Ing. Blanka Rybková

E-mail:   Blanka.Rybkova2@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Technický pracovník
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   prezenční studium
Ročník:   1
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Biologicky inspirovaní roboti - simulace
Školitel:   doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.