Dagmar Polzerová

E-mail:   polzerova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Technický pracovník
Místnost:   A1/1520
Telefon:   +420 54114 2401

Pedagogická činnost

 • technické zpracování interaktivních výukových materiálů

 

Vědeckovýzkumná činnost

 • technicko-administrativní činnost spojená s řešením výzkumných projektů ÚST-OTO

Mimouniverzitní aktivity

 • prezentace ÚST a FSI VUT v Brně na MSV Brno 2005-2008,
 • prezentace ÚST a FSI VUT v Brně Invex-Digital 2007
 • prezentace ÚST FSI VUT v Brně na AEDUCA 2006-2007
 • prezentace ÚST FSI VUT v Brně na sympóziu PI´08

Spolupráce s průmyslem

 • 2004-07 - SHM, ZPS-FN, a.s., Zlín, LASAK, s.r.o. - DČ
 • 2006-08 - TU Mnichov - Testování nanokrystalických povlaků

Projekty

 • 2005: Rozvojový Projekt: Rozvoj distančních a kombinovaných forem vzdělávání. Podprogram: Další rozvoj nové struktury a modulární skladba studijních programů.
 • 2005-2007: Projekt ESF Reg. č.: CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075 - Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management.
 • 2006: Fakultní projekt FR FSI VUT v Brně: Studie změny teplotních polí v průběhu vrtání otvorů.
 • 2007:Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium technických oborů Realizace technických výrobků s využitím technologií CAD/CAM, CNC a metod Rapid Prototyping.
 • 2008: Rovojový projekt ČR-FR: Noví inženýři pro mezinárodní spolupráci ve vysoce produtivním průmyslu.
 • 2008: Rozvojový projekt CSM46: Vytvoření motivujícího prostředí s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických a přírodovědných oborů.
 • 2009-2012: Projekt ESF Reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0029 - OPUS - vzdělanostní síť k výrobním technologiím.

Vybrané publikace:

 • PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.; JÍLEK, M.; ČECH, J.; POLZEROVÁ, D.:
  Testování řezacích kotoučů pro firmu Fischer
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • PÍŠKA, M.; RUSIŇÁK, M.; JÍLEK, M.; POLZEROVÁ, D.:
  Analýza řezných vlastností šroubovitých vrtáků M&V, spol. s r.o., výrobní divize STIMZET
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • Píška Miroslav, Rusiňák Milan, Jílek Michal, Polzerová Dagmar:
  ANALÝZA ŘEZNÝCH VLASTNOSTÍ ŠROUBOVITÝCH VRTÁKŮ M&V, spol. s r.o., výrobní divize STIMZET
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Nové poznatky z povlakování maticových závitníků pro obrábění austenitických ocelí,
  Sborník přednášek a prezentací. Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav., pp.4-9, ISBN 978-80-904502-9-5, (2011), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno hotel Myslivna, 22.11.2011-23.11.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLANÝ, M.; POLZEROVÁ, D.:
  NEWTECH 2011,
  The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering, pp.1-267, ISBN 978-80-214-4267-2, (2011), Ing. Vladislav Pokorný - LITERA Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: NEWTECH 2011, Brno, 14.09.2011-15.09.2011
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  Damage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures, pp.195-204, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings,
  ISBN 270545, (2009), University of New Orleans
  prezentace
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; POLZEROVÁ, D.:
  Quality and Cutting Performance of Nanocomposite Coatings,
  ICCE-17, pp.389-389, ISBN none, (2009), University of New Orleans
  abstrakt
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  AIQ - ICF 2008, pp.1-8, ISBN 978-90-481-2668-2, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: AIQ-ICF2008, Alžírská lidová demokratická republika, 01.06.2008-05.06.2008
 • PÍŠKA, M.; STAŇKOVÁ, D.:
  Rozvoj strojírenské technologie vyžaduje i rozvoj lidských zdrojů a jejich vzdělanosti.,
  Proceedings of PI' 08, pp.22-29, ISBN 978-80-7318-769-9, (2008), UTB
  článek ve sborníku
  akce: Konference - vysokoškolské a celoživotní vzdělávání v oboru průmyslového a výrobního inženýrství, Zlín, 15.11.2001-15.11.2001
 • PÍŠKA, M.; STAŇKOVÁ, D.:
  Alma Mater Studiorum,
  AEDUCA 2007, pp.1-6, ISBN 978-80-244-1729-5, (2007), UP
  článek ve sborníku
  akce: AEDUCA 2007, Olomouc, 22.11.2007-23.11.2007

Seznam publikací na portálu VUT