Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.

E-mail:   hoderova@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/hoderova
Pracoviště:   Ústav matematiky
Zařazení:   Tajemník pro oborové studium
Místnost:   A1/1827
Telefon:   +420 54114 2800
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor počítačové grafiky a geometrie
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1827
Telefon:   +420 54114 2800

2894

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, Mgr., Fakulta přírodovědecká MU v Brně, obor Matematika a deskriptivní geometrie - učitelství
 • 2005, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Matematické inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1998-2005, asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 • 2005-dosud, odborný asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Matematika I a II, Počítačová geometrie a grafika, Konstruktivní geometrie, Matematická analýza I a II

Vědeckovýzkumná činnost

 • Metoda konečných prvků, semiregulární konečné prvky, interpolace

Projekty

 • projekt OP VK PO 2.3 CZ.1.07/2.3.00/35.0004: Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
 • projekt FRVŠ 1402/2007: Modernizace výuky kalkulu pro matematické inženýrství
 • projekt GA201/97/0153: Matematické modelování některých problémů mechaniky kontinua
 • projekt GA201/00/0557: Matematické modelování některých problémů mechaniky kontinua
 • projekt GA201/03/0570: Matematické modelování některých problémů mechaniky kontinua
 • záměr MSM 262100001: Výpočtové a fyzikální modelování problémů inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • HODEROVÁ, J.:
  The numerical analysis of the elliptic problem by the semiregular finite elements, Taras Shevchenko National University of Kyiv
  abstrakt
 • HODEROVÁ, J.:
  Maximum angle condition in the case of some nonlinear elliptic problems,
  Tavricheskiy vestnik informatiki i matematiki, Vol.2007, (2007), No.2, pp.13-23, ISSN 1729-3901
  článek v časopise
 • HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R.:
  Inovative Calculus Lectures,
  Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.86-89, ISBN 978-80-248-1649-4, (2007), VŠB - Technická univerzita
  článek ve sborníku
  akce: 16. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná u Jablunkova, 04.06.2007-06.06.2007
 • HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J.:
  Building FEA components for the .Net platform,
  5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických, pp.84-93, ISBN 978-80-7231-274-0, (2007), Univerzita obrany
  článek ve sborníku
  akce: 5. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí, Univerzita obrany, Brno, 13.09.2007-13.09.2007
 • HLAVIČKA, R.; HODEROVÁ, J.:
  C# and C++/CLI Interoperability for Scientific Computing,
  Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.81-86, ISBN 978-80-248-1649-4, (2007), VŠB
  článek ve sborníku
  akce: 16. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná u Jablunkova, 04.06.2007-06.06.2007
 • HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R.:
  Programování dynamických webových stránek a jejich následné využití,
  Sborník z 15. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.68-72, ISBN 80-248-1224-X, (2006), VŠB - Technická univerzita
  článek ve sborníku
  akce: 15. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mí, Dolní Lomná, Jestřábský potok, 29.05.2006-31.05.2006
 • HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R.:
  Informační portál "Matematika online" - podpora výuky pomocí dynamických webových stránek,
  Pedagogický software 2006, pp.234-236, ISBN 80-85645-56-4, (2006), Scientific Pedagogical Publishing
  článek ve sborníku
  akce: Pedagogický software 2006, České Budějovice, 07.06.2006-08.06.2006
 • HODEROVÁ, J.:
  Problémy s použitím semiregulárních kubických čtyřstěnů v metodě konečných prvků,
  Sborník ze 14. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.38-42, ISBN 80-248-0951-6, (2005), VŠB - Technická univerzita Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: 14.ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná u Jablunkova, 30.05.2005-01.06.2005
 • ŽENÍŠEK, A., HODEROVÁ, J.:
  Semiregular Hermite tetrahedral finite elements,
  Application of Mathematics, Vol.2001, (2001), No.40, pp.295-315, ISSN 0373-6725
  článek v časopise
 • ZLÁMALOVÁ, J.:
  Semiregular finite elements in solving some nonlinear problem,
  APPLICATIONS OF MATHEMATICS, Vol.46, (2001), No.1, pp.53-77, ISSN 0862-7940
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • HODEROVÁ, J.:
  The numerical analysis of the elliptic problem by the semiregular finite elements, Taras Shevchenko National University of Kyiv
  abstrakt

  Zde jsou prezentovány numerické výsledky řešení konkrétního eliptického okrajového problému
 • HODEROVÁ, J.:
  Maximum angle condition in the case of some nonlinear elliptic problems,
  Tavricheskiy vestnik informatiki i matematiki, Vol.2007, (2007), No.2, pp.13-23, ISSN 1729-3901
  článek v časopise

  Práce je věnována řešení nelineárního eliptického variačního problému pomocí semiregulárních konečných prvků. V závěru jsou uvedeny numerické výsledky.
 • HODEROVÁ, J.; HLAVIČKA, R.:
  Inovative Calculus Lectures,
  Sborník ze 16. semináře Moderní matematické metody v inženýrství, pp.86-89, ISBN 978-80-248-1649-4, (2007), VŠB - Technická univerzita
  článek ve sborníku
  akce: 16. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství, Dolní Lomná u Jablunkova, 04.06.2007-06.06.2007

  Pro studijní obor "Matematické inženýrství" na FSI VUT v Brně je na stránkách MATEMATIKY online k dispozici řada studijních materiálů.
 • ŽENÍŠEK, A., HODEROVÁ, J.:
  Semiregular Hermite tetrahedral finite elements,
  Application of Mathematics, Vol.2001, (2001), No.40, pp.295-315, ISSN 0373-6725
  článek v časopise

  V tomto článku jsou prezentovány čtyřstěnné konečné prvky hermiteova typu splňující podmínku maximálního úhlu a odpovídající interpolační věty.
 • ZLÁMALOVÁ, J.:
  Semiregular finite elements in solving some nonlinear problem,
  APPLICATIONS OF MATHEMATICS, Vol.46, (2001), No.1, pp.53-77, ISSN 0862-7940
  článek v časopise

  Metodou konečných prvků je analyzován variační problém, který je formálně ekvivalentní dvojrozměrnému eliptickému okrajovému problému se smíšenými nehomogenními podmínkami na hranici. Daný problém je řešen pro případ ohraničené oblasti, jejíž hranice je tvořena dvema soustřednými kružnicemi, jejichž rozdíl poloměrů je mnohem menší, než poloměr kružnic. Taková oblast má mnoho praktických aplikací, např. chrupavka kyčelního kloubu, vzduchová štěrbina bezi rotorem a statorem v elektromotoru. Analýza je omezena na případ semiregulárních konečných prvků s lineárním polynomem.