Ing. Jana Dvořáková, Ph.D.

E-mail:   dvorakova.j@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1526
Telefon:   +420 54114 2556

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Ing., Fakulta strojního inženýrství, Magisterský studijní program Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie a management podniku
 • 2001-2008, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, Doktorský studijní program Strojírenská technologie, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 2001, Softwarový tester a lokalizátor, společnost Moravia Translations, divize Moravia IT
 • 2001-2003, Učitel, Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově
 • 2008-dosud, odborný asistent, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor technologie obrábění

Pedagogická činnost

 • Řízení technologie (VVŠ Vyškov)
 • Informační systémy (VVŠ Vyškov)
 • Seminář k bakalářské práci (VUT v Brně, FET)
 • Seminář k diplomové práci (VUT v Brně, HD2, HD6-K, HD8)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Proces recyklace abraziva po řezání AWJ technologií.
 • Optimalizace řezného procesu technologie AWJ.
 • Využití IT technologií v řezném procesu AWJ.

Projekty

 • Fakultní projekt FSI č. FP320038, rok 2002 - Environmentální vztahy v technologických procesech
 • Fakultní projekt FSI č. BD1343039, rok 2004 - Návrh elektronického datového skladu sloužícího jako podpůrný expertní systém TPV
 • Fakultní projekt FSI, rok 2006 - Tvorba multimediální znalostní báze expertního systému sloužícího jako nástroj pro volbu optimálních řezných podmínek AWJ technologie

Vybrané publikace:

 • SLANÝ, M.; DVOŘÁK, J.; DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Statistical analysis of input data in AWJ cutting technology,
  Moderní výrobní technologie pro 21.století, pp.51-56, ISBN 978-80-214-3914-6, (2009), Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno
  konferenční sborník (ne článek)
  akce: Modern Production Technologies for The 21st Century, Brno, 15.10.2009-15.10.2009
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; SLANÝ, M.:
  Aplikace umělé inteligence na analýzu vstupních parametrů a materiálových charakteristik pro technologii AWJ,
  Výrobné inžinierstvo, Vol.2009, (2009), No.1, pp.24-28, ISSN 1335-7972, Fakulta výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešov, Bayerova 1, 080 01 Prešov, Slovensko
  článek v časopise
 • DVOŘÁKOVÁ, J.:
  Využívání informačních vztahů v technologických procesech pro počítačovou podporu výroby, VUT v Brně
  dizertace
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
  Technologie WJM/AWJ pro řezání pevných materiálů vodním paprskem II.,
  Glassrevue.com, Vol.2008, (2008), No.15, pp.1-13, ISSN 1802-8497, www.glassrevue.com
  článek v časopise
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
  Technologie WJM/AWJ pro řezání pevných materiálů vodním paprskem,
  Glassrevue.com, Vol.2007, (2007), No.21, pp.3-4, ISSN 1802-8497, www.glassrevue.com
  článek v časopise
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
  FRÉZOVÁNÍ A GRAVÍROVÁNÍ NEKONVENČNÍ TECHNOLOGIÍ AWJ,
  MM Průmyslové spektrum, Vol.2007, (2007), No.4, pp.84-95, ISSN 1212-2572, MM publishing, s. r. o.
  článek v časopise
 • DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.:
  Frézování a gravírování nekonvenčních technologií AWJ,
  Frézování IV, pp.183-186, ISBN 80-214-3239-X, (2007), FSI VUT v Brně
  článek ve sborníku
  akce: Frézování IV, FSI VUT v Brně, 31.01.2007-31.01.2007

Seznam publikací na portálu VUT