doc. Ing. Ivan Švarc, CSc.

E-mail:   svarc@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor automatizace
Zařazení:   Docent
Místnost:   A1/0622
Telefon:   +420 54114 2207

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1961, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Vodní stroje
 • 1965, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Automatizace
 • 1973, CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Technická kybernetika
 • 1985, Doc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Energetické stroje

Přehled zaměstnání

 • 1961 – 1963,projektant, HYDROPROJEKT Praha, pobočka Olomouc
 • 1963 – 1984,odborný asistent,katedra vodních strojů a automatizace FS VUT v Brně
 • potom katedra přístrojů a automatizace
 • 1985 – dosud, docent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Automatizace
 • Teorie automatického řízení I
 • Teorie automatického řízení II
 • Základy automatizace (Chemická fakulta VUT v Brně)
 • školitel doktorandů (6 úspěšně obhájilo disertační práci)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Hlavní oblasti:
 • dříve oblast regulace vodních turbín – v rámci spolupráce s bývalým ČKD Blansko-práce na řešení regulace a automatizace vodních děl- Dalešice- Dlouhé Stráně-Zarnowiec (Polsko)
 • oblast teorie diskrétních regulačních systémů, Z-transformace,stabilita systémů, modelování systémů – práce v rámci výzkumného záměru MSM 0021630529: “Inteligentní systémy v automatizaci”
 • oblast teorie nelineárních řídicích systémů, jejich stabilita, navrhování těchto systémů apod. V současnosti opět  práce v rámci výzkumného záměruMSM 0021630529: “Inteligentní systémy v automatizaci”

Akademické stáže v zahraničí

 • 1995, 3 měsíce, Loughborough University of Technology (UK)
 • 2002, 1 měsíc, Technická univerzita ve Vídni (Rakousko)
 • 2003, 1 měsíc, Technická univerzita v Grazu (Rakousko)
 • 2004, 1 měsíc, Univerzita Split (Chorvatsko)
 • 2005, 2 týdny, Univerzita Malta, Msida (Malta)
 • 2005, 2 týdny, Katalánská univerzita v Barceloně (Španělsko)
 • 2006, 2 týdny, Norská univerzita v Trondheimu (Norsko)
 • 2007, 2 týdny, Technická universita Leoben (Rakousko)
 • 2008, 2 týdny, Technická universita v Kielce (Polsko)
 • 2008, 2 týdny, Technická universita v Lublinu (Polsko)
 • 2009, 1 měsíc, Technická universita v Bukurešti (Rumunsko)
 • 2010, 1 měsíc, Technická universita v Bukurešti (Rumunsko)

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

9

Citace ostatní (bez autocitací)

