Ing. Petra Sliwková, Ph.D.

E-mail:   sliwkova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Zařazení:   Tajemník pro pedagogickou činnost
Místnost:   A1/1520
Telefon:   +420 54114 2559
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1520
Telefon:   +420 54114 2559

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1999, Bc., Fakulta strojního inženýrství, Bakalářský studijní program Strojírenství, obor Strojírenská technologie
 • 2002, Ing., Fakulta podnikatelská, Magisterský studijní program Ekonomika a management, obor Řízení a ekonomika podniku
 • 2007, Ph. D., Fakulta strojního inženýrství, Doktorský studijní program Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 2003 - 2005, technický pracovník, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • 2005 - 2007, asistent, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění
 • od 1.10. 2007 - dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění

Pedagogická činnost

Vyučující v předmětech Ústavu strojírenské technologie (FSI, VUT v Brně):

 • Obrábění na CNC strojích
 • Experimentální metody
 • Aplikace CAD/CAM v technologii II
 • Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění II
 • Seminář k bakalářské práci (B-STG)
 • Seminář k diplomové práci (M2307-01)
 • Seminář k diplomové práci (M-STM)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Analýzy řezivosti nástrojů, nových PVD/CVD povlaků.
 • CNC obrábění

Akademické stáže v zahraničí

 • 2008 - Školicí středisko Renishaw UK, New Mills, Wotton under Edge (UK)

Univerzitní aktivity

 • 2006-2009, tajemník ústavu, Ústav strojírenské technologie, FSI VUT v Brně
 • 2007-2008, člen akademického senátu FSI VUT v Brně
 • 2009 - dosud, tajemník pro pedagogickou činnost, Ústav strojírenské technologie, FSI VUT v Brně

Klíčová slova

 • CNC
 • CAM
 • Sinumerik, Heidenhain
 • PowerMill

Projekty

 • Fakultní projekt FSI 2004 - Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz
 • Fakultní projekt FSI 2004 - Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů
 • Fakultní projekt FSI 2005 - Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními povlaky
 • Fakultní projekt FSI 2005 - Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů
 • 2005-2007 projekt ESF reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1/0075 - Inovace studijních programů bakalářských, magisterských a doktorandských v oborech Strojírenská technologie, Strojírenská technologie a průmyslový management, Výrobní technologie a průmyslový management
 • Fakultní projekt FSI 2006 - Technologie výroby složitých tvarových nástrojů s využitím diferenciálního počtu

Vybrané publikace:

 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů,
  MM Průmyslové spektrum, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Evaluation of S-parameters on the surface of titanium alloy Ti-6Al-4V and Al99.5 machined by WEDM,
  MM Science Journal, Vol.2016, (2016), No.6, pp.1537-1540, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Aplikace moderní aditivní technologie Rapid Prototyping pro výrobu prototypu ozubených kol
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • SEDLÁK, J.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  Digitalizace prototypů ozubených kol pomocí optického skeneru ATOS Compact Scan 2M
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • POLZER, A.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.; DUFKOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Moderní trendy při snižování hlučnosti, zvyšování přesnosti a životnosti ozubení, FSI VUT v Brně
  souhrnná výzkumná zpráva k smluv. výzkumu
 • Polzer Aleš, Píška Miroslav, Sliwková Petra:
  Analýza reklamovaného kusu F01M101651 Metaldyne Oslavany
 • POLZER, A.; PÍŠKA, M.; SEDLÁK, J.; SLIWKOVÁ, P.:
  Zvyšování přesnosti při obrábění tenkých stěn a žeber
  odborná zpráva
 • MOURALOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; SLIWKOVÁ, P.:
  Experimental analysis on machinability of aluminium alloy using WEDM technology,
  MM Science Journal, Vol.2015, (2015), No.4, pp.722-727, ISSN 1803-1269
  článek v časopise
 • SEDLÁK, J.; TROPP, P.; CHLADIL, J.; OSIČKA, K.; SLIWKOVÁ, P.:
  High-Speed Cutting of Bearing Rings from Material 100Cr6,
  Manufacturing TECHNOLOGY, Vol.2015, (2015), No.5, pp.899-908, ISSN 1213-2489, UJEP
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  A Study of Cutting and Forming Threads with Coated HSS Taps,
  Journal of Machine Engineering, pp.65-74, ISSN 1895-7595, Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT
  článek v časopise
  akce: NEWTECH 2015, Wroclaw, Polsko, 16.09.2015-19.09.2015
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Coated HSS Taps,
  Procedia Engineering, Vol.2015, (2015), No.1, pp.125-134, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, pp.102-108, ISBN 978-80-87583-11-1, (2014), TISK AS, s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, Brno, 26.11.2014-27.11.2014
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Surface parameters, tribological tests and cutting performance of Surface parameters, tribological tests and cutting performance ofcoated HSS taps,
  DAAAM International, pp.1-10, ISBN 978-3-901509-99-5, (2014), DAAAM International Symposium
  článek ve sborníku
  akce: 25th DAAAM International Symposium, Vienna, 26.11.2014-29.11.2014
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS Parametry povrchu, tribologické testy a řezný výkon povlakovaných HSS závitníků při obrábění a tváření ocelí,
  Povrcháři , Vol.Volume 9, (2014), No.1, pp.28-31, ISSN 1802-9833
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M., SLIWKOVÁ, P.:
  Účinek procesní kapaliny na tváření závitů v plechu,
  TECH MAGAZÍN, Vol.5, (2014), No.10/2014, pp.36-37, ISSN 1804-5413, TECH MEDIA Publishing
  článek v časopise
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.26-34, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Technologické inžinierstvo, Vol.28, (2014), No.1, pp.28-77, ISSN 1336-5967, TU Žilina
  článek v časopise
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  Damage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures, pp.195-204, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  AIQ - ICF 2008, pp.1-8, ISBN 978-90-481-2668-2, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: AIQ-ICF2008, Alžírská lidová demokratická republika, 01.06.2008-05.06.2008
 • CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Zvyšování řezivosti rychlořezných nástrojových ocelí na bázi PVD povlakování a použití moderních řezných kapalin
  dizertace
 • ZOUHAR, J.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Napjatostně-deformační analýza moderních řezných nástrojů,
  FSI Junior konference, pp.118-125, ISBN 978-80-214-3565-0, (2008), Vysoké uční technické v Brně, FSI
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P.:
  Technologie výroby složitých tvarových nástrojů s využitím diferenciálního počtu,
  FSI Junior konference 2006, pp.16-20, ISBN 978-80-214-3364-9, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • PÍŠKA, M.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Duplexní a triplexní povlaky pro HSS,
  Frézování IV, pp.49-59, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; JULIŠ, M.:
  Vrtání silunimu HSS vrtáky s duplexními a triplexními PVD povlaky,
  FSI Junior konference 2005, pp.16-20, ISBN 978-80-214-3365-6, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.; POLZER, A.:
  The effect of extrernal and internal cooling on drilling process,
  IX. medzinárodné sympózium INTERTRIBO 2006, pp.64-67, ISBN 80-969365-7-3, (2006), KONGRES management s.r.o.
  článek ve sborníku
  akce: IX. International Symposium INTERTRIBO 2006, Vysoké Tatry - Stará Lesná, 11.10.2006-13.10.2006
 • VAŠÍK, P.; PÍŠKA, M.; CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Parametrický popis ploch pomocí systému MAPLE,
  Sborník z 15. seminářee Moderní matematické metody v inženýrství, pp.211-215, ISBN 80-248-1224-X, (2006), VŠB - Technická univerzita OStrava
  článek ve sborníku
  akce: 15. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství 3mí, Dolní Lomná, Jestřábský potok, 29.05.2006-31.05.2006
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.:
  Cutting performance of ball coated cemented carbide cutters,
  HONEYWELL EMI 2005, pp.153-157, ISBN 80-214-2942-9, (2006), Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta informačních technologií a Fakulta strojního inženýrství
  článek ve sborníku
  akce: Honeywell EMI 2005, Brno, 26.05.2005-26.05.2005
 • CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Řezivost drážkovacích stopkových fréz vyráběných práškovou metalurgií s povlakem ALTiN,
  Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce7, strojírenská technologie - obrábění, pp.9-9, ISBN 80-248-0895-1, (2005), VŠB - Technická Univerzita Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní vědecká konference, VŠB TU Ostrava, 07.09.2005-09.09.2005
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZER, A.; VAŠÍK, P.:
  Komplexní analýza řezivostních vlastností moderních HSS fréz,
  FSI Junior konference 2004, pp.10-14, ISBN 80-214-2934-8, (2005), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; VAŠÍK, P.:
  Elektronová fázová a strukturní analýza celokarbidových nástrojů.,
  FSI Junior konference 2004, pp.1-6, ISBN 80-214-2934-8, (2005), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2004, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, 10.01.2005-14.01.2005
 • POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POSPÍŠILOVÁ, S.:
  Stanovení měrných veličin technologie broušení a fázová analýza HSS k eliminaci křehkého porušování nástrojů.,
  FSI Junior konference 2005, pp.1-1, ISBN 978-80-214-3365-6, (2005), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: FSI Junior konference 2005, FSI VUT Brno, 17.01.2005-20.01.2005
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the drilling of cast Al-Si alloy with coated HSS drills and effective cooling,
  CO-MAT-TECH 2004. 12. medzinárodná konferencia. Zborník abstraktov., pp.28-28, ISBN 80-227-2121-2, (2004), Vydavatelstvo STU v Bratislave
  článek ve sborníku
  akce: CO-MAT-TECH 2004, Trnava, 14.10.2004-15.10.2004
 • PÍŠKA, M., CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Fixace Ki drátů v kortikální kosti pomocí závitových spojů,
  VII. ostravské traumatologické dny, pp.54-54, (2004), Česká společnost pro úrazovou chirurgii
  článek ve sborníku
  akce: VII. ostravské traumatologické dny, Rožnov pod Radhoštěm, 23.09.2004-24.09.2004
 • PÍŠKA, M., HUMÁR, A., POLZER, A., CIHLÁŘOVÁ, P.:
  Drilling of glass fibre reinforced plastics: Cutting forces and wear,
  TRANSFER 2003, pp.345-353, ISBN 80-8075-001-7, (2003), GC-TECH, Ing. Peter Gerši
  článek ve sborníku
  akce: Transfer 2003, Trenčín, 23.10.2003-24.10.2003
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.:
  FRÉZOVÁNÍ III,
  Frézování III, pp.1-178, ISBN 80-214-2436-2, (2003), Ing. Zdeněk Novotný, CSc., nám. Republiky 15, 614 00 Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně, 15.10.2003-16.10.2003
 • CIHLÁŘOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  Řezivost HSS fréz vyráběných metodou práškové metalurgie,
  FRÉZOVÁNÍ III, pp.159-170, ISBN 80-214-2436-2, (2003), Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor obrábění
  článek ve sborníku
  akce: Frézování III, FSI VUT v Brně, 15.10.2003-16.10.2003

