Ing. Karel Kouřil, Ph.D.

E-mail:   Karel.Kouril@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Telefon:   +420 54114 2486

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, Ing., Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, obor strojírenská technologie
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, obor strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 1989-1990, Konstruktér nářadí, MEZ Postřelmov, a.s.
 • 1996-1998, Samostatný výzkumný pracovník, Pramet, a.s., Výzkumný ústav pro práškovou metalurgii
 • 1998-2/99, Obchodně technický zástupce, CONDATA, spol. s.r.o.
 • 1999-01/02, Vedoucí zkušebny obrábění, Pramet Tools. s.r.o.
 • 2002-03/2005, Projektový inženýr, Pramet Tools. s.r.o.
 • 04/2005-dosud, Vedoucí obchodního oddělení, HAM-FINAL, s.r.o.

Vybrané publikace:

 • KOUŘIL, K.; FIALA, S.:
  Moderní nástroje pro vystružování,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.101-106, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  článek ve sborníku
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • KOUŘIL, K.:
  Influence of Thermal and Mechanical Shocks to Cutting Edge Tool Life,
  World Academi of Science Engineering and Technology - 56, pp.754-757, (2009), WASET Singapore
  článek ve sborníku
  akce: World Academy of Science, engineering and Technnology, Singapore, 03.08.2009

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • KOUŘIL, K.; FIALA, S.:
  Moderní nástroje pro vystružování,
  Moderní výrobní technologie pro 21. století, pp.101-106, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  článek ve sborníku
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009

  U vystružovaných děr jsou kladeny vysoké nároky na rozměrovou i tvarovou přesnost. Dalším sledovaným parametrem je kvalita obrobeného povrchu a jeho drsnost. Dosažení výše uvedených požadavků je podmíněno nasazením kvalitních výstružníků, které vykazují především spolehlivost.
 • KOUŘIL, K.:
  Influence of Thermal and Mechanical Shocks to Cutting Edge Tool Life,
  World Academi of Science Engineering and Technology - 56, pp.754-757, (2009), WASET Singapore
  článek ve sborníku
  akce: World Academy of Science, engineering and Technnology, Singapore, 03.08.2009

  Tento příspěvek popisuje problémem teplých a mechanických rázů, vznikajících během obráběníi, většinou při přerušovaném řezu.
 • KOUŘIL, K.:
  Vystružovací nástroje s břity z CBN,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2007, (2007), No.12, pp.48-49, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o
  článek v časopise

  Jako řezný materiál pro produktivní obrábění tvrdých obrobků připadá v úvahu kubický nitrid bóru (CBN), který patří mezi tzv. supertvrdé řezné materiály.
 • KOUŘIL, K.:
  Obrábění přesných děr v litinách,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2007, (2007), No.04, pp.24-25, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise

  Významné světové firmy specializované na výrobu dokončovacích nástrojů využívají na obrábění šedé a tvárné litiny především nástroje s povlakovanými slinutými karbidy (povlak TiAlN) a cermety.
 • KOUŘIL, K.:
  Dokončovací operace vystružování,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2006, (2006), No.6, pp.32-33, ISSN 1212-2572, MM publishing, s.r.o.
  článek v časopise

  U vystružovaných děr jsou kladeny vysoké nároky na rozměrovou i tvarovou přesnost.