Mgr. Petr Vašík, Ph.D.

E-mail:   vasik@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav matematiky
Zařazení:   Tajemník pro výuku
Místnost:   A1/1821
Telefon:   +420 54114 2536
Pracoviště:   Ústav matematiky
Odbor algebry a diskrétní matematiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1821
Telefon:   +420 54114 2536
Pracoviště:   Divize mechatroniky
Sekce adaptivního řízení
Zařazení:   Výzkumný pracovník

49853

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002, Mgr., Přírodovědecká fakulta MU Brno, obor matematika
 • 2006, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, obor matematické inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 2005-dosud, asistent, Ústav matematiky FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Matematika I,II, FSI
 • Matematika III pro cizince, FEKT

Vědeckovýzkumná činnost

 • diferenciální geometrie
 • geometrie nástrojů a částí strojů

Akademické stáže v zahraničí

 • 09.05.2010-22.05.2010, Tallinn, Tallinn University of Technology
 • 08.05.2011-19.05.2011, Tallinn, Tallinn University of Technology
 • 04.07.2011-13.07.2011, L Aqiula, University of L Aquila
 • 2010 Tallinn University of Technology
 • 2011 Tallinn University of Technology
 • 2011 University of L Aquila

Projekty

 • GAČR 201/05/0523 Geometrické struktury na fibrovaných varietách
 • CZ 1.07/2.4.00/17.0100 A-Math-Net

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

4

Citace ostatní (bez autocitací)

0

Vybrané publikace:

 • HRDINA, J.; VAŠÍK, P.:
  Generalized geodesics on almost Cliffordian geometries,
  Balkan Journal of Geometry and Its Applications, Vol.17 (2012), (2012), No.1, pp.41-48, ISSN 1224-2780, Geometry Balkan Press
  článek v časopise
 • RAHULA, M.; VAŠÍK, P.; VOICU, N.:
  Tangent structures: sector-forms, jets and connections,
  Journal of Physics: Conference Series, Vol.2012, (2012), No.346, pp.1-9, ISSN 1742-6588, IOP
  článek v časopise
 • VAŠÍK, P.:
  On third order semiholonomic prolongation of a connection,
  Banach Center Publications, Vol.93, (2011), No.2011, pp.271-276, ISSN 0137-6934, Institute of Mathematics - Polish Academy of Sciences
  článek v časopise
 • HRDINA, J.; KUREŠ, M.; VAŠÍK, P.:
  A note on tame polynomial automorphisms and the security of TTM cryptosystem,
  APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS, Vol.9, (2010), No.2, pp.226-233, ISSN 1683-3511
  článek v časopise
 • VAŠÍK, P.:
  Transformations of semiholonomic 2 and 3-jets and semiholonomic prolongation of connections,
  Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Vol.59, (2010), No.4, pp.375-380, ISSN 1736-6046, Estonian Academy Publishers
  článek v časopise
 • VAŠÍK, P.:
  On the Ehresmann Prolongation,
  Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, Vol.LXI, (2007), No.Sectio A, pp.145-153, ISSN 0365-1029, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej
  článek v časopise
 • VAŠÍK, P.:
  Connections on higher order principal prolongations,
  Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Vol.79, (2006), No.Suppl. 79, pp.183-192, ISSN 0009-725X
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • VAŠÍK, P.:
  On third order semiholonomic prolongation of a connection,
  Banach Center Publications, Vol.93, (2011), No.2011, pp.271-276, ISSN 0137-6934, Institute of Mathematics - Polish Academy of Sciences
  článek v časopise

  Připomeneme několik definic semiholonomních jetových prodloužení fibrované variety a použijeme je k odvození zajímavých vlastností prodloužení konexe prvního řádu na semiholonomní konexi třetího řádu.
 • HRDINA, J.; KUREŠ, M.; VAŠÍK, P.:
  A note on tame polynomial automorphisms and the security of TTM cryptosystem,
  APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS, Vol.9, (2010), No.2, pp.226-233, ISSN 1683-3511
  článek v časopise

  Ve článku jsou diskutovány dva způsoby možné modifikace kryptosystému TTM Navrhujeme přidat další polynomiální zobrazení do vlastního protokolu, diskutujeme vlastnosti Frobeniova automorfismu jako možného kandidáta a vliv této volby na účinnost takzvaného Pattarenova útoku. Protože TTM je založeno na konečných polích F, studujeme také automorfismy různých specifických polí, zejména jejich rozšíření.
 • VAŠÍK, P.:
  Transformations of semiholonomic 2 and 3-jets and semiholonomic prolongation of connections,
  Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Vol.59, (2010), No.4, pp.375-380, ISSN 1736-6046, Estonian Academy Publishers
  článek v časopise

  Popisujeme transformace semiholonomního jetového funktoru. Až do řádu 3 jsou známa souřadná vyjádření, pro obecný řád připomínáme některé dílčí výsledky. Ukážeme aplikaci transformací semiholonomního jetového funktoru na semiholonomní prodlužování konexí.
 • VAŠÍK, P.:
  On the Ehresmann Prolongation,
  Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, Vol.LXI, (2007), No.Sectio A, pp.145-153, ISSN 0365-1029, Wydawnictwo Universytetu Marii Curie-Sklodowskiej
  článek v časopise

  Určíme všechny přirozené operátory převádějící obecné konexe prvního řádu na semiholonomní konexe druhého řádu. K tomu použijeme takzvané Ehresmannovo prodloužení obecné konexe.
 • VAŠÍK, P.:
  Connections on higher order principal prolongations,
  Supplemento ai Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, Vol.79, (2006), No.Suppl. 79, pp.183-192, ISSN 0009-725X
  článek v časopise

  Zavádíme nové konstrukce konexí na hlavních prodlouženích vyššího řádu.