48

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ŠVARC, I.; ŠEDA, M.; VÍTEČKOVÁ, M.:
  Automatické řízení,
  Automatické řízení, pp.1-324, ISBN 978-80-214-3491-2, (2007), Akademické nakladatelství CERM Brno
  odborná kniha
 • ŠVARC, I.:
  The discrete methods for solutions of continuous-time systems,
  Recent Advances in Mechatronics, pp.180 -184, ISBN 978-3-540-73955-5, (2007), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007
  článek ve sborníku
  akce: Mechatronics 2007, Warsaw, 19.09.2007-21.09.2007
 • ŠVARC, I.:
  Stability Analysis of Nonlinear Control System,
  Modern Trends in Control, pp.247-256, ISBN 80-969224-6-7, (2006), Equilibria,s.r.o. pro Technickou univerzitu v Košiciach
  článek ve sborníku
  akce: Conference Modern Trends in Control: International Study in Automatic Control ISAC 2006, Košice, 01.09.2006-14.09.2006
 • Ivan Svarc, Zdenek Nemec:
  A new approach to stability analysis of discrete systems of waste treatment,
  TMT 2005 Proceedings, pp.1435-1438, ISBN 9958-617-28-5, (2005), TUBITAK , The Scientific & Tehnological Research Council of Turkey
  článek ve sborníku
  akce: TMT 2005, Antalya, 26.09.2005-30.09.2005
 • ŠVARC, I.:
  A New Approach to Stability Analysis of Nonlinear Control Systems,
  Principia Cybernetica 2005, pp.34-35, ISBN 80-248-0773-4, (2005), VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering
  článek ve sborníku
  akce: Principia Cybernetica 2005, Ostrava, 07.09.2005-09.09.2005
 • ŠVARC, I.:
  A new approach to stability analysis of discrete systems,
  Ceepus Summer School 2005, pp.125-127, ISBN 80-214-2976-3, (2005), Faculty of Electrical Engineering and Communication,Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: CEEPUS Summer School 2005 , Brno, 29.08.2005-11.09.2005
 • ŠVARC, I.:
  Automatizace-Automatické řízení,
  Automatizace-Automatické řízení, pp.1-264, ISBN 80-214-2943-7, (2005), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  kapitola v knize
 • ŠVARC, I.:
  Řešení spojitých systémů diskrétními metodami,
  4th International Conference Aplimat, pp.83-85, ISBN 80-969264-4-6, (2005), Department of Mathematics,Faculty of Mechanical Engineering,Slovak University of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: APLIMAT 2005, Bratislava, 01.02.2005-04.02.2005
 • ŠVARC, I.:
  A new approach to stability of nonlinear control systems,
  Elektronika, Vol.2004, (2004), No.8-9, pp.18-21, ISSN 0033-2089, Stowaryzsyenia Eletrzkow Polskich
  článek v časopise
  akce: 5th International Conference, Mechatronics 2004 , Warsaw, Poland, 23.09.2004-25.09.2004
 • ŠVARC, I.:
  Řešení diferenciálních a diferenčních rovnic metodou Z - transformace,
  3rd International Conference Aplimat, pp.929-937, ISBN 80-227-1995-1, (2004), Slovak University of Technology in Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: APLIMAT, Bratislava, 03.02.2004-06.02.2004
 • ŠVARC, I.:
  Solutions of Continuous-Time Systems by the Discrete Methods,
  Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, pp.895-899, ISBN 9958-617-21-8, (2004), DOM STAMPE Zenica
  článek ve sborníku
  akce: 8th International Research/Expert Conference:Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Neum, 15.09.2004-19.09.2004
 • ŠVARC, I.:
  STABILITA NELINEÁRNÍCH SYSTÉMŮ,
  Control of Power Systems'04, pp.233-240, ISBN 80-227-2059-3, (2004), Slovak Universitz of Technologz in Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: Riadenie v energetike ´04 (6th International Conference Control of Power Systems´04), Štrbské Pleso, High Tatras, Slovak Republic, 16.06.2004-18.06.2004
 • ŠVARC, I.:
  Stability Analysis of Nonlinear Control Systems,
  Summer School on Control Theory and Applications, pp.29-29, (2004), Graz University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: Summer School on Control Theory and Applications, Graz, 01.09.2004-14.09.2004
 • ŠVARC, I.:
  Stability analysis of nonlinear control systems using linearization,
  Proceedings of 5th International Carpathian Control Conference, pp.25-29, ISBN 83-89772-00-0, (2004), DELTA
  článek ve sborníku
  akce: ICCC 2004, Zakopane, 25.05.2004-28.05.2004
 • ŠVARC, I.:
  Contribution to stability analysis of nonlinear control systems,
  Acta Montanistica Slovaca, Vol.8, (2003), No.4, pp.211-213, ISSN 1335-1788, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach
  článek v časopise
 • ŠVARC, I.:
  Contribution to Stability analysis of Nonlinear Control Systems,
  Proceedings of International Carpathian control conference 2003, pp.586-589, ISBN 80-7099-509-2, (2003), Slovac Society for Applied Cybernetics and Informatics-BERG-TU Košice
  článek ve sborníku
  akce: The 4th International Carphatian Control Conference ICCC 2003, Tatranská Lomnice, 26.05.2003-29.05.2003
 • ŠVARC, I.:
  Příspěvek ke stabilitě nelineárních systémů řízení,
  Principia Cybernetica'03, pp.143-146, ISBN 80-7083-733-0, (2003), Technická univeryita v Liberci
  článek ve sborníku
  akce: PRINCIPIA CYBERNETICA ´03 - Mezinárodní konference kateder automatizace a kybernetiky, Liberec, 03.09.2003-05.09.2003
 • ŠVARC, I.:
  Navrhování diskrétních regulačních obvodů frekvenčními metodami,
  Process Control 2002, pp.R089-1-4, ISBN 80-7149-452-1, (2002), University of Pardubice
  článek ve sborníku
  akce: Process Control RIP 2002, Kouty nad Desnou, 09.06.2002-12.06.2002
 • ŠVARC, I.:
  Řešení stability diskrétních systémů frekvenčními metodami,
  Strojné inžinierstvo 2001 Mechanical Engineering 2001, pp.807-812, ISBN 80-227-1616-2, (2001), Slovenská technická univerzita v Bratislave
  článek ve sborníku
 • ŠVARC, I.:
  Použití frekvenčních charakteristik diskrétních systémů pro vyšetřování stability,
  Summaries Volume 13th International Conference on Proces Control 01, pp.49-53, ISBN 80-227-1542-5, (2001), Slovak University of Technology, Bratislava
  článek ve sborníku
  akce: 13th International Conference on Process Control ´01, Štrbské Pleso, 11.06.2001-14.06.2001
 • ŠVARC, I.:
  Frekvenční charakteristiky diskrétních regulačních systémů,
  Proceedings the 4th International Scientific-Technical Conference PROCESS CONTROL 2000, pp.181-181, ISBN 80-7194-271-5, (2000), University of Pardubice
  článek ve sborníku
  akce: PROCESS CONTROL 2000 (ŘÍP 2000), Kouty nad Desnou, 11.06.2000-14.06.2000

