Ing. Bohumil Kandus

E-mail:   kandus@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie svařování a povrchových úprav
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1623
Telefon:   +420 54114 2634
Fax:   +420 54114 2634

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1956-1958, Jedenáctiletá střední škola v Brně
 • 1959-1961, Průmyslová škola strojní v Brně, obor strojírenská technologie
 • 1965-1968, Průmyslová škola elektrotechnická v Brně, obor měřící a automatiz. technika
 • 1987-1992, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně, obor strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1963-1973, samostatný konstruktér, Chronotechna Brno
 • 1973-1978, vedoucí vývojové konstrukce, Chronotechna Brno
 • 1979-1988, vedoucí technicko-organizačního rozvoje, zást.TN, Chronotechna Brno
 • 1988-1992, vedoucí technické přípravy výroby, Meopta Brno
 • 1993-1994, technický pracovník, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně
 • 1994-dosud, odborný asistent, Ústav strojírenské technologie FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1994-dosud, pedagogická praxe na FSI VUT v Brně (odborný asistent), vedení přednášek a cvičení v předmětech Technologie zpracování plastů a Technologie plastů, vedení cvičení v předmětech Teorie a technologie svařování a Mechanizace a automatizace tváření
 • 1994-dosud, Evropská svářečská federace a Česká svářečská společnost - přednášky v kursech Mezinárodní svářečský inženýr (IWE), technolog (IWT) a specialista (IWS). Výuka na autorizovaném pracovišti ATB č.2 - ÚST, odbor svařování, FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 1994-dosud, technická spolupráce s německou firmou ARBURG (výrobce vstřikovacích strojů na plasty) prostřednictvím firmy ARBURG s.r.o. Brno
 • 1997-2005, společník poradenské a školící firmy Kompozity Brno, s.r.o. se zaměřením na zpracování plastů

Vybrané publikace:

 • KANDUS, B.:
  Význam a možnosti automatizace a robotizace ve svařování,
  Automatizace a robotizace svářečských prací, aktuální problematika svařování a souvisejících procesů, pp.4-12, ISBN 80-903386-2-3, (2005)
  článek ve sborníku
  akce: Technická konference- Automatizace a robotizace svářečských prací, aktuální problematika svařování a souvisejících procesů., Hustopeče, 21.03.2005-22.03.2005
 • AMBROŽ, O.; KUBÍČEK, J.; KANDUS, B.:
  Technologie svařování a zařízení,
  Technologie svařování a zařízení, ISBN 80-85771-81-0, (2001), ZEROSS
  odborná kniha

Seznam publikací na portálu VUT