prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.

E-mail:   svejcar@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Zástupce vedoucího
Místnost:   A3/412b
Telefon:   +420 54114 3102
Fax:   +420 54114 3198
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A3/412b
Telefon:   +420 54114 3102

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1961,Ing.,Fakulta strojní,VUT v Brně
 • 1964-65,Postgraduální studium fyziky kovů na VŠT v Bratislavě
 • 1986,CSc,Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1990,Doc., VUT v Brně
 • 1997,Prof.,ČVUT v Praze

Přehled zaměstnání

 • 1961-65 výzkumný pracovník,Výzkumný ústav technologie tváření
 • 1965-1986 Výzkumný pracovník,Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1986-1990 Přístrojové centrum SVVÚ při VUT,vedoucí
 • 1990-1992 ředitel SVVÚ
 • 1992-1994 ředitel Ústavu mater.inženýrství, Fakulta stroj. inženýrství VUT v Brně
 • 1994-2006 zást.děkana, proděkan pro vědu a výzkum
 • 2006-7/2011 vedoucí odboru strukturní a fázové analýzy Ústavu mater. věd a inženýrství FSI VUT
 • 7/2011- zástupce ved. odboru ÚMVI FSI VUT a vedoucí výzkumné skupiny STI VUT

Pedagogická činnost

 

Přednášky pro posluchače 4 a 5-tého ročníku (čtyři předměty),školitel doktorandů,předseda nebo člen komisí pro SDZ v oboru Fyzikálního a materiálového inženýrství

Vědeckovýzkumná činnost

 

 • Metody studia struktury materiálů, zejména transmisní a rastrovací elektronová mikroskopie (TEM,SEM, STEM,HREM atd),vysokorychlostní plast.deformace oceli, progresivní povlaky, nanomateriály, oceli maraging a j.,řešení problémů průmyslové praxe

Akademické stáže v zahraničí

 

 • 1988,výzkumník,R.U.C.A University Antwerpen, Laboratory of High Resolution Electron Microscopy 

Univerzitní aktivity

 • 1961-65 výzkumný pracovník,Výzkumný ústav technologie tváření
 • 1965-1986 Výzkumný pracovník,Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1986-1990 Přístrojové centrum SVVÚ při VUT,vedoucí
 • 1990-1992 ředitel SVVÚ
 • 1992-1994 ředitel Ústavu mater.inženýrství, Fakulta stroj. inženýrství VUT v Brně
 • 1994-2006 zást.děkana, proděkan pro vědu a výzkum
 • 2006-7/2011 vedoucí odboru strukturní a fázové analýzy Ústavu mater. věd a inženýrství FSI VUT
 • 7/2011- zástupce ved. odboru ÚMVI FSI VUT a vedoucí výzkumné skupiny STI VUT
 • 1992-2014 člen vědecké rady Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1997-dosud, člen vědecké rady fakulty strojní ČVUT v Praze
 • 1997-dosud,člen vědecké rady a následně rady instituce ÚFM-AV ČR v Brně
 • 2003-dosud, člen vědecké rady Fakulty vojenských technologií University obrany Technology,University obrany v Brně
 • 1993-dosud zástupce ČR v Technickém a později domenovém výboru pro materiály, fyziku a nanomateriály v COST, člen poradních orgánů MŠMT pro COST, EUREKu, Eurostars a EUPRO,vice prezident České společnosti pro nové materiály a technologie,člen ASM a DGM, zástupce ČR v ENMat(evropská síť materiálových společností), člen Inženýrské akademie ČR a vedoucí její materiálové sekce
 • 2005-dosud, zástupce ČR v ENMat( European Network of Materials Societies)

Spolupráce s průmyslem

 

Více jak 300 zpráv zpracovaných pro průmysl v rámci řešení výrobních problémů, technologických havarií, soudně znaleckých posudů atd.

Ocenění vědeckou komunitou

 • 2002,Výroční cena České společnosti pro nové materiály a technologie,dále pak řada ocenění na universitní úrovni(cena rektora,medaile VUT a FS,medaile ČVUT aj.)

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

26

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

33

Citace ostatní (bez autocitací)

150

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

 

 • 1993-dosud zástupce ČR v Technickém a později domenovém výboru pro materiály, fyziku a nanomateriály v COST, člen poradních orgánů MŠMT pro COST, EUREKu, Eurostars a EUPRO,vice prezident České společnosti pro nové materiály a technologie,člen ASM a DGM, zástupce ČR v ENMat(evropská síť materiálových společností), člen Inženýrské akademie ČR a vedoucí její materiálové sekce

