Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.

E-mail:   pernica@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor slévárenství
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   C1/slévárna
Telefon:   3185, +2645

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017 – Ph.D., FSI VUT v Brně, D-STG Strojírenská technologie
 • 2009 – Ing., FSI VUT v Brně, N2332-00 Slévárenská technologie
 • 2008 – Bc., FSI VUT v Brně, B2339-00 Strojní inženýrství
 • 2003 - maturita, SPŠ Jedovnice, KKOV 23-41-M/001 Strojírenství

Pedagogická činnost

Výrobní technologie I (2VT)

Technologie II (5TE)

Slévárenská technologie (ESL)

Mimouniverzitní aktivity

 • Člen dozorčí rady České slévárenské společnosti
 • Hospodář pobočky České slévárenské společnosti, VUT Odbor slévárenství
 • Člen odborné komise Oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem při České slévárenské společnosti

Spolupráce s průmyslem

 • Analýzy vad odlitků a návrhy nápravných opatření pro slévárny
 • Experimentální tavby na moderní vakuové indukční peci Consarc
 • Provozní zkoušky keramických filtrů
 • Výroba a vývoj speciálních odlitků

Projekty

 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020076, Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexních ocelí
 • 2017-2020 - spoluřešitel projektu TH02020445, Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
 • 2014-2017 - spoluřešitel projektu TA04010113, Výzkum a vývoj technologie výroby těžkých odlitků z progresivních austenitických ocelí pro energetický průmysl
 • 2013-2015 - spoluřešitel projektu TA03011098, Vývoj technologie pro těžké odlitky z vysokolegovaných ocelí pro energetický a chemický průmysl
 • 2010-2013 - spoluřešitel projektu MPO TIP FR-TI2/091, Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT