke vzniku řady defektů v odlitku. Článek je zaměřen na na vznik vad typu staženiny a řediny. Poresita závisí na chemickém složení litého materiálu, podmínkách tuhnutí, dvoufázovém pásmu, dosazovacím tlaku. Článek rozebírá vliv úkosu ingotu, výšky hladiny kovu v hlavě ingotu, poměru H/D. Jsou popsány všechny možnosti využití numerické simulace v oblasti výroby ocelových ingotů.
 • ROUČKA, J.; KOSOUR, V.; KOVÁČ, M.; KRUTIŠ, V.; HRBÁČEK, K.:
  Prediction of Solidification and Microstructure of Inconel Alloy Using Numerical Simulation,
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol.33, (2012), No.1, pp.320-327, ISSN 1757-8981, IOP Publishing
  článek v časopise
  akce: International Conference on Modelling of Casting and Advanced Solidification Processes, Schladming, 17.06.2012-22.06.2012

  Byly vyrobeny zkušební odlitky ze slitiny Inconel 713LC odléváním do skořepinových forem ve vakuové peci. Experimentálně byla měřena teplota během tuhnutí a chladnutí a vyhodnocena struktura. Pomocí tepelné izolace skořepin byl zjišťován vliv rychlosti ochlazování na strukturu. Model tuhnutí byl řešen numericky pomocí simulačního programu ProCAST.
 • ZEMČÍK, L.; ŠUPÁLEK, M.; KRUTIŠ, V.; DLOUHÝ, A.:
  Přesné lití turbínových kol turbodmychadel ze slitin TiAl,
  Slévárenství, Vol.LVII, (2009), No.11-12, pp.407-410, ISSN 0037-6825, Svaz sléváren ČR
  článek v časopise

  Zatímco odlitky malých průměrů byly odlévány bez problémů, u odlitků větších průměrů (nad 150 mm) se začaly objevovat rozsáhlé povrchové staženiny na přechodu nálitek - odlitek. Pomocí simulačního programu ProCAST byl navržen a experimentálně ověřen způsob snížení ztrát tepla z hladiny nálitku. Povrchové staženiny se podařilo posunout směrem vzhůru do nálitku a dosáhnout tak zdravého odlitku turbínového kola.
 • KRUTIŠ, V., ROUČKA, J., KUZMA, Z.:
  Numerické modelování tepelných procesů soustavy nálitek-exoobklad-forma,
  TECHNOLÓGIA 2003, pp.57-60, ISBN 80-227-1935-8, (2003), Strojnická fakulta STU v Bratislavě
  článek ve sborníku
  akce: TECHNOLÓGIA 2003, Bratislava, 09.09.2003-10.09.2003

  Tepelnému ošetření nálitků bylo již věnováno mnoho článků a úvah. Cílem těchto technologických zásahů je zlepšit funkci nálitků, ale současně též zlepšit ekonomii výroby. Ukazuje se, že tepelné ošetření nálitků je takovou možností. Silným nástrojem jež nám v této oblasti může být nápomocen je numerická simulace lití a tuhnutí. Tyto výpočty jsou však závislé na přesnosti tepelných vstupních dat , které mnohdy úplně chybí. Článek je zaměřen na analýzu možnosti definice exoobkladů v numerické simulaci. Dále je provedena verifikace výpočtu s realitou.
 • KRUTIŠ, V.; ROUČKA, J.:
  Modelování proudění kovů keramickými filtry,
  Zeszyty naukowe politechniki Opolskiej seria Mechanika, Vol.72, (2001), No.279/2001, pp.171-174, ISSN 1429-6055, Politechnika Opolska
  článek v časopise
  akce: Struktura a vlastnosti konstrukčních materiálů, Komorní lhotka, 11.11.2001-13.11.2001

  Simulace proudění keramickými filtry využívá určitá zjednodušení v definici počátečních a okrajových podmínek. Geometrie filtrů je nahrazena boxem u kterého se zanedbává vlastní tvar filtru. Je to z důvodu zkrácení doby výpočtu zejména u lisovaných filtrů a komplikovanosti tvaru u filtru pěnového. Článek se zabývá možností modelování keramických filtrů v simulačním programu NovaCast.