prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.

E-mail:   jicha@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Vedoucí odboru
Místnost:   A2/307a
Telefon:   +420 54114 3271
Fax:   +420 54114 3365
Pracoviště:   Energetický ústav
Odbor termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A2/307a
Telefon:   +420 54114 3271
Pracoviště:   Sekce termomechaniky a techniky prostředí
Zařazení:   Výzkumný pracovník
Místnost:   A2/308

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1964, strojní inženýr, Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, obor tepelně energetická zařízení
 • 1973, vědecká kandidatura, Vysoké učení technické v Brně, strojní fakulta, obor tepelně energetická zařízení
 • 1990, docent oboru termomechanika
 • 1998, profesor v oboru mechanika

Přehled zaměstnání

 • 1962 - 1964 studentská vědecká síla, strojní fakulta, VUT Brno
 • 1964 - 1967 směnový inženýr, Kombinát Vřesová
 • 1968 - 1969 postgraduální studium, Electricité de France, Chatou, Francie
 • 1967 - 1990 odborný asistent, strojní fakulta, VUT Brno
 • 1990 - 1998 docent, strojní fakulta, VUT Brno
 • 1992 - 1993 Fulbrightovo stipendium, University of Minnesota,USA
 • 1998 jmenován profesorem v oboru mechanika
 • 1997 - dosud vedoucí odboru termomechaniky a techniky prostředí, fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Pedagogická činnost

Garant předmětů:

 • Přenos tepla a látky
 • Počítačové modelování I a II

Kurzy CŽV:

 • Nové trendy v chlazení, klimatizaci a diagnostice automobilů pro Autopal-Visteon Nový Jičín a Hluk
 • Nové trendy ve vývoji a diagnostice chladicích zařízení pro Kalttech Kroměříž

Semináře a prezentace:

 • Computational Fluid Dynamics pro Škoda Auto a pro výzkumné centrum Progresivní technologie a systémy pro energetiku PTSE.
 • Transport of aerosols in human airways (LRRI Albuquerque, NM, USA), Iowa State University, Iowa, USA
 • Computational Fluid Dynamics, (Hertofordshire University, UK)
 • Rozptylové studie látek znečišťujících ovzduší, Akreditovaný seminář MV ČR
 • Aerosol transport and deposition in human lungs: models, simulations and measurements, zvaná přednáška, Computational mechanics, 2016, Želzná Ruda

Vědeckovýzkumná činnost

 • Počítačové modelování termofluidní mechaniky. Nejaderná energetika se zaměřením na spotřebu energií v budovách, na techniku prostředí, zejména větrání a na kvalitu vnitřního prostředí v dopravních prostředcích. Počítačové modelování disperse exhalací v městské zástavbě s vlivem dopravy. Problematika trysek a kvality atomizace kapalin (paliva), fyzikální i počítačové modelování. Kompaktní tepelné výměníky s vysokým stupněm rekuperace. Proudění a transport aerosolů v dýchacím traktu člověka, cílená dodávka inhalovaného léčiva. 

Akademické stáže v zahraničí

 • 1968 - 1969 postgraduální studium, Electricité de France, Chatou, Francie
 • 1992 Swansea University, UK
 • 1992 - 1993 Fulbrightovo stipendium, University of Minnesota, Minneapolis, USA
 • 1998 Tennessee University, Cookeville, TN, USA
 • 2003, 2008 Hertfordshire University, UK
 • 2005 Lovelace Respiratory Research Institute, Albuquerque, New Mexico, USA
 • 2009 Iowa State University, USA
 • 2012 University of California at Davis

Univerzitní aktivity

 • 1997 - dosud vedoucí odboru termomechaniky a techniky prostředí
 • Člen oborové rady Konstrukční a procesní inženýrství
 • Člen oborové rady Technika prostředí
 • Člen fondu vědy FSI

Mimouniverzitní aktivity

 • člen výkonného výboru Institute for Liquid Atomization and Spray Systems - Europe, 1996-1998
 • člen výkonného výboru ECBCS International Energy Agency (IEA)
 • člen steering committee Air Infiltration and ventilation center ECBCS IEA
 • člen Českého komitétu IUTAM
 • člen řídícího výboru COST Action 615, Action G3, Action 633, Action P20, Action 0806 Particles, Action MP1404 SimInhale
 • člen ASME, člen Heat Transfer Education Committee
 • člen redakční rady časopisu International Journal of Ventilation
 • člen redakční rady časopisu Inženýrská mechanika
 • člen hodnotícího panelu P101 GAČR, 2009-2012, 2017-2018

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s firmami:

 • Volkswagen, Wolfsburg, Germany
 • MAN Bus & Trucks
 • Philip Morris International, Švýcarsko
 • Evektor
 • Škoda Auto
 • Tenza Brno
 • EKOL Brno
 • Hanon Systsms Nový Jičín
 • PBS Velká Bíteš
 • Emerson Climate Technology
 • ZVVZ Milevsko
 • Retia Pardubice
 • Holík International

