Ing. Zdeněk Fiala, Ph.D.

E-mail:   fiala.z@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1527

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 01.09.2005-30.06.2008, Brno, Bc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Modely materiálů pro simulace dynamických dějů ve tváření
 • 01.09.2008-30.06.2010, Brno, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Vibrace při obrábění kovů
 • 01.09.2010-30.06.2014, Brno, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, ústav strojírenské technologie, téma práce: Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály a CNC technologie

Přehled zaměstnání

 • 01.01.2013-30.06.2014, Brno, Asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
 • 01.07.2014-, Kuřim, Výzkumný pracovník v oblasti dynamiky výrobních strojů a technologie, Intemac Solutions, s.r.o.
 • 01.07.2014-, Brno, Odborný asistent, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Pedagogická činnost

Technologie obrábění - DTB

Experimentální metody - HE1, HE1-K

 

Vědeckovýzkumná činnost

Problematika vibrací při obrábění

Vibrodiagnostika

Modální analýza, provozní modální analýza, provozní tvary kmitů

Obrábění kompozitních materiálů

 

Projekty

 • Specifický výzkum 2011: Analýza řezivosti a opotřebení nástrojů z HSS ocelí s PVD povlaky na bázi (Al,Ti,Cr)N a jejich dynamických vlastností s využitím modální analýzy při čelním frézování.
 • Specifický výzkum 2012: Nový HSS frézovací nástroj s vnitřním chlazením pro hrubování.
 • Specifický výzkum 2013: Analýza měrných řezných sil pro nové obráběné materiály.
 • Specifický výzkum 2013: Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství.
 • Specifický výzkum 2014: Analýza zvukového spektra obráběcího procesu.
 • Specifický výzkum 2016:  Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace.

Vybrané publikace:

 • SEDLÁK, J.; KOUŘIL, K.; CHLADIL, J.; JAROŠ, A.; FIALA, Z.:
  Analysis of finishing very precise holes by the reaming head MT3,
  MM Science Journal, Vol.2018, (2018), No.3, pp.2421-2428, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R.; FIALA, Z.:
  Quality of Surface and Subsurface Layers after WEDM Aluminum Alloy 7475-T7351 Including Analysis of TEM Lamella,
  International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol.99, (2018), No.9, pp.2309-2326, ISSN 1433-3015, Springer
  článek v časopise
 • JANÁK, L.; ŠTETINA, J.; FIALA, Z.; HADAŠ, Z.:
  Quantities and Sensors for Machine Tool Spindle Condition Monitoring,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.December, pp.1648-1653, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • JAROŠ, A.; FIALA, Z.:
  Investigation of the Influence of PVD Coatings Deposited on HSS Milling Cutter ,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2016, (2016), No.3, pp.506-512, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; SEDLÁK, J.; KOLÁŘ, L.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Effect of Spindle Unit Extrusion on Stability of Machining Process,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.3, pp.329-333, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.; BLAŽKOVÁ, V.:
  Testing of Implant Prototype of Femoral Component Using Hydraulic Machine ZD40,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.3, pp.416-423, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; SLANÝ, M.; FIALA, Z.; JAROŠ, A.:
  Production Method of Implant Prototype of Knee-Joint Femoral Component,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.15, (2015), No.2, pp.195-204, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • FIALA, Z.; PÍŠKA, M.; JAROŠ, A.:
  On the analysis of the sound spectrum at machining of the glass-polyester composite material,
  MM Science Journal, Vol.7, (2014), No.1, pp.1-4, ISSN 1805-0476, MM Science Journal
  článek v časopise
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; KOLÁŘ, L.:
  The analysis of specific cutting forces at machining of composite materials,
  ERIN 214, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • JAROŠ, A.; KOLÁŘ, L.; FIALA, Z.:
  The development of new HSS milling cutter with negative geometry for roughing operations.,
  ERIN 214, 8th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students; Proceedings of Abstracts, pp.1-8, ISBN 978-80-214-4931-2, (2014), Brno University of Technology
  článek ve sborníku
  akce: ERIN 2014, Blansko - Češkovice, 23.04.2014-25.04.2014
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; FIALA, Z.:
  On the effective milling of large workpieces,
  Procedings of the International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, pp.149-158, ISBN 978-91-7501-892-8, (2013), Universitetsservice US AB
  článek ve sborníku
  akce: NEWTECH 2013, Stockholm, Sweden, 27.10.2013-30.10.2013
 • FIALA, Z.; JAROŠ, A.; DVOŘÁČEK, J.:
  Influence of a tool wear on sound frequency of milling process,
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a vědecké pracovníky, pp.3483-3489, ISBN 978-80-905243-3-0, (2012), Magnanimitas
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a vědecké pracovníky, Hradec Králové, 10.12.2012-14.12.2012
 • JAROŠ, A.; FIALA, Z.; DVOŘÁČEK, J.:
  INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ALTICRN COATING FOR DRY MILLING OF CONSTRUCTION STEEL 1.8159,
  Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012, pp.3475-3482, ISBN 978-80-905243-3-0, (2012), MAGNANIMITAS
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a vědecké pracovníky, Hradec Králové, 10.12.2012-14.12.2012

Seznam publikací na portálu VUT