Ing. Petr Šoustek

E-mail:   soustek@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Technický pracovník
Pracoviště:   Divize mechatroniky
Sekce adaptivního řízení
Zařazení:   Technický pracovník
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   1
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Globální plánování cest v neurčitých prostředích s využitím metod umělé inteligence
Školitel:   doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

49361

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT