doc. RNDr. Vítězslav Veselý, CSc.

E-mail:    
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor statistiky a optimalizace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1945
Telefon:   +420 54114 2534

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HRBÁČEK, R.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.; ŠPIŘÍK, J.:
  Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2011, (2011), No.67, pp.1-6, ISSN 1213-1539
  článek v časopise
 • HRBÁČEK, R.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.; ŠPIŘÍK, J.:
  Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2011, (2011), No.50, pp.1-10, ISSN 1213-1539
  článek v časopise
 • ŠPIŘÍK, J.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.:
  Reprezentace signálů: od bází k framům,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2010, (2010), No.111, pp.1-10, ISSN 1213-1539
  článek v časopise
 • VESELÝ, V.; TONNER, J.; HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.:
  Analysis of PM10 Air Pollution In Brno Based on Generalized Linear Model With Strongly Rank-Deficient Design Matrix,
  Environmetrics, Vol.20, (2009), No.6, pp.676-698, ISSN 1180-4009, John Wiley & Sons
  článek v časopise
 • HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.; VESELÝ, V.:
  Identification of Factors Affecting Air Pollution by Dust Aerosol in Brno City, Czech Republic,
  ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, Vol.42, (2008), No.37, pp.8661-8673, ISSN 1352-2310, Elsevier
  článek v časopise
 • VESELÝ, V.; HRDLIČKOVÁ, Z.; TONNER, J.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.:
  Analysis of PM10 air pollution in Brno based on a GLM with strongly rank-deficient design matrix., TIES
  abstrakt
  akce: 18th annual meeting of the International Environmetrics Society, Mikulov, 16.08.2007-20.08.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HRBÁČEK, R.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.; ŠPIŘÍK, J.:
  Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2011, (2011), No.67, pp.1-6, ISSN 1213-1539
  článek v časopise

  Článek se věnuje úvodu do tzv. komprimovaného snímání, což je jedna z důležitých aplikací voblasti řídkých reprezentací signálů. Tento text přímo navazuje na článek stejných autorů s názvem Řídké reprezentace signálů: úvod do problematiky. Článek obsahuje jak teoretický popis, tak několik numerických experimentů.
 • HRBÁČEK, R.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.; ŠPIŘÍK, J.:
  Řídké reprezentace signálů: Úvod do problematiky,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2011, (2011), No.50, pp.1-10, ISSN 1213-1539
  článek v časopise

  Článek je úvodem do problematiky tzv. řídké reprezentace signálů, což lze chápat jako nedourčený systém lineárních rovnic, kde existuje řešení, které má velmi málo nenulových proměnných. Článek se snaží teoretická východiska prezentovat co nejvíce na příkladech a obrázcích a nezabíhá do přílišných detailů. Pozornost je věnována podmínkám na jednoznačnost řešení, řešení úlohy pomocí l1-optimalizace a užitečné tzv. vlastnosti zeslabené isometrie (RIP). Je také jmenováno několik používaných algoritmů pro nalezení řídkých řešení. Na tento článek bezprostředně navazuje další s názvem "Řídké reprezentace signálů: komprimované snímání" uvádějící jednu z dnes nejatraktivnějších aplikací.
 • ŠPIŘÍK, J.; RAJMIC, P.; VESELÝ, V.:
  Reprezentace signálů: od bází k framům,
  Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), Vol.2010, (2010), No.111, pp.1-10, ISSN 1213-1539
  článek v časopise

  Článek se zabývá přechodem od bází vektorových prostorů k nedourčeným systémům (frames) a jejich definicím a vlastnostem v prostorech konečné a nekonečné dimenze. Jsou uvedeny příklady framových reprezentací zejména z oblasti zpracování signálů. Je uvedena také kategorizace jednotlivých framů podle jejich vlastností. Na závěr jsou uvedeny příklady použití na konkrétním signálu a zhodnoceny možné výhody nedourčených systémů.
 • VESELÝ, V.; TONNER, J.; HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.:
  Analysis of PM10 Air Pollution In Brno Based on Generalized Linear Model With Strongly Rank-Deficient Design Matrix,
  Environmetrics, Vol.20, (2009), No.6, pp.676-698, ISSN 1180-4009, John Wiley & Sons
  článek v časopise

  Byla navržena třída komplexních zobecněných lineárních modelů vykazujících silnou neúplnost hodnosti matice plánu v důsledku snah o dosažení zvýšené přesnosti modelu, který umožňuje (kromě jiného) i identifikovat významné zdroje znečištění. Pro každý model byly nalezeny odhady parametrů jak standardním postupem tak i novou estimační technikou pro hledání řídkých odhadů založenou na BPA4 - čtyřkrokové modifikaci algoritmu "Basis Pursuit" [Chen {S. S.}, Donoho {D. L.}, Saunders {M. A.}.Atomic decomposition by basis pursuit. SIAM J. Sci. Comput., 20(1):33-61,1998.]. Cílem analýzy je nalezení modelu a algoritmu, který dává nejpřesnější jednodenní předpovědi znečištění částicemi PM10 v závislosti na meteorologických a sezónních faktorech.
 • HRDLIČKOVÁ, Z.; MICHÁLEK, J.; KOLÁŘ, M.; VESELÝ, V.:
  Identification of Factors Affecting Air Pollution by Dust Aerosol in Brno City, Czech Republic,
  ATMOSPHERIC ENVIRONMENT, Vol.42, (2008), No.37, pp.8661-8673, ISSN 1352-2310, Elsevier
  článek v časopise

  Článek je věnován statistické analýze pozorováni prašného aerosolu PM10 ze čtyř měřících stanic v aglomeraci města Brna během časového období od 1. ledna 1998 do 30. prosince 2005. Pomocí zobecněného autoregresního lineárního modelu s gamma rozdělením závisle proměnných a logaritmickou linkovací funkci byly pro každou stanici určeny hlavni meteorologické faktory ovlivňující znečištění vzduchu. Vedle meteorologických faktorů byl sledován i vliv topného období a víkendu. Navrhovaný model může byt použit k predikci hodnot prašného aerosolu PM10 pro danou stanici na základě vybraných faktorů a jejich předchozích měření.