Ing. Petra Sliwková, Ph.D.

E-mail:   sliwkova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Tajemník pro pedagogickou činnost
Místnost:   A1/1520
Telefon:   +420 54114 2559
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1520
Telefon:   +420 54114 2559

7765

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Bc., Fakulta strojního inženýrství, Bakalářský studijní program Strojírenství, obor Strojírenská technologie
 • 2002, Ing., Fakulta podnikatelská, Magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Řízení a ekonomika podniku
 • 2007, Ph. D., Fakulta strojního inženýrství, Doktorský studijní program Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 2003 - 2005, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 2005 - 2007, asistent, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • od 1.10. 2007 - dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění

Pedagogická činnost

Vyučující v předmětech Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

 • Obrábění na CNC strojích
 • Experimentální metody
 • Aplikace CAD/CAM v technologii II
 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění II
 • Seminář k bakalářské práci (B-STG)
 • Seminář k diplomové práci (M2307-01)
 • Seminář k diplomové práci (M-STM)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Analýzy řezivosti nástrojů, nových PVD/CVD povlaků.
 • CNC obrábění

Akademické stáže v zahraničí

 • 2008 - Školicí středisko Renishaw UK, New Mills, Wotton under Edge (UK)

Univerzitní aktivity

 • 2006-2009, tajemník ústavu, Ústav strojírenské technologie, FSI VUT v Brně
 • 2007-2008, člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2009 - dosud, tajemník pro pedagogickou činnost, Ústav strojírenské technologie, FSI VUT v Brně

Klíčová slova

 • CNC
 • CAM
 • Sinumerik, Heidenhain
 • PowerMill

Projekty

 • Fakultní projekt FSI 2004 - Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz
 • Fakultní projekt FSI 2004 - Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů
 • Fakultní projekt FSI 2005 - Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními povlaky
 • Fakultní projekt FSI 2005 - Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů
 • 2005-2007 projekt ESF reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075 - Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management
 • Fakultní projekt FSI 2006 - Technologie výroby složitých tvarových nástrojů s využitím diferenciálního počtu

Vybrané publikace:

 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů,
  MM Průmyslové spektrum, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Evaluation of S-parameters on the surface of titanium alloy Ti-6Al-4V and Al99.5 machined by WEDM,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.6, pp.1537-1540, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.; DUFKOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Moderní trendy při snižování hlučnosti, zvyšování přesnosti a životnosti ozubení, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • Polzer Aleš, Píška Miroslav, Sliwková Petra:
  Analýza reklamovaného kusu F01M101651 Metaldyne Oslavany
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Zvyšování přesnosti při obrábění tenkých stěn a žeber
  odborná zpráva
 • MOURALOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; SLIWKOVÁ, P.:
  Experimental analysis on machinability of aluminium alloy using WEDM technology,
  MM Science Journal, Vol.2015, (2015), No.4, pp.722-727, ISSN 1803-1269
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; OSIČKA, K.; SLIWKOVÁ, P.:
  High-Speed Cutting of Bearing Rings from Material 100Cr6,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.5, pp.899-908, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  A Study of Cutting and Forming Threads with Coated HSS Taps,
  Journal of Machine Engineering, pp.65-74, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Coated HSS Taps,
  Procedia Engineering, Vol.2015, (2015), No.1, pp.125-134, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, pp.102-108, ISBN 978-80-87583-11-1, (2014), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno, 26.11.2014-27.11.2014
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Surface parameters, tribological tests and cutting performance of Surface parameters, tribological tests and cutting performance ofcoated HSS taps,
  DAAAM International, pp.1-10, ISBN 978-3-901509-99-5, (2014), DAAAM International Symposium
  článek ve sborníku
  akce: 25th DAAAM International Symposium, Vienna, 26.11.2014-29.11.2014
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Povrcháři , Vol.Volume 9, (2014), No.1, pp.28-31, ISSN 1802-9833
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M., SLIWKOVÁ, P.:
  Účinek procesní kapaliny na tváření závitů v plechu,
  TECH MAGAZÍN, Vol.5, (2014), No.10/2014, pp.36-37, ISSN 1804-5413, TECH MEDIA Publishing
  článek v časopise
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.26-34, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  Damage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures, pp.195-204, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  AIQ - ICF 2008, pp.1-8, ISBN 978-90-481-2668-2, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: AIQ-ICF2008, Alžírská lidová demokratická republika, 01.06.2008-05.06.2008
 • CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Zvyšování řezivosti rychlořezných nástrojových ocelí na bázi PVD povlakování a použití moderních řezných kapalin
  dizertace
 • PÍŠKA, M.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Duplexní a triplexní povlaky pro HSS,
  Frézování IV, pp.49-59, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů,
  MM Průmyslové spektrum, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise

  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů, sestávající v pokročilé analýze rozvoje řezných sil.
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Evaluation of S-parameters on the surface of titanium alloy Ti-6Al-4V and Al99.5 machined by WEDM,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.6, pp.1537-1540, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise

  Efektivní obrábění pomocí technologie elektroerozivního drátového řezání (WEDM) je kompromisem mezi rychlostí řezání a výslednou kvalitou povrchu. Typická morfologie elektroerozivně obrobeného povrchu se vyznačuje velkým množstvím kráterů způsobených elektrojiskrovými výboji vznikajících v průběhu řezného procesu. Studie se zabývá vyhodnocením S-parameters, které umožňují kvantitativní hodnocení plochy všemi směry, které jsou technicky významné. Pozornost byla věnována i morfologii povrchu a jejímu vyhodnocení pomocí 3D barevně filtrovaných i nefiltrovaných snímků. Experiment byl tvořen 33 variantami nastavení parametrů stroje na vzorcích vyrobených ze dvou kovových materiálů Al 99.5 a Ti-6Al-4V.
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu

  Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol. Spolupráce s firmou Festool s.r.o.
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu

  Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M. (Spolupráce s firmou Festool s.r.o.)
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.; DUFKOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Moderní trendy při snižování hlučnosti, zvyšování přesnosti a životnosti ozubení, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu

  Odborná analýza moderních trendů při snižování hlučnosti, zvyšování přesnosti a životnosti ozubení