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • SLÁMEČKA, K.; ČELKO, L.; SKALKA, P.; POKLUDA, J.; NĚMEC, K.; JULIŠ, M.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Bending fatigue failure of atmospheric-plasma-sprayed CoNiCrAlY + YSZ thermal barrier coatings,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.70, (2015), No.1, pp.186-195, ISSN 0142-1123
  článek v časopise
 • ČELKO, L.; DÍAZ DE LA TORRE, S.; KLAKURKOVÁ, L.; KAISER, J.; SMETANA, B.; SLÁMEČKA, K.; ŽALUDOVÁ, M.; ŠVEJCAR, J.:
  Temperature effect on the microstructural development of Al–Ni layered binary couples produced by an unconventional method,
  Surface and Coatings Technology, Vol.258, (2014), No.1, pp.95-101, ISSN 0257-8972, Elsevier
  článek v časopise
 • ŠVEJCAR, J.; ČELKO, L.; DVOŘÁČEK, E.; KLAKURKOVÁ, L.; JULIŠ, M.; SLÁMEČKA, K.; ZAPLETAL, J.:
  Thermal Spray Technology and Casting in Renovation of Friction Bearings Surface,
  Metallography XV, pp.573-577, ISBN 978-3-03835-072-9, (2014), Trans Tech Publication
  článek ve sborníku
  akce: 15th International Symposium on Metallography , Stará Lesná, 24.04.2013-26.04.2013
 • ŘIČÁNKOVÁ, V.; ČELKO, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Investigation of Changes in Microstructure of Remelted Air Plasma Sprayed NiCrAlY Coating after Thermal Exposure in Air with the Assistance of Microhardness Measurements,
  Key Engineering Materials, pp.226-229, ISBN 9783037859346, (2014), Trans Tech Publications Ltd
  článek ve sborníku
  akce: Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7), Brno, 01.07.2013-03.07.2013
 • ŠVEJCAR, J.; PÍŠTĚK, A.:
  Plane crashes and the possibility of forestalling them,
  9th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, pp.15-22, ISBN 978-952-67247-4-4, (2011), Stresstech Oy
  článek ve sborníku
  akce: 9th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing (ICBM9), Hejnice, 27.06.2011-29.06.2011
 • ŠVEJCAR, J.:
  Current potentials of structure analysis,
  Recent trends in structural materials, pp.218-227, ISBN 978-80-254-8683-2, (2010), COMTES FHT
  článek ve sborníku
  akce: COMAT 2010-Recent trends in structural materials, Plzeň, 25.11.2010-26.11.2010
 • ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; ŠVEJCAR, J.:
  Diffusion in Al-Ni and Al-NiCr Interfaces at Moderate Temperatures,
  Defect and Diffusion Forum, Vol.297-301, (2010), No.2010, pp.771-777, ISSN 1012-0386, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • ŠVEJCAR, J.:
  Introduction to Nanotechnology,Chapter-Present Possibilities of Nanostructure Analysis,
  Introduction to Nanotechnologies, pp.227-248, ISBN 978-954-580-265-2, (2006), HERON PRESS
  kapitola v knize

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ŠVEJCAR, J.; PÍŠTĚK, A.:
  Plane crashes and the possibility of forestalling them,
  9th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing, pp.15-22, ISBN 978-952-67247-4-4, (2011), Stresstech Oy
  článek ve sborníku
  akce: 9th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing (ICBM9), Hejnice, 27.06.2011-29.06.2011

  Příspěvek se zabývá analýzou lomů komponent letounů, včetně ultra-light a kluzáků.Jeho cílem kromě analýzy příčin vad,vedoucí k materiálovým a často i lidským ztrátám je také analýza možností těmto vadám předcházet.
 • KLAKURKOVÁ, L.; ČELKO, L.; SLÁMEČKA, K.; DOLEŽAL, P.; ŠVEJCAR, J.:
  Influence of Temperature on Microhardness of Aluminium-based composites Produced by Controlled Hypereutectic Reaction in Al-Ni Binary System,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.820-821, ISSN 0009-2770, Brno University of Technology, Faculty of Chemistry
  článek v časopise
  akce: 4th Meeting on Chemistry & Life, Brno, 09.09.2008-11.09.2008

  In the Ni _Al binary system, the majority of scientific attention is focused on the development of NiAl and Ni3Al phases. These phases have a great potential in high temperature applications. The Ni _Al binary system also contains other three, less known phases. The NiAl3, Ni2Al3 and Ni5Al3 phases are not considered for use in high-temperature applications mainly due to their lower melting points being 854 degree C, 1133 degree C and approx. 700 degree C, respectively. New information about their formation and degradation mechanisms, morphology, and distribution, physical and mechanical properties can be, however, successfully used for strengthening of Al composites, Ni/Al/Ni interconnections, and layered structures design. This contribution is focused on local mechanical properties of Al substrate and strengthening Al-rich intermetallic phases produced from deposited Ni sacrificial coatings after the annealing in a wide range of temperatures encompassing the solid and/or molten state of the aluminium substrate.
 • ŠVEJCAR, J.:
  Current potentials of structure analysis,
  Recent trends in structural materials, pp.218-227, ISBN 978-80-254-8683-2, (2010), COMTES FHT
  článek ve sborníku
  akce: COMAT 2010-Recent trends in structural materials, Plzeň, 25.11.2010-26.11.2010

  Cílem příspěvku je analýza problémů s využitím běžných analytických systémů a metodikpro studium pokročilých materiálů
 • ŠVEJCAR, J.; FORET, R.:
  Hydrogen embrittlement induced in bearing steel by electric erosion,
  Acta Metallurgica Slovaca, Vol.1, (2010), No.2H, pp.99-103, ISSN 1335-1532, HF TU Košice
  článek v časopise

  Analýza ložiska,u kterého se objevily při půlení kroužků elektrojiskrovým řezáním povrchové a podpovrchové vady..Mikrofraktografická analýza prokázala,že kombinací účinku navodíkování při řezání a zbytkové napjatosti po přdchozích operacích došlo ke vzniku vodíékové křehkosti(zpožděným lomům)
 • IINO, Y.; ŠVEJCAR, J.; DLOUHÝ, I.; FOREJT, M.:
  Effect of Strain Rate 10-4 to 10 3 s on Room Temperature Tensile Properties and Notch Plastic Zone of Type 304 Stainless Steel,
  ECF17-Multilevel Approache to Fracture of Materials,Components and Structures, pp.773-779, ISBN 9781617823190, (2008), VUTIUM Brno
  článek ve sborníku
  akce: European Conference on Fracture, ECF17, Brno, 02.09.2008-05.09.2008

  Na válcových zkušebních vzorcích z nerezavějící oceli 304(hladkých i s vrubem) byly za pokojové teploty a v širokém rozsahu(7 řádů) zjišťovány jejich mechanické vlastnosti a specielní rekrystalizační technikou zjišťován tvar plastické zóny.