 

Klíčová slova

Projekty

Projects of 5th, 6th and 7th Framework Program of the EU:

 • RESHYVENT, Demand Controlled Residential Hybrid Ventilation, 2001-2003
 • BRITA_in_PuBs, IP Project Ecobuildings, Bringing Retrofit Innovation to Application in Public Buildings, 2004-2007
 • iSPACE (innovative Systems for Personalised Aircraft Cabin Environment), 2009-2012
 • Limousine (Limit cycles of thermo acoustic oscillations in gas turbine combustors), 2008-2012
 • DCC+G (Direct Current Components and Grid), projekt programu JU, ENIAC, 2012 - 2014

International Projects:

 • COST Action MP1404, Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu
 • COST Action 0806 Particles in turbulence, Numerical modelling of particles in oscillating turbulent flows 
 • COST Action P20, LES method for internal flow with particle wall deposition
 • COST Action 633. Particulate matter: Particulate matter within urban environment: its transport and deposition in urban areas.
 • COST Action 633. Particulate matter: Transport and deposition of PM in human airways.
 • INGO, LA14024, Členství ve výboru „AIVC - The international Air Infiltration and Ventilation Centre
 • Eureka Burner, Industrial burners with the use of effervescent atomisation system to reduce emission load.
 • Eureka Hefreca – High Efficiency Recuperator for Gas Turbines.
 • ME09030, Česko Americký program, Optimalizace terapeutických inhalovaných aerosolů z hlediska cílené dodávky,

 National Projects:

 • GA 16-23675S, Multiscale laminar, transitional and turbulent accelerating and decelerating flow in human respiratory tract with aerosol transport and deposition

 • TA04031094,Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče

 • GA 13-27505S, Meshfree technique with Large Eddy Simulation for fluid dynamics and computational aeroacoustics
 • TE01020020, Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
 • GA 105/11/1339, Porous particle-laden turbulent and laminar oscillating and steady flow in multiple branching
 • GA 101/08/0096, Advanced Large Eddy Simulation modeling of particle-laden turbulent flow and shear driven liquid wall film
 • GA 101/07/0862, Experimental study of fluid dynamics, transport and deposition of aerosol particles in successively bifurcating mini-airways
 • GA 101/06/0750, Two fluid effervescent nozzle with internal mixing
 • LG14024 Členství ve výboru „AIVC - The international Air Infiltration and Ventilation Centre“

Projects of Ministry of Industry and Trade (Tandem, Impuls, Pokrok)

 • FI-IM5/217 „Systém klimatizace pro vrtulníky a malé letouny“
 • NETZ – Low emission power unit (in cooperation with PBS, Unis, VUES),
 • Investigation of a new line of thermal chambers (in cooperation with BMT Brno),
 • Application of the CFD to flow investigation inside a nuclear reactor (in cooperation with TES Třebíč),
 • Investigation of parallel desulphurisation of flue gases and development of technology for its industrial application (in cooperation with TENZA Brno)

Project of Ministry of Transport

 • Traffic dustiness and its effect on imission load of environment by suspended particles (in cooperation with Transport research centre Brno)

Operational Programme Enterprise and Innovation

 • Development of a new product line of flexographic presses (SOMA Lanškroun),

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

179

Citace ostatní (bez autocitací)

27

Aktivní působení v tuzemských a v zahraničních společnostech a organizacích

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; POKORNÝ, J.; POVALAČ, A.; URBANEC, T.; JÍCHA, M.:
  An Innovative HVAC Control System: Implementation and testing in a vehicular Cabin,
  JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY, Vol.70, (2017), No.2017, pp.64-68, ISSN 0306-4565
  článek v časopise
 • BAJKO, J.; NIEDOBA, P.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M.:
  Stabilization of a meshless method via weighted least squares filtering,
  COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, Vol.320, (2017), No.6, pp.543-557, ISSN 0045-7825, Elsevier B.V.
  článek v časopise
 • TUHOVČÁK, J.; HEJČÍK, J.; JÍCHA, M.:
  Comparison of heat transfer models for reciprocating compressor,
  Applied Thermal Engineering, Vol.103, (2016), No.1, pp.607-615, ISSN 1359-4311, Elsevier
  článek v časopise
 • FOJTLÍN, M.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Determination of convective and radiative heat transfer coefficients using 34-zones thermal manikin: Uncertainty and reproducibility evaluation,
  EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, Vol.77, (2016), No.2016, pp.257-264, ISSN 0894-1777, Elsevier Inc.
  článek v časopise
 • ELCNER, J.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.; CHOVANCOVÁ, M.:
  Numerical investigation of inspiratory airflow in a realistic model of the human tracheobronchial airways and a comparison with experimental results,
  Biomechanics and Modeling in Mechanobiology, Vol.15, (2015), No.2, pp.1-23, ISSN 1617-7959, Springer Berlin Heidelberg
  článek v časopise
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment,
  ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, Vol.2014, (2014), No.76, pp.48-55, ISSN 0965-9978, Elsevier
  článek v časopise
 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Impact of air distribution system on quality of ventilation in small aircraft cabin,
  BUILDING AND ENVIRONMENT, Vol.2013, (2013), No.69, pp.171-182, ISSN 0360-1323, Elsevier
  článek v časopise
 • POSPÍŠIL, J.; JÍCHA, M.:
  Particle re-suspension in street canyon with two-way traffic,
  International journal of environment and pollution, Vol.44, (2011), No.1-4, pp.271-279, ISSN 0957-4352, Inderscience Enterprises Limited
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • JEDELSKÝ, J.; JÍCHA, M.:
  Energy considerations in spraying process of a spill-return pressure-swirl atomizer,
  APPLIED ENERGY, Vol.2014, (2014), No.132, pp.485-495, ISSN 0306-2619, Elsevier Ltd.
  článek v časopise