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů,
  MM Průmyslové spektrum, pp.38-39, ISSN 1212-2572, MM Průmyslové spektrum
  článek v časopise

  Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů, sestávající v pokročilé analýze rozvoje řezných sil.
 • PÍŠKA, M.; SLIWKOVÁ, P.:
  Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Surface Parameters, Tribological Tests and Cutting Performance of Coated HSS Taps,
  Procedia Engineering, Vol.2015, (2015), No.1, pp.125-134, ISSN 1877-7058, Elsevier
  článek v časopise

  Příspěvek se zabývá studiem 2D povrchových parametrů, Coulombovým koeficientem tření a řezným výkonem při řezání a tváření PVD povlakovanými HSS maticovýni závitníky kohoutky při obrábění uhlíkové oceli C45 a tváření zušlechtěné oceli 42CrMo4V. Hlavní pozornost je zaměřena na analýzu fyzikálních parametrů zatížení (krouticího momentu, celkové energie a specifické energie) měřených s pieso-elektrického dynamometru Kistler 9272. Dále je specifikován vztah mezi kvalitními PVD povlaky a jejich účinky na kvalitu opracované závitové plochy i trvanlivost nástroje, včetně parametrů tribologických a strukturních. Výsledky prokázaly bezpečné a stabilizované řezání tváření s vynikající kvalitou závitů pro HSSE s TiN / DLC povlakem.
 • SLIWKOVÁ, P.; PÍŠKA, M.:
  On the cutting performance of coated HSS taps when machining of austenitic steel,
  Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, pp.26-34, ISBN 978-80-248-3518-1, (2014), VŠB - TU Ostrava
  článek ve sborníku
  akce: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 03.09.2014-05.09.2014

  Příspěvek se zabývá analýzou kvality PVD povlakovaných maticových HSS závitníků a jejich řezivostí při obrábění korozivzdorné austenitické chróm-niklové nestabilizované oceli DIN 1.4301 (X5CrNi 18-10). Hlavní pozornost je zaměřena na analýzu zatížení (řezných momentů, měrné energie) HSS závitníků pomocí piezoelektrické soustavy Kistler 9272 a vztahem mezi duplexními PVD povlaky a jejich účinky na kvalitu opracování závitů a trvanlivost těchto závitníků.
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; CIHLÁŘOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  Damage and Fracture Mechanics Failure Analysis of Engineering Materials and Structures, pp.195-204, ISBN 978-90-481-2668-2, (2009), Springer
  kapitola v knize

  Kniha zahrnující moderní postupy výpočtů lomů a poškození strojních součástí, vyráběných moderními technologiemi.
 • PÍŠKA, M.; POLZER, A.; SLIWKOVÁ, P.; POLZEROVÁ, D.:
  On the Structural Integrity of the nano-PVD Coatings Applied On Cutting Tools,
  AIQ - ICF 2008, pp.1-8, ISBN 978-90-481-2668-2, (2008)
  článek ve sborníku
  akce: AIQ-ICF2008, Alžírská lidová demokratická republika, 01.06.2008-05.06.2008

  Příspěvek je zaměřen na tři modifikace tvrdých (Ti1-xAlx)N/a nano-krystalických povlaků s amorfní strukturou Si3N4, na analýzu WC, rozhraní karbid-povlak a koheze substrátu.