Mgr. Ondřej Vévoda

E-mail:   vevoda@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav jazyků
Odbor aplikované lingvistiky
Zařazení:   Asistent
Místnost:   A1/1123
Telefon:   +420 54114 2772

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998-2002 Mgr., Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno. Anglický jazyk a Tělesná výchova

Přehled zaměstnání

 • 2004-dosud:asistent, Ústav jazyků, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
 • 2000-2007:Brno English Center
 • 2000-dosud:OSVČ překladatelství a tlumočnictví, výuka cizích jazyků

Pedagogická činnost

 • Kurzy anglického jazyka - různé pokročilosti, odborné zaměření (technické, ekonomické).

Projekty

 • 2006: Rozvojový program MŠMT. Projekt na podporu internacionalizace: Rozvoj koncepce výuky cizích jazyků, především angličtiny - účast na řešení. Řešitel na FSI: Gálová D.
 • 2009-2012: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, Individuální projekt ESF EU/MŠMT. Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/07.0403: BUT English Campus. Účast na řešení (pozice: lektor)

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • PAYNE, E.; WHITTAKER, L.:
  KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU nejen na vysoké škole, VUTIUM
  překlad
 • VÉVODA, O.:
  Austerlitz 1805
  překlad

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PAYNE, E.; WHITTAKER, L.:
  KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU STUDIU nejen na vysoké škole, VUTIUM
  překlad

  Vysokoškolské studium představuje významné období v životě člověka. Čas, který strávíte na vysoké škole, je spojen s velkými změnami a rozhodnutími, jež mohou ovlivnit celý váš život. Naučíte-li se správně učit, bude pro vás toto období mnohem jednodušší a dosáhnete mnohem lepších výsledků. V této prakticky zaměřené knize se autorky pokusily nastínit, jak se stát samostatným a úspěšným studentem. Dávají návod k tomu, jak studovat efektivněji a popisují základní dovednosti, jež vám pomohou splnit vaše cíle.
 • VÉVODA, O.:
  Austerlitz 1805
  překlad

  Bitva u Slavkova patří bezpochyb k nejznámějším bitvám v historii. Nejen proto, že šlo o první Napoleonovo tažení, jež podnikl jako francouzský císař, ale zároveň to byla první zatěžkávací zkouška pro jeho Grande Armée. Císař sám bitvu považoval za své největší vítězství, které mu zajistilo ovládnutí velké části Evropy na téměř celé desetiletí. Dosavadní pohled zahraničních badatelů na slavkovskou operaci byl založen téměř výhradně na francouzských pramenech, ale po rozsáhlém bádání v rakouských archivech je nzní Ian Castle schopen podat mnohem vyváženější popis válečného tažení. V této zbrusu nové práci zachycuje sled událostí, které vyvrcholily na slavkovském poli.