Ing. et Ing. Stanislav Lang

E-mail:   Stanislav.Lang@vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Technický pracovník
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
Zařazení:   PhD student
Forma studia:   kombinované studium
Ročník:   7
Obor:   Konstrukční a procesní inženýrství
Téma:   Řešení spojitých systémů evolučními výpočetními technikami
Školitel:   doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Místnost:   A1/622, A4/203

74188

Vybrané publikace:

Seznam publikací na portálu VUT