doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.

E-mail:   lidmila@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie tváření kovů a plastů
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/1624
Telefon:   +420 54114 2622

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • -30.06.1966, SVVŠ Polička,
 • -17.12.1992, VA v Brně, doc. Strojírenská technologie - tváření
 • -25.06.1987, VAAZ Brno, CSc. Strojírenská technologie - tváření
 • -23.09.1971, FS VUT Brno, Ing. Strojírenská technologie
 • 1971 Ing., v oboru Strojírenská technologie, FS-VUT v Brně
 • 1987 CSc., v oboru Strojírenská technologie, VAAZ v Brně
 • 1992 doc., v oboru Strojírenská technologie, jmenován na základě obhajoby habilitační práce 17.12.2002 na FS VA v Brně

Přehled zaměstnání

 • 01.11.1971-31.08.1977, VÚTS Brno, samostatný konstruktér
 • 01.09.1977-31.12.1977, VÚ 023 Brno, odborný pracovník
 • 01.01.1978-31.12.1980, VÚ 070 Brno, odborný pracovník
 • 01.01.1981-31.12.1992, VAAZ Brno, odborný asistent
 • 01.01.1993-31.12.2010, Univerzita obrany Brno, docent
 • 01.01.2011-, ÚST, FSI VUT Brno, docent
 • 1971 až 1977 samostatný konstruktér, Výzkumný ústav tvářecích strojů a technologie tváření, Brno
 • 1977 odborný pracovník, VU 023 Brno
 • 1978 až 1980 odborný pracovník, VU 070 Brno
 • 1981 až 1992 odborný asistent, VAAZ Brno, následně VA Brno
 • 1992 až 2010 docent na  VA Brno, následně Univerzita obrany
 • 2011 dosud docent, FSI-VUT Brno

Pedagogická činnost

 • Přednášková činnost a vedení cvičení v předmětech Technologie ll, Technologické procesy, Technologie tváření, Ročníkový projekt, Speciální technologie tváření, Přípravky a nástroje, Tvářecí nástroje. Vedení diplomových projektů
 • Člen státní zkušební komise pro bakalářský a inženýrský studijní obor 23-07-8 - strojírenská technologie
 • Externí výuka na UO Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • Tváření kovových materiálů v izotermických a superplastických podmínkách deformace

Projekty

 • 2011 -  spoluřešitel projektu FSI-S-11-23 (i.č.1390) Využití progresivních technológií při výrobě teplosměnných solárních panelů.

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, J.:
  Improving of shearing blades life,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1411-1414, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • Podaný Kamil, Lidmila Zdeněk, Řiháček Jan:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts
 • PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J.:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1338-1342, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.:
  Tváření strukturovaného povrchu solárního absorbéru hydroformováním,
  Kovárenství, Vol.2014, (2014), No.50, pp.29-32, ISSN 1213-9289, Svaz kováren České republiky
  článek v časopise
 • MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J.:
  Solární absorbér se strukturovaným povrchem – možná cesta ke zvýšení účinnosti.,
  Konference Alternativní zdroje energie 2014, pp.119-128, ISBN 978-80-02-02546-7, (2014), Společnost pro techniku prostředí
  článek ve sborníku
  akce: Alternativní zdroje energie 2014, Kroměříž, 01.07.2014-03.07.2014
 • KUBÍČEK, J.; MRŇA, L.; PODANÝ, K.; DANĚK, L.; LIDMILA, Z.; FOREJT, M.:
  - 72 - 40. medzinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012 Tatranská Lomnica, 07.–09.11.2012 40. International Conference WELDING 2012 November 07 – 09, 2012, Tatranská Lomnica, High Tatras, Slovak Republic Výroba nového typu solárního absorbéru nekonvenčními metodami a jeho povrchová úprava,
  40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, pp.72-82, ISBN 978-80-89296-15-6, (2012), Slovenská zváračská spoločnosť
  článek ve sborníku
  akce: 40. mezinárodná konferencia ZVÁRANIE 2012, Tatranská Lomnica, 07.11.2012-09.11.2012
 • MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J.:
  Manufacturing of solar absorber by unconventional methods,
  Metal 2012, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012)
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; ŘIHÁČEK, J.:
  Improving of shearing blades life,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1411-1414, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  V článku je popsán návrh a realizace metody zvýšení životnosti střižných nožů, které se používají k dělení žebírkové betonářské oceli. Nože jsou vyrobeného z nástrojové oceli ČSN 19 733 (EN 55WCrV8). Jako optimální metoda zajišťující zvýšení životnosti byla zvolena plasmová nitridace, která umožňuje zvýšení tvrdosti povrchu při zachování houževnatosti jádra. Metalografický výbrus a proměření tvrdosti původního a plasmovou nitridací upraveného vzorku potvrdilo zvýšení tvrdosti povrchu nožů až na hodnotu 64 HRC.
 • Podaný Kamil, Lidmila Zdeněk, Řiháček Jan:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts

  Příspěvek se zabývá návrhem kontejnerového nástroje využívajícího nepevné médium pro tváření plechových dílců používaných v leteckém průmyslu. Nástroj je určen pro hydraulický lis CBJ 500-6 a je univerzální pro širokou škálu materiálů, tvarů a rozměrů. Elastickým médiem je kombinace polyuretanové desky Fibroflex a dvou desek pryžových. Lisovník je vyroben z překližky tloušťky 28 mm s negativním tvarem součásti. Pro eliminaci odpružení při ohybu jsou ohybové plochy podbroušeny. Navržený nástroj a jeho rozměry jsou ověřeny FEM analýzou a následně i praktickým experimentem - ověřením a odladěním funkčnosti na vzorovém výrobku z hliníkové slitiny 6061.T6.
 • PODANÝ, K.; LIDMILA, Z.; ŘIHÁČEK, J.:
  Proposal of the flexible tool for the production of aerospace parts,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1338-1342, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá návrhem kontejnerového nástroje využívajícího nepevné médium pro tváření plechových dílců používaných v leteckém průmyslu. Nástroj je určen pro hydraulický lis CBJ 500-6 a je univerzální pro širokou škálu materiálů, tvarů a rozměrů. Elastickým médiem je kombinace polyuretanové desky Fibroflex a dvou desek pryžových. Lisovník je vyroben z překližky tloušťky 28 mm s negativním tvarem součásti. Pro eliminaci odpružení při ohybu jsou ohybové plochy podbroušeny. Navržený nástroj a jeho rozměry jsou ověřeny FEM analýzou a následně i praktickým experimentem - ověřením a odladěním funkčnosti na vzorovém výrobku z hliníkové slitiny 6061.T6.
 • MRŇA, L.; ŘIHÁČEK, J.; LIDMILA, Z.:
  Tváření strukturovaného povrchu solárního absorbéru hydroformováním,
  Kovárenství, Vol.2014, (2014), No.50, pp.29-32, ISSN 1213-9289, Svaz kováren České republiky
  článek v časopise

  Vytvoření systému jehlancovitých dutin na povrchu solárního absorbéru pro zvýšení absorpce vlivem vícenásobného odrazu. Tento struktorovaný povrch se vytváří ve vyrobeném deskovém solárním absorbéru technologií hydroformování.
 • MRŇA, L.; FOREJT, M.; LIDMILA, Z.; PODANÝ, K.; KUBÍČEK, J.:
  Manufacturing of solar absorber by unconventional methods,
  Metal 2012, pp.1-6, ISBN 978-80-87294-29-1, (2012)
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2012: 21st International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 23.05.2012-25.05.2012

  Solární absorbéry deskového typu mají výhodu relativně jednoduché výroby, ale na druhé straně mají nižší tepelnou účinnost a vyžadují kolmý dopad slunečního záření na povrch. Tento článek popisuje dva nové typy solárních absorbérů potlačující výše zmíněné nevýhody se zachováním přiměřené výrobní jednoduchosti. První typ je vyroben metodou laserového svařování dvou tenkých plechů austenitické oceli, kdy průvarové svary vytvoří potřebnou meandrovou strukturu. Následně je do prostoru mezi oba plechy přivedena tlaková vody, která způsobí trvalé vydutí meandrové struktury nutné pro průtok teplosměnného média. Druhý typ se vyznačuje vytvořením vhodné prostorové struktury v plechu pomocí tváření v nepevné matrici. Tato prostorová struktura jednak zvětší teplosměnný povrch a dále eliminuje potřebu kolmého směrování panelu vůči dopadajícímu slunečnímu záření. Díl s vytvořenou strukturou je k zadní části absorbéru opět přivařen metodou laserového svařování. Vstupní otvory pro přívod média jsou vytvořeny metodou Flow dril.