  Práce je zaměřena na analýzu konverze energie při rozprašování u tlakových vířivých trysek. Detailně jsou popsány procesy při vnitřním proudění, výtoku a rozprašování kapaliny. Zkoumána je zejména účinnost rozprašování.
 • BAJKO, J.; ČERMÁK, L.; JÍCHA, M.:
  High order finite point method for the solution to the sound propagation problems,
  COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING, Vol.280, (2014), No.10, pp.157-175, ISSN 0045-7825, Elsevier
  článek v časopise

  Je prezentováno zpřesnění bezsíťové metody Finite Point. Tato metoda vysokého řádu byla používána k řešení šíření zvuku modelováním linearizovaných Eulerových rovnic. Vysoká přesnost byla získána použitím polynomiální rekonstrukce proměnných v Riemannově řešiči. Řád bezsíťové metody je verifikován na 2D akustickém pulsu, který slouží jako benchmark se známým analytickým řešením.
 • POKORNÝ, J.; FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Virtual Testing Stand for evaluation of car cabin indoor environment,
  ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, Vol.2014, (2014), No.76, pp.48-55, ISSN 0965-9978, Elsevier
  článek v časopise

  Autoři v článku představují nový výpočetní nástroj pro predikci dynamického chování prostředí kabiny automobilu a její tepelnou bilanci během skutečných provozních podmínek. Cílem programu Virtual Testing Stand (Virtuální zkušební stand) je podpořit raný proces návrhu HVAC tak, aby byly předem známy potřeby pro vytápění a chlazení vozu během různých provozních podmínek. Program byl vytvořen v Matlabu jako samospustitelná aplikace obsahující parametrický generátor kabiny, model přenosu tepla a grafické uživatelské rozhraní. Matematický model je tvořen soustavou rovnic tepelné rovnováhy s uvažováním akumulace tepla a tepelné výměny kabiny s okolním prostředím, klimatizační jednotkou a posádkou. V tomto článku jsou uvedeny základní rysy Matlab aplikace, které jsou demonstrovány na citlivostní studii vlivu dvou významných okrajových podmínek během zimního provozu.
 • KNOTEK, S.; JÍCHA, M.:
  Thick liquid film instability model using CFD simulations,
  Engineering Mechanics, Vol.20, (2013), No.3/4, pp.247-254, ISSN 1802-1484
  článek v časopise

  Článek prezentuje model nestability kapalného filmu navržený s použitím výsledků sady CFD simulací. Rovnice modelu jsou odvozeny na základě lineární pohybové rovnice. Analýza stability je provedena pomocí modelu výchylek, jejichž rychlost růstu je zkoumána v závislosti na geometrické a fyzikální konfiguraci. Parametry účinku plynu, které jsou rozhodujícími proměnnými v modelu jsou odvozeny s využitím výsledků CFD simulací turbulentního proudění v kanálu se zvlněným povrchem. Shoda mezi predikovanými a naměřenými kritickými rychlostmi plynu a vlnovými délkami vzniklých vln v závislosti na tloušťce filmu je velmi dobrá.
 • FIŠER, J.; JÍCHA, M.:
  Impact of air distribution system on quality of ventilation in small aircraft cabin,
  BUILDING AND ENVIRONMENT, Vol.2013, (2013), No.69, pp.171-182, ISSN 0360-1323, Elsevier
  článek v časopise

  Článek pojednává o vlivu typu distribuce vzduchu na kvalitu větrání v kabině malého dopravního letadla. Více podrobností viz abstrakt v angličtině a článek na Sciencedirect.com