Ing. Milan Kalivoda

E-mail:   kalivoda@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A1/1526
Telefon:   +420 54114 2403

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1970, maturita, Střední všeobecně vzdělávací škola (gymnázium), Brno, Slovanské nám. č. 7
 • 1976, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, odbor strojírenská technologie, odbor obrábění

Přehled zaměstnání

 • 1976, technolog, Zetor n. p., Brno
 • 1977, základní vojenská služba, VÚ Nitra
 • 1978-1985, samost. vývojový technolog, Zetor k. p., Brno
 • 1986-2006, samost. technolog programátor CNC strojů, Zetor a. s., Brno
 • 2006-dosud, asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění

Pedagogická činnost

 • výuka laboratorních předmětů: Technologie obrábění (DTB, DTB-K), Technologie obrábění (BtoP), Výrobní technologie II (3VT), Technologické procesy (ETR, ETR-K), Úvod do materiálových věd a inženýrství (BumvP - 8, 9), Obrábění litých materiálů (POL), Obrábění na CNC strojích (HNC-A, HNC-AK), Ročníkový projekt II - obrábění (DR3, DR3-K), Bakalářský projekt (FDT, FDT-K)
 • oponent diplomových prací
 • vedení ročníkových a diplomových projektů

Univerzitní aktivity

 • člen inventarizační komise

Projekty

 • 2011: Projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0017 - Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji
 • 2012: Projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0029 - OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

1

Vybrané publikace:

 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M.:
  Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies,
  Journal for technology of plasticity, Vol.40, (2015), No.1, pp.13-21, ISSN 0354-3870, Versita
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J.:
  Contribution to turning hardened steel,
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol.8, (2014), No.VI., pp.705-712, ISSN 1314-7269, www.scentific-publications.net
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J.:
  MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.3, pp.171-176, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
  akce: International Conference on Manufacturing Systems - ICMaS 2013, Bucharest , 14.11.2013-15.11.2013
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Nekonvenční technologie obrábění
  příručka
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K.:
  Using unconventional technology in stamping shop,
  Journal for technology of plasticity, Vol.2012, (2012), No.37, pp.59-67, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K.:
  Výroba přístřihu plechu s využitím nekonvenční technologie,
  Kovárenství, Vol.44, (2012), No.9, pp.69-72, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s. Ptašinského 6, 60200 Brno
  článek v časopise
  akce: Form 2012, Brno, 11.09.2012-12.09.2012
 • KALIVODA, M.; OSIČKA, J.; OSIČKA, K.:
  Modernization of machining on carousel lathe,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.175-178, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M.:
  Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies,
  Journal for technology of plasticity, Vol.40, (2015), No.1, pp.13-21, ISSN 0354-3870, Versita
  článek v časopise

  Článek se zabývá problematikou morfologie povrchu ocelového plechu z korozivzdorného materiálu. Použitá technologie konvenčního charakteru byla technologie stříhání na strojních tabulových nůžkách NTE 3150/6.3. Následná technologie úpravy jedné ze stříhaných hran byla technologie frézování. Jako porovnávací technologie byla zvolena nekonvenční metoda drátového elektroerozivního řezání. Morfologie povrchu byla porovnána až po následné výrobní operaci ohybu při různých poloměrech ohybů. Ohyby byly provedeny na speciálním přípravku s možností stupňovitého nastavení poloměru ohybu.
 • OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J.:
  Contribution to turning hardened steel,
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol.8, (2014), No.VI., pp.705-712, ISSN 1314-7269, www.scentific-publications.net
  článek v časopise

  Článek pojednává o problematice dokončovacího soustružení kalených materiálů při výrobě ložiskových kroužků. V této oblasti se běžně využívá především technologie broušení, která se vyznačuje několika výhodami.Tato technologie zajistí sériovou výrobu v tolerančním stupni IT 4 až IT 5 a za průměrné aritmetické úchylky profilu v rozmezí Ra=0,4 až Ra=0,8. Možný křížový výbrus dále zlepšuje tribologické vlastnosti třecích ploch. Určitou nevýhodou je zvýšené vnitřní pnutí v povrchové vrstvě, které je důsledkem brousicí technologie. Alternativní technologií může být soustružení nástroji z kubického nitridu bóru, které může do určité míry nahradit technologii broušení.
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J.:
  MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.3, pp.171-176, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
  akce: International Conference on Manufacturing Systems - ICMaS 2013, Bucharest , 14.11.2013-15.11.2013

  Článek pojednává o problematice obrábění dokončovacím soustružením kalených materiálů při výrobě ložiskových kroužků. V této oblasti se jako standardní technologie využívá především broušení. Jedná se o náročný výrobní proces, který vyžaduje přesné stroje a optimálně stanovenou technologii. Za těchto podmínek lze v sériové výrobě produkovat součásti s předepsanými stupni uložení v tolerančním stupni IT 4 až IT 5 a za průměrné aritmetické úchylky profilu v rozmezí Ra=0,4 až Ra=0,8. Pro tyto podmínky se již delší období hledá alternativní technologie, která by zaručila stejné požadované hodnoty při jednodušších nárocích na výrobní proces. Jedna z vývojových cest se zaměřila na soustružení za použití progresivních řezných materiálů pro obráběcí nástroje. Jedná se především o použití kubického nitridu bóru (CBN). Levnější a dostupnější variantou je ale i aplikace slinutého karbidu skupiny H. Tento karbid je určený především pro dokončovací obrábění těžko obrobitelných materiálů. Co se týká geometrie nástroje, lze použít buď klasickou variantu s radiusovým ostřím nebo variantu v provedení Wiper. Na světovém trhu nabízejí renomované firmy tyto materiály ve formě vyměnitelných břitových destiček, nicméně jejich aplikace pro obrábění např. kalených materiálů závisí na dalších určujících vlivech. Zjednodušeně řečeno jedná se o soustavu stroj-nástroj-obrobek, kde je především důležitá její stabilita, jinými slovy tuhost upínacího systému. Jak ukázaly realizované a vyhodnocené praktické experimenty, není stanovení výchozých podmínek jednoduché. Získané zkušenosti z této oblasti jsou předmětem tohoto článku.
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Nekonvenční technologie obrábění
  příručka

  Příručka pojednává o jednotlivých nekonvenčních technologiích a zaměřuje se na potřeby průmyslu.
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K.:
  Výroba přístřihu plechu s využitím nekonvenční technologie,
  Kovárenství, Vol.44, (2012), No.9, pp.69-72, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s. Ptašinského 6, 60200 Brno
  článek v časopise
  akce: Form 2012, Brno, 11.09.2012-12.09.2012

  Článek pojednává o technologických možnostech výroby přístřihu z duralového plechu v etapě vývojových zkoušek, kdy ještě není k dispozici střižný nástroj pro sériovou výrobu. V případě výroby funkčních vzorků nepravidelných tvarů je možno výhodně využít nekonvenční technologii, a sice metodu elektoerozivního obrábění.