Ing. Karel Osička, Ph.D.

E-mail:   osicka@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1525
Telefon:   +420 54114 2486

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1973, SPŠ strojnická,Brno,Sokolská 1
 • 1978, Ing.,Fakulta strojní VUT v Brně,obor Strojírenská technologie,obrábění
 • 1985, PGs, Fakulta strojní VUT v Brně,obor Strojírenská technologie, specializace CNC stroje
 • 2009, Ph.D.,  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1978, technolog,Zbrojovka Brno s.p., závod záznamová technika
 • 1979, základní vojenská služba
 • 1980, technolog, Zbrojovka Brno s.p., závod záznamová technika
 • 1981-1990, vedoucí technik racionalizace, Zbrojovka Brno s.p., závod záznamová technika
 • 1990,referent organizace a řízení, Zbrojovka Brno s.p., útvar organizace a informatika
 • 1991-1995, vedoucí technik racionalizace, Zbrojovka Brno a.s., divize nářadí
 • 1996-1997, vedoucí střediska řezných nástrojů, Zbrojovka Brno a.s., divize nářadí
 • 1998-2000, vedoucí odboru technické přípravy výroby, Zbrojovka Brno a.s., divize nářadí
 • 2000-2003, programátor specialista, Zbrojovka Brno Technologies a.s.
 • 2004-2008, asistent, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně
 • 2009-dosud, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1991-1995,externí asistent,cvičení předmětu strojírenská technologie 6 hod. týdně, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně

Akademické stáže v zahraničí

 • 1993, 10-denní stáž u firmy Schutte v Kolíně nad Rýnem, problematika broušení

Projekty

 

 • Drátová řezačka MAKINO EU64 účast na  projektu „Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji „CZ.1.07/2.4.00/12.0017“
 • OPUS – vzdělanostní síť k výrobním technologiím „CZ.1.07/2.4.00/12.0029“
 • Výzkum a vývoj konstrukce a technologie energeticky účinných soudečkových ložisek s mosaznou klecí „FR–TI4/247“

   

 

 


  

 

 

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.:
  Direct milling on CNC carousel,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.11, pp.2526-2529, ISSN 1803-1269, MM Science Journal, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J.; CHLADIL, J.:
  Tension of the Surface Layer in Machining Hardened Steels,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.17, (2017), No.1, pp.72-76, ISSN 1213-2489, J. E. Purkyne University in Usti n. Labem
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Analysis of material for forming drills ,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1313-1316, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; BENEŠ, L.; OSIČKA, K.:
  Effect of wirefeed rate on the morphology of a surface machined using WEDM,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.4, pp.754-757, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; KOUŘIL, K.; POLZER, A.; OSIČKA, K.:
  Analysis of Selected Aspects of Turned Bearing Rings Regarding Required Workpiece Quality,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.3, pp.612-622, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; OSIČKA, K.; SLIWKOVÁ, P.:
  High-Speed Cutting of Bearing Rings from Material 100Cr6,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.5, pp.899-908, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M.:
  Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies,
  Journal for technology of plasticity, Vol.40, (2015), No.1, pp.13-21, ISSN 0354-3870, Versita
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J.:
  Influence of cutting tool overhangs at machining of hardened steels,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.2, pp.188-191, ISSN 1213-2489, J.E. Purkyne University in Usti n. Labem
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; SCHWARZER, E.:
  Forming technology of coated sheet metal,
  Journal for technology of plasticity, Vol.39, (2014), No.2, pp.1-14, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
  článek v časopise
 • KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.:
  Vliv povrchové úpravy plechu na kvalitu vyráběného závitu,
  Kovárenství, Vol.2014, (2014), No.50, pp.57-60, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR,o.s.
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J.:
  Contribution to turning hardened steel,
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol.8, (2014), No.VI., pp.705-712, ISSN 1314-7269, www.scentific-publications.net
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J.:
  MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.3, pp.171-176, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
  akce: International Conference on Manufacturing Systems - ICMaS 2013, Bucharest , 14.11.2013-15.11.2013
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Nekonvenční technologie obrábění
  příručka
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K.:
  Using unconventional technology in stamping shop,
  Journal for technology of plasticity, Vol.2012, (2012), No.37, pp.59-67, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K.:
  Výroba přístřihu plechu s využitím nekonvenční technologie,
  Kovárenství, Vol.44, (2012), No.9, pp.69-72, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s. Ptašinského 6, 60200 Brno
  článek v časopise
  akce: Form 2012, Brno, 11.09.2012-12.09.2012
 • OSIČKA, K.; OSIČKA, J.:
  CNC grinding of screw grooves with high demands for quality and accuracy,
  Strojírenská technologie, Vol.XVI, (2011), No.6, pp.33-38, ISSN 1211-4162, Universita J.E.Purkyně
  článek v časopise
 • KALIVODA, M.; OSIČKA, J.; OSIČKA, K.:
  Modernization of machining on carousel lathe,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.175-178, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • OSIČKA, K.:
  Technologické možnosti výroby tvarové šroubové drážky,
  Strojírenská technologie, Vol.15, (2010), No.1, pp.27-30, ISSN 1211-4162, Universita J.E.Purkyně
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.:
  Optimalizace tvarového broušení se zvýšenými požadavky na kvalitu obrobené plochy
  dizertace
 • OSIČKA, K.:
  Řešení programu pro orovnávání brousicího kotouče,
  Výrobné inžinierstvo, Vol.VIII, (2009), No.2, pp.57-60, ISSN 1335-7972, Technická universita Košice
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.:
  Dílčí technologické metody při tvarovém broušení šroubových drážek,
  Strojírenská technologie, Vol.XIV, (2009), No.1, pp.28-29, ISSN 1211-4162, Fakulta výrobních technologií a mangementu UJEP
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.:
  Průměrná aritmetická úchylka drsnosti povrchu - statistické vyhodnocení plochy,
  Strojírenská technologie, Vol.XIV, (2009), No.1, pp.30-31, ISSN 1211-4162, Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.:
  Statistické vyhodnocení rozměrů broušených ploch,
  Strojírenská technologie, Vol.XIV, (2009), No.1, pp.32-33, ISSN 1211-4162, Fakulta výrobních technologií a mangementu UJEP
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.:
  Pravdepodobnosť správneho výsledku pri brúsení,
  Abstrakty prednášok, Elektronický zborník prednášok, pp.57-62, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008
 • KALIVODA, M. a OSIČKA, K.:
  Porovnání nové řady frézovacích hlavic Sandvik a Walter, vyvinutých pro obrábění litiny, v podmínkách sériové výroby,
  Strojírenská technologie, Vol.XII, (2007), No.3, pp.3-6, ISSN 1211-4162, Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Ústí nad Labem
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • OSIČKA, K.; OSIČKA, J.:
  CNC grinding of screw grooves with high demands for quality and accuracy,
  Strojírenská technologie, Vol.XVI, (2011), No.6, pp.33-38, ISSN 1211-4162, Universita J.E.Purkyně
  článek v časopise

