Ing. Pavel Doležal, Ph.D.

E-mail:   dolezal@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor kovových materiálů
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/306
Telefon:   +420 54114 3189

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Ing., Fakulta strojního inzenýrstvi VUT v Brně, Obor Materiálové inženýrství
 • 2008, Ph.D., Fakulta strojního inzenýrstvi VUT v Brně, Fyzikální a materiálové inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2003-2007, tech. hosp. pracovník, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2007-2008, asistent, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2008-dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inzenýrstvi, VUT v Brně
 • 2014-dosud, výzkumný pracovník, Fakulta chemická, VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Úvod do studia struktury materiálu, Metody strukturní analýzy II, Užitné vlastnosti a volba materiálu, Úvod do materiálových věd a inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů
 • Autor a spoluautor 4 studijních opor
 • Vedoucí bakalářských a magisterských závěrečných prací

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • Neželezné kovy, hořčíkové slitiny, prášková metalurgie, biodegradabilní slitiny, tepelné zpracování, analýza chemického složení
 • Spolupráce s podniky strojírenského a metalurgického zaměření na úrovni zavádění nových technologií a materiálů, analýzy příčin poruch strojních součástí a výrobních vad

Mimouniverzitní aktivity

 • členství v profesních organizacích - ČSNMT, Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
 • člen redakční rady recenzovaného časopisu Ve službách archeologie/In Service to Archeology
 • člen redakční rady zahraničního recenzovaného časopisu Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo (MEMI)

Projekty

Řešitel postdoktorského grantu GAČR:

 • GA 101/09/P576 Únavové charakteristiky hořčíkových slitin po korozní degradaci

 

Řešitel projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce MŠMT:

 • MEB 0810122 - Studium korozní degradace a únavových vlastností hořčíkových slitin
 • 7AMB14SK080 - Korozní degradace hořčíkových slitin a jejich interakce s biologickými systémy

 

 Řešitel a spoluřešitel grantů FSI:

 • FSI-2001 - Optimalizace chemického složení, heterogenity a struktury lité niklové slitiny k výrobě odlévaných kol spalovací turbíny
 • FSI-2005 - Studium difuze hliníku, železa, niklu a uhlíku ve svarových spojích ocelí
 • FSI-2008 - Výzkum a vývoj technologie povrchových vrstev na ložiskové oceli

 

Řešitel a spoluřešitel projektů FRVŠ:

 • FRVŠ 1899/2002 - Inovace a rozvoj metalografické laboratoře
 • FRVŠ 1514/2004 - Inovace výukové laboratoře pro zkoušení mechanických vlastností materiálů
 • FRVŠ 3613/2005 - Inovace a rozvoj výukové laboratoře instrumentálních analytických metod
 • FRVŠ 3596/2005 - Inovace a rozvoj laboratoře pro praktickou výuku hodnocení vlastností struktur materiálů
 • FRVŠ 2604/2008 - Inovace a rozvoj výukové materiálografické laboratoře
 • FRVŠ 2592/2010 - Multimediální podklady pro studium struktur materiálů

 

Člen řešitelského kolektivu projektů MPO:

 • MPO TA3/146 Vývoj a realizace technologie tlakového lití Mg-Al slitin
 • MPO TA3/134 Výzkum a vývoj soudečkových ložisek se zvýšenou životností - New Force
 • MPO TA3/151 Výzkum a vývoj technologie povrch. vrstev součástí valivých a kluzných ložisek
 • MPO TI1/274 Zhodnocení SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

45

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

38

Citace ostatní (bez autocitací)

Vybrané publikace:

 • DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; TKACZ, J.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.:
  Unconventional fluoride conversion coating preparation and characterization,
  ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS, Vol.64, (2017), No.6, pp.613-619, ISSN 0003-5599, Emerald Publishing
  článek v časopise
 • TKACZ, J.; SLOUKOVÁ, K.; MINDA, J.; DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.:
  Influence of the Composition of the Hank’s Balanced Salt Solution on the Corrosion Behavior of AZ31 and AZ61 Magnesium Alloys,
  Metals, Vol.11, (2017), No.7, pp.1-17, ISSN 2075-4701, MDPI
  článek v časopise
 • BŘEZINA, M.; MINDA, J.; DOLEŽAL, P.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P.:
  Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications,
  Metals, Vol.7, (2017), No.7, pp.1-22, ISSN 2075-4701, MDPI AG
  článek v časopise
 • KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.:
  Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy,
  Metals, Vol.7, (2017), No.396, pp.1-15, ISSN 2075-4701, MDPI
  článek v časopise
 • BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.:
  Characterization of Ni-P coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition,
  Materiali in tehnologije, Vol.51, (2017), No.6, pp.925-931, ISSN 1580-2949
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise
 • Filip Pastorek, Miroslav Omasta, Lenka Bukovinová, Pavel Doležal, Branislav Hadzima:
  BIODEGRADATION PROPERTIES OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY COATED BY DICALCIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,
  Communications, Vol.16, (2014), No.3A, pp.189-193, ISSN 1335-4205, University of Zilina
  článek v časopise
 • HORYNOVÁ, M.; ZAPLETAL, J.; DOLEŽAL, P.; GEJDOŠ, P.:
  Evaluation of fatigue life of AZ31 magnesium alloy fabricated by squeeze casting,
  Materials and design, Vol.45, (2013), No.3, pp.253-264, ISSN 0261-3069, ELSEVIER
  článek v časopise
 • PASTOREK, F.; HADZIMA, B.; DOLEŽAL, P.:
  Electrochemical characteristics of Mg-3Al-1Zn magnesium alloy surface with hydroxyapatite coating,
  Communications, Vol.2012, (2012), No.4, pp.26-30, ISSN 1335-4205, Publishing Institution of the University of Zilina
  článek v časopise
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; HORYNOVÁ, M.; GEJDOŠ, P.; ČELKO, L.:
  CYCLIC DEFORMATION RESPONSE OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY AFTER CORROSION DEGRADATION,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.787-789, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DRÁBIKOVÁ, J.; FINTOVÁ, S.; TKACZ, J.; DOLEŽAL, P.; WASSERBAUER, J.:
  Unconventional fluoride conversion coating preparation and characterization,
  ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS, Vol.64, (2017), No.6, pp.613-619, ISSN 0003-5599, Emerald Publishing
  článek v časopise

  Purpose – The purpose of this paper is to compare electrochemical corrosion characteristics of conventional and unconventional fluoride conversion coating prepared on magnesium alloy. Design/methodology/approach – The chemical reaction of AZ61 with 38 wt. % hydrofluoric acid (HF) for 24 h was used as a conventional way of fluoride conversion coating preparation. The unconventionally prepared coating was created in Na[BF4] salt melt at 450 °C for 2 h. Morphology and chemical composition of prepared fluoride conversion coatings were studied with scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectroscopy. Electrochemical corrosion characteristics of the coatings were analyzed in Hank's solution using potentiodynamic tests. Findings – Both the coating preparation ways resulted in a creation of uniform conversion coatings with the same thickness (1.3 ± 0.1 m). Some defects were observed on the coatings surface; however, the defects did not reach the AZ61 surface. Electrochemical tests performed in Hank's solution at 37 °C showed an improvement of corrosion resistance of AZ61 treated with fluoride conversion coatings when compared to the untreated material. Unconventionally prepared coating reached better electrochemical corrosion characteristics when compared to the conventionally prepared coating. Originality/value – Electrochemical corrosion characteristics of AZ61 magnesium alloy can be improved with fluoride conversion coatings. Two methods are used in the literature for the coatings preparation. The conventional method is based on dipping of the coated material to the HF and the unconventional method lies in dipping of the sample to the Na[BF4] salt melt. The main purpose of the present study is to analyze the conventionally and unconventionally prepared coatings in terms of chemical analysis, morphology and material corrosion protection (electrochemical corrosion characteristics), while the data are not provided in the literature according to the authors knowledge. Very similar coatings were prepared using both the methods from the morphological and chemical composition point of view. However, unconventionally prepared coating created in Na[BF4] salt melt reached better electrochemical corrosion characteristics compared to the coating prepared in HF.
 • BŘEZINA, M.; MINDA, J.; DOLEŽAL, P.; KRYSTÝNOVÁ, M.; FINTOVÁ, S.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.; PTÁČEK, P.:
  Characterization of Powder Metallurgy Processed Pure Magnesium Materials for Biomedical Applications,
  Metals, Vol.7, (2017), No.7, pp.1-22, ISSN 2075-4701, MDPI AG
  článek v časopise