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MÁŠA, V.; PAVLAS, M.; ŠVARC, I.:
  Mathematical Model of Biomass Boiler for Control Purposes,
  Chemical Engineering Transactions, Vol.25, (2011), No.1, pp.743-748, ISSN 1974-9791, AIDIC Servizi S.r.l
  článek v časopise

  Článek se zabývá vytvořením dynamického matematického modelu biomasového kotle středního výkonu (v jednotkách MW) jako regulované soustavy a praktickým využitím tohoto modelu. Model regulované soustavy slouží především pro výzkum nových způsobů regulace průmyslových kotlů na biomasu a nabízí také možnost využití při seřizování současných řídicích systémů. Na základě experimentálních dat byly provedeny bilanční výpočty sloužící k upřesnění statických vlastností experimentální jednotky pro spalování biomasy. Ustřední část práce popisuje tvorbu dynamického matematického modelu, který vycházel právě z těchto bilančních výpočtů a dále z naměřených přechodových charakteristik systému. Sestavený dynamický model byl ověřen porovnáním s experimentálními daty pomocí simulací v programu Simulink. Model regulované soustavy je v další části práce doplněn modelem regulátoru a následnou simulací je ověřena platnost celého zapojení. Dále je proveden návrh nové struktury řízení, která s sebou přináší výrazné zlepšení kvality regulace. V závěru práce jsou uvedeny možnosti dalšího využití modelu kotle v teorii automatického řízení i průmyslové praxi.
 • ŠVARC, I.:
  A New Approach to Popov Criterion for Stability Analysis of Nonlinear Control Systems,
  Proceedings of the Fifth International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators, pp.176-180, ISBN 978-981-08-5840-7, (2010), Research Publishing Servises
  článek ve sborníku
  akce: Fifth Internationa Conference on Optimization of the Robots and Manipulators, Calimanesti, 28.05.2010-30.05.2010

  Je uvažováno Popovovo kritérium pro řešení stability nelineárních systémů. Toto dává podmínky pro stabilitu ve frekvenční doméně. Má přímou grafickou interpretaci a může se používat jak pro analýzu tak i syntézu obvodů. V článku je setavena tabulka přenosů lineární částí nelineárních systémů Tabulka obsahuje frekvenční charakteristiky a tím nabízí řešení stability daných systémů. Dává příméřešení stability vybraných nelineárních systémů. Stabilita je řešena graficky i analyticky. Je snadné zjistit, zda-li nelineární obvod je či není stabilní, úloha obvykle těžko řešitelná v inženýrské praxi.
 • ŠVARC, I.; MATOUŠEK, R.:
  How and when to use Popov and circle criteria for stability,
  Proceedimgs of 9th International Carpathian Control Conference, pp.663-666, ISBN 978-973-746-897-0, (2008), SITECH,Craiova
  článek ve sborníku
  akce: International Carpathian Control Conference 2008, Sinaia, 25.05.2008-28.05.2008

  Popovovo kritérium pro vyšetřování stability nelineárních řídicích systému je zde popsáno. Toto kritérium dává uspokojivé podmínky stability nelineárních systémů ve frekvenční doméně. Má přímou grafickou interpretaci a je vhodné jak pro navrhování tak i pro analýzu systémů. V příspěvku je uvedena tabulka přenosů lineárních částí nelineárních systémů a tabulka zahrnuje frekvenční přenosy a příslušné řešení stability daného systému. Umožňuje přímé určení stability vybraných nelineárních obvodů. Řešení stability je provedeno graficky i analyticky. Potom je snadné určit stabilitu, zda je systém stabilní či ne. Tabulka ulehčuje řešení stability v inženýrské praxi.
 • ŠVARC, I.; ŠEDA, M.; VÍTEČKOVÁ, M.:
  Automatické řízení,
  Automatické řízení, pp.1-324, ISBN 978-80-214-3491-2, (2007), Akademické nakladatelství CERM Brno
  odborná kniha

  Tato publikace se zabývá logickým řízením, spojitým řízením, diskrétním řízením, fuzzy řízením, řízením nelineárních systémů a popisem řídicích systémů ve stavovém prostoru, obsahuje rovněž anglickou terminologii z tohoto oboru. Přináší nejnovější teoretické poznatky i jejich aplikace v průmyslové praxi. Přes vědecký charakter publikace může tato sloužit i odborníkům z praxe a studentům vysokých škol.
 • ŠVARC, I.:
  A new approach to stability of nonlinear control systems,
  Elektronika, Vol.2004, (2004), No.8-9, pp.18-21, ISSN 0033-2089, Stowaryzsyenia Eletrzkow Polskich
  článek v časopise
  akce: 5th International Conference, Mechatronics 2004 , Warsaw, Poland, 23.09.2004-25.09.2004

  Příspěvek vychází z Ljapunovovy metody pro vyšetření asymptotické stability nelineárních systémů a z Popovova kritéria stability. U Ljapunovovy metody je nejobtížnějším úkolem při zjišťování stability generování Ljapunovovy funkce. V příspěvku jsou odvozeny vztahy pro vygenerování této funkce pro nejčastěji se vyskytující obvody 2. a 3. řádu a navíc tyto funkce uvedeny v tabulce. Zároveň je u jiných skupin obvodů dokázána neexistence této funkce a tím pádem nevhodnost této metody. U Popovova kritéria jsou pro nelineární obvody s jednou nelinearitou shromážděny přenosy lineárních částí obvodů včetně jejich modifikovaných frekvenčních charakteristik a pro každý obvod s tímto přenosem lineární části odvozena podmínka asymptotické stability. Tím je vytvořen prostor pro jednoduché vyšetřování stability určité skupiny nelineárních systémů, které patří obvykle k obtížným úkolům v technické praxi. Zmíněná skupina obvodů je jiná při použití Ljapunovovy metody a jiná u Popovova kritéria, takže výsledná skupina zahrnuje již široké spektrum nelineárních obvodů.