Ing. Milan Kalivoda

E-mail:   kalivoda@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A1/1526
Telefon:   +420 54114 2403

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1970, maturita, Střední všeobecně vzdělávací škola (gymnázium), Brno, Slovanské nám. č. 7
 • 1976, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, odbor strojírenská technologie, odbor obrábění

Přehled zaměstnání

 • 1976, technolog, Zetor n. p., Brno
 • 1977, základní vojenská služba, VÚ Nitra
 • 1978-1985, samost. vývojový technolog, Zetor k. p., Brno
 • 1986-2006, samost. technolog programátor CNC strojů, Zetor a. s., Brno
 • 2006-dosud, asistent, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění

Pedagogická činnost

 • výuka laboratorních předmětů: Technologie obrábění (DTB, DTB-K), Technologie obrábění (BtoP), Výrobní technologie II (3VT), Technologické procesy (ETR, ETR-K), Úvod do materiálových věd a inženýrství (BumvP - 8, 9), Obrábění litých materiálů (POL), Obrábění na CNC strojích (HNC-A, HNC-AK), Ročníkový projekt II - obrábění (DR3, DR3-K), Bakalářský projekt (FDT, FDT-K)
 • vedení bakalářských a magisterských prací
 • oponent bakalářských a magisterských prací

Univerzitní aktivity

 • člen inventarizační komise

Projekty

 • 2011: Projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0017 - Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji
 • 2012: Projekt ESF reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0029 - OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

0

Citace ostatní (bez autocitací)

1

Vybrané publikace:

 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.:
  Direct milling on CNC carousel,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.11, pp.2526-2529, ISSN 1803-1269, MM Science Journal, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BLAŽÍK, P.; KALIVODA, M.; KOUSAL, P.:
  Analysis of surface and subsurface layers after WEDM for Ti-6Al-4V with heat treatment,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2018, (2018), No.116, pp.556-564, ISSN 0263-2241
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.:
  Experimental evaluation of the quality of surface after WEDM for steel X210CR12,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.2, pp.1778-1782, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; KALIVODA, M.:
  Quality of aluminium alloy surface after WEDM,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.1, pp.1679-1682, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Analysis of material for forming drills ,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1313-1316, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; BACHORÍK, P.; JAROŠ, A.; POLZER, A.; KALIVODA, M.:
  Application of Modern Technologies in Production Design of Car Component Prototype,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.5, pp.1387-1391, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M.:
  Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies,
  Journal for technology of plasticity, Vol.40, (2015), No.1, pp.13-21, ISSN 0354-3870, Versita
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; SCHWARZER, E.:
  Forming technology of coated sheet metal,
  Journal for technology of plasticity, Vol.39, (2014), No.2, pp.1-14, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
  článek v časopise
 • KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.:
  Vliv povrchové úpravy plechu na kvalitu vyráběného závitu,
  Kovárenství, Vol.2014, (2014), No.50, pp.57-60, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR,o.s.
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J.:
  Contribution to turning hardened steel,
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol.8, (2014), No.VI., pp.705-712, ISSN 1314-7269, www.scentific-publications.net
  článek v časopise
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J.:
  MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.3, pp.171-176, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
  akce: International Conference on Manufacturing Systems - ICMaS 2013, Bucharest , 14.11.2013-15.11.2013
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.:
  Nekonvenční technologie obrábění
  příručka
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K.:
  Using unconventional technology in stamping shop,
  Journal for technology of plasticity, Vol.2012, (2012), No.37, pp.59-67, ISSN 0354-3870, University of Novi Sad
  článek v časopise
 • DVOŘÁK, M.; OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; MOURALOVÁ, K.:
  Výroba přístřihu plechu s využitím nekonvenční technologie,
  Kovárenství, Vol.44, (2012), No.9, pp.69-72, ISSN 1213-9289, Svaz kováren ČR o.s. Ptašinského 6, 60200 Brno
  článek v časopise
  akce: Form 2012, Brno, 11.09.2012-12.09.2012
 • KALIVODA, M.; OSIČKA, J.; OSIČKA, K.:
  Modernization of machining on carousel lathe,
  The International Conference NEWTECH 2011, pp.175-178, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), LITERA BRNO
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • KALIVODA, M.:
  Termální závitování v profilech rámů kabin traktorů,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2008, (2008), No.11, pp.66-67, ISSN 1212-2572, MM publishing, s. r. o.
  článek v časopise
 • KALIVODA, M. a OSIČKA, K.:
  Porovnání nové řady frézovacích hlavic Sandvik a Walter, vyvinutých pro obrábění litiny, v podmínkách sériové výroby,
  Strojírenská technologie, Vol.XII, (2007), No.3, pp.3-6, ISSN 1211-4162, Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP Ústí nad Labem
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.:
  Direct milling on CNC carousel,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.11, pp.2526-2529, ISSN 1803-1269, MM Science Journal, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise

  The article discusses an application of new possibilities for the older type of machine. This machine is a heavy vertical lathe in the single column design (series carousel SKJ) which after modernization has a new CNC control system. It has a generally wide range of standardized machining cycles, which are determined not only for carousels. When upgrading the system usually not all software on the machine is operational. That would be useless and expensive. Limited possibilities of the original carousel are then enhanced by the software. In particular, it is the machining of non-rotating surfaces on rotary components. Longer production cycle shorten time because there is no need to move the direct machining to another machine. The operation of these heavy machines are energy-intensive, so the use of advances positively influence the economy of production.
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KALIVODA, M.; DVOŘÁK, M.:
  Experimental evaluation of the quality of surface after WEDM for steel X210CR12,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.2, pp.1778-1782, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise

  Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je nekonvenční technologie obrábění, která využívá k dělení materiálu elektrických impulzů mezi dvěma elektrodami. Dlouhodobý trend zvyšování přesnosti a kvality obrobeného povrchu vede k nutnosti jeho podrobného zkoumání. Studie se zabývá vyhodnocením morfologie povrchu pomocí elektronové mikroskopie (SEM) a analýzou chemického složení (EDX). Objektem zájmu bylo posouzení množství ulpělého materiálu z mosazné drátové elektrody. Dále byly zkoumány plošné a profilové parametry obrobeného povrchu. Vzorky pro experiment byly vyrobeny z nástrojové legované oceli pro práci za studena X210Cr12, která byla zpracována 4mi různými druhy tepelného zpracování. Byla nalezena závislost mezi množstvím ulpělého materiálu z drátové elektrody a tvrdostí obráběného materiálu.
 • DVOŘÁK, M.; KALIVODA, M.; OSIČKA, K.; MOURALOVÁ, K.; SLANÝ, M.:
  Surface sheets morphology during its division using conventional and unconventional technologies,
  Journal for technology of plasticity, Vol.40, (2015), No.1, pp.13-21, ISSN 0354-3870, Versita
  článek v časopise

  Článek se zabývá problematikou morfologie povrchu ocelového plechu z korozivzdorného materiálu. Použitá technologie konvenčního charakteru byla technologie stříhání na strojních tabulových nůžkách NTE 3150/6.3. Následná technologie úpravy jedné ze stříhaných hran byla technologie frézování. Jako porovnávací technologie byla zvolena nekonvenční metoda drátového elektroerozivního řezání. Morfologie povrchu byla porovnána až po následné výrobní operaci ohybu při různých poloměrech ohybů. Ohyby byly provedeny na speciálním přípravku s možností stupňovitého nastavení poloměru ohybu.
 • OSIČKA, K.; CHLADIL, J.; KALIVODA, M.; OTOUPALÍK, J.:
  Contribution to turning hardened steel,
  Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies, Vol.8, (2014), No.VI., pp.705-712, ISSN 1314-7269, www.scentific-publications.net
  článek v časopise

  Článek pojednává o problematice dokončovacího soustružení kalených materiálů při výrobě ložiskových kroužků. V této oblasti se běžně využívá především technologie broušení, která se vyznačuje několika výhodami.Tato technologie zajistí sériovou výrobu v tolerančním stupni IT 4 až IT 5 a za průměrné aritmetické úchylky profilu v rozmezí Ra=0,4 až Ra=0,8. Možný křížový výbrus dále zlepšuje tribologické vlastnosti třecích ploch. Určitou nevýhodou je zvýšené vnitřní pnutí v povrchové vrstvě, které je důsledkem brousicí technologie. Alternativní technologií může být soustružení nástroji z kubického nitridu bóru, které může do určité míry nahradit technologii broušení.
 • OSIČKA, K.; KALIVODA, M.; CHLADIL, J.; MOURALOVÁ, K.; OTOUPALÍK, J.:
  MACHINING OF HARDENED BEARING STEELS,
  Journal PROCEEDINGS IN MANUFACTURING SYSTEMS, Vol.8, (2013), No.3, pp.171-176, ISSN 2067-9238, University “Politehnica of Bucharest"
  článek v časopise
  akce: International Conference on Manufacturing Systems - ICMaS 2013, Bucharest , 14.11.2013-15.11.2013

  Článek pojednává o problematice obrábění dokončovacím soustružením kalených materiálů při výrobě ložiskových kroužků. V této oblasti se jako standardní technologie využívá především broušení. Jedná se o náročný výrobní proces, který vyžaduje přesné stroje a optimálně stanovenou technologii. Za těchto podmínek lze v sériové výrobě produkovat součásti s předepsanými stupni uložení v tolerančním stupni IT 4 až IT 5 a za průměrné aritmetické úchylky profilu v rozmezí Ra=0,4 až Ra=0,8. Pro tyto podmínky se již delší období hledá alternativní technologie, která by zaručila stejné požadované hodnoty při jednodušších nárocích na výrobní proces. Jedna z vývojových cest se zaměřila na soustružení za použití progresivních řezných materiálů pro obráběcí nástroje. Jedná se především o použití kubického nitridu bóru (CBN). Levnější a dostupnější variantou je ale i aplikace slinutého karbidu skupiny H. Tento karbid je určený především pro dokončovací obrábění těžko obrobitelných materiálů. Co se týká geometrie nástroje, lze použít buď klasickou variantu s radiusovým ostřím nebo variantu v provedení Wiper. Na světovém trhu nabízejí renomované firmy tyto materiály ve formě vyměnitelných břitových destiček, nicméně jejich aplikace pro obrábění např. kalených materiálů závisí na dalších určujících vlivech. Zjednodušeně řečeno jedná se o soustavu stroj-nástroj-obrobek, kde je především důležitá její stabilita, jinými slovy tuhost upínacího systému. Jak ukázaly realizované a vyhodnocené praktické experimenty, není stanovení výchozých podmínek jednoduché. Získané zkušenosti z této oblasti jsou předmětem tohoto článku.