  Magnesium and its alloys are modern lightweight materials applicable in a wide range of industrial fields from aerospace and automotive to biomedical applications. Its main advantages are a good strength to weight ratio and biocompatibility in combination with biodegradability. However, due to the high reactivity of pure Mg and the mechanical properties, not really sufficient for engineering applications, mainly magnesium alloys are used. Good mechanical properties of magnesium and its alloys can be furthermore significantly upgraded by decreasing the grain size, nowadays performed mainly via severe plastic deformation (SPD) techniques, powder metallurgy (PM) processing or by a combination of both methods
 • KRYSTÝNOVÁ, M.; DOLEŽAL, P.; FINTOVÁ, S.; BŘEZINA, M.; ZAPLETAL, J.; WASSERBAUER, J.:
  Preparation and Characterization of Zinc Materials Prepared by Powder Metallurgy,
  Metals, Vol.7, (2017), No.396, pp.1-15, ISSN 2075-4701, MDPI
  článek v časopise

  The use of zinc-based materials as biodegradable materials for medical purposes is offered as a possible alternative to corrosion-less resistant magnesium-based materials. Zinc powders with two different particle sizes (7.5 µm and 150 µm) were processed by the methods of powder metallurgy: cold pressing, cold pressing followed by sintering and hot pressing. The microstructure of prepared materials was evaluated in terms of light optical microscopy, and the mechanical properties were analyzed with Vickers microhardness testing and three-point bend testing. Fractographic analysis of broken samples was performed with scanning electron microscopy. Particle size was shown to have a significant effect on compacts mechanical properties. The deformability of 7.5 µm particle size powder was improved by increased temperature during the processing, while in the case of larger powder, no significant influence of temperature was observed. Bending properties of prepared materials were positively influenced by elevated temperature during processing and correspond to the increasing compacting pressures. Better properties were achieved for pure zinc prepared from 150-µm particle size powder compared to materials prepared from 7.5 µm particle size powder.
 • BUCHTÍK, M.; KOSÁR, P.; WASSERBAUER, J.; DOLEŽAL, P.:
  Characterization of Ni-P coating prepared on wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition,
  Materiali in tehnologije, Vol.51, (2017), No.6, pp.925-931, ISSN 1580-2949
  článek v časopise

  Low phosphorous Ni-P coating was prepared on wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition for 1 hour after adequate substrate surface pre-treatment. Prepared coating with the thickness of 10 µm was characterized by uniform distribution of Ni (95.4 wt. %) and P (4.6 wt. %) in the cross-section. Microcavities present in the coating resulted in the quite low corrosion resistance of the coated magnesium alloy in 0.1 M NaCl solution. On the other hand, the coating exhibits a high degree of adhesion, as evidenced by scratch test, and significantly improves AZ61 magnesium alloy microhardness (from 79 ± 6 HV 0.025 to 700 ± 40HV 0.025).
 • DOLEŽAL, P.; ZAPLETAL, J.; FINTOVÁ, S.; TROJANOVÁ, Z.; GREGER, M.; ROUPCOVÁ, P.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Influence of Processing Techniques on Microstructure and Mechanical Properties of a Biodegradable Mg-3Zn-2Ca Alloy,
  Materials , Vol.9, (2016), No.11, pp.1-15, ISSN 1996-1944, MDPI
  článek v časopise

  New Mg-3Zn-2Ca magnesium alloy was prepared using different processing techniques: gravity casting as well as squeeze casting in liquid and semisolid states. Materials were further thermally treated; thermal treatment of the gravity cast alloy was additionally combined with the equal channel angular pressing (ECAP). Alloy processed by the squeeze casting in liquid as well as in semisolid state exhibit improved plasticity; the ECAP processing positively influenced both the tensile and compressive characteristics of the alloy. Applied heat treatment influenced the distribution and chemical composition of present intermetallic phases. Influence of particular processing techniques, heat treatment, and intermetallic phase distribution is thoroughly discussed in relation to mechanical behavior of presented alloys.