  Článek pojednává o využití tvarování na CNC brousicím stroji pomocí diamantového orovnávacího hrotu, jehož pohyb vůči brousicímu kotouči po kontuře se zrealizuje pomocí CNC řízení. Jako optimální řešení se považuje použití CNC brousicího stroje jak pro vlastní broušení tvaru tak pro tvarové orovnání.
 • KALIVODA, M.; OSIČKA, J.; OSIČKA, K.:
  Modernization of machining on carousel lathe,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.175-178, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011

  Článek uvádí obecné technické informace z modernizace malosériové výroby s využitím CNC technologie ve středně velké strojírenské firmě. Popisuje racionalizaci obrábění soustružením velkých dílů na karuselovém soustruhu. Do řešení jsou zahrnuty ztížené podmínky vlivem nevývah obrobků a vytypovány optimální řezné podmínky.
 • OSIČKA, K.:
  Řešení programu pro orovnávání brousicího kotouče,
  Výrobné inžinierstvo, Vol.VIII, (2009), No.2, pp.57-60, ISSN 1335-7972, Technická universita Košice
  článek v časopise

  Článek pojednává o využití tvarování na CNC brousicím stroji pomocí diamantového orovnávacího hrotu, jehož pohyb vůči brousicímu kotouči po kontuře se zrealizuje pomocí CNC řízení.
 • OSIČKA, K.:
  Dílčí technologické metody při tvarovém broušení šroubových drážek,
  Strojírenská technologie, Vol.XIV, (2009), No.1, pp.28-29, ISSN 1211-4162, Fakulta výrobních technologií a mangementu UJEP
  článek v časopise

  Předložený článek pojednává o využití dílčích přípravných úkonů při broušení. Pro přesné ustavení brousicího kotouče do osy vůči obrobku je nutnou podmínkou pro docílení souměrného tvaru šroubové drážky. Pro jakost povrchu broušené drážky je dále nutný dostatečný přívod řezné kapaliny do prostoru broušení.
 • OSIČKA, K.:
  Pravdepodobnosť správneho výsledku pri brúsení,
  Abstrakty prednášok, Elektronický zborník prednášok, pp.57-62, ISBN 978-80-8075-357-3, (2008), Digital Graphic
  článek ve sborníku
  akce: 10. medzinárodná vedecká konferencia TRANSFER 2008, Trenčín, 27.11.2008-28.11.2008

  Článok je zameraný na problematiku určenia pravdepodobnosti vytvorenia zhodného výrobku. Pri návrhu a realizácii technológie obrábania sa vychádza zo zadaných podmienok. Napred sú známe možnosti zvolenej technológie. V prípade vyšších požiadaviek na presnosť a kvalitu povrchu po obrobení, ktoré nie sú úplne bežné a nie je možné zaistiť ich bežným sposobom, je vhodné stanoviť spoľahlivosť danej technologickej metódy ako spoľahlivosť sústavy. Spoľahlivosť sústavy je funkciou jednotlivých prvkov. Pre zvolenú technologickú metódu je nutné urobiť rozbor jednotlivých vplyvov, nezávislých javov. Tieto tvoria jednotlivé prvky, ktoré je nutné v rámci rozboru empiricky definovať. Pre každý jednotlivý prvok je ďalej nutné stanoviť pravdepodobnosť, s akou ako nezávislý jav nastane. Spoľahlivosť sústavy je potom určená ako prienik týchto prvkov. Riešenie je konkrétne zamerané na výrobu skrutkovej drážky na nástroji pre tvarovanie, kde sú vysoké požiadavky na presnosť a akosť obrobeného povrchu. Sú navrhnuté dve technologické metódy a pre tieto je určená spoľahlivosť sústavy, s ktorou je možno dosiahnuť výsledok zhodného výrobku.