Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D.

E-mail:   mouralova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A1/1528

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2010, Ing., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie
 • 2007, Bc., Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, obor Strojírenská technologie

Přehled zaměstnání

 • 2015-dosud, ÚST FSI VUT v Brně, odborný asistent
 • 2001-2008, Nástrojárna Ryšavý s.r.o., konstruktér střižných nástrojů
 • 2000, ZEBR s.r.o., pomocný konstruktér střižných nástrojů

Pedagogická činnost

 • Výrobní technologie II (3VT)
 • Technologie obrábění (DTB)
 • Nekonvenční technologie (HNE-K)
 • Obrábění litých materiálů (POL)
 • Vedení závěrečných prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • Elektroerozivní drátové řezání (WEDM)

Univerzitní aktivity

 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mendel 2016
 • Člen programového výboru světové vědecké konference QERS 2016, 2017
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mechatronika 2016
 • Spoluautor plenární přednášky prezentované na světové vědecké konferenci Mechatronika 2016
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mechatronics 2017
 • Člen programového výboru světové vědecké konference Mechatronika 2018

Projekty

 • Specifický výzkum 2016: Výzkum v oblasti moderních výrobních technologií pro specifické aplikace.
 • Specifický výzkum 2013: Výzkum pokročilých technologií obrábění pro konkurenceschopné strojírenství.
 • Specifický výzkum 2011: Výzkum pokročilých metod CNC obrábění pro perspektivní aplikace.

Vybrané publikace:

 • MOURALOVÁ, K.; KLAKURKOVÁ, L.; MATOUŠEK, R.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R.; KAŇA, V.:
  Influence of the Cut Direction through the Semi-Finished Product on the Occurrence of Cracks for X210Cr12 Steel Using WEDM,
  ARCH CIV MECH ENG, Vol.18, (2018), No.4, pp.1318-1331, ISSN 1644-9665, Elsevier
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; PROKEŠ, T.:
  Effect of width of kerf on machining accuracy and subsurface layer after WEDM,
  Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.27, (2018), No.4, pp.1908-1916, ISSN 1059-9495, ASM International
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BLAŽÍK, P.; KALIVODA, M.; KOUSAL, P.:
  Analysis of surface and subsurface layers after WEDM for Ti-6Al-4V with heat treatment,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2018, (2018), No.116, pp.556-564, ISSN 0263-2241
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.:
  Analysis of the surface morphology and topography of pure aluminium machined using WEDM,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2018, (2018), No.114, pp.169-176, ISSN 0263-2241
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; PROKEŠ, T.; HORYNOVÁ, M.:
  Comparison of morphology and topography of surfaces of WEDM machined structural materials,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2017, (2017), No.104, pp.12-20, ISSN 0263-2241
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.:
  Evaluation of total hight of profile of the surface machined by WEDM,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.1, pp.1674-1678, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; KALIVODA, M.:
  Quality of aluminium alloy surface after WEDM,
  MM Science Journal, Vol.2017, (2017), No.1, pp.1679-1682, ISSN 1803-1269, MM Science Journal
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; MAN, O.:
  Characterisation of 3D Topography of the Surface Machined by Finishing Technologies of WEDM and Grinding,
  Mechatronika 2016, pp.445-449, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • MOURALOVÁ, K.; KARPÍŠEK, Z.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.:
  Freeman-Tukey Pseudoquasi-norm for Evaluating the Total Height of Profile Rt after WEDM ,
  Mechatronika 2016, pp.455-460, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; PROKEŠ, T.:
  Optimization of the Cutting Speed for Ti-6Al-4V Using WEDM Depending on Quality of the Machined Surface ,
  Mechatronika 2016, pp.450-454, ISBN 978-80-01-05882-4, (2016), Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  článek ve sborníku
  akce: 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika 2016, Praha, 07.12.2016-09.12.2016
 • MOURALOVÁ, K.; MATOUŠEK, R.; KOVÁŘ, J.; MACH, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.:
  Analyzing the surface layer after WEDM depending on the parameters of a machine for the 16MnCr5 steel ,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2016, (2016), No.94, pp.771-779, ISSN 0263-2241
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; HOUŠKA, P.:
  Experimental evaluation of WEDM machined surface waviness,
  Acta Polytechnica (on-line), Vol.56, (2016), No.5, pp.360-366, ISSN 1805-2363, Czech Technical University (CTU) in Prague
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; DVOŘÁKOVÁ, J.; DVOŘÁK, J.; KOVÁŘ, J.; KARPÍŠEK, Z.; SLIWKOVÁ, P.:
  Experimental analysis on machinability of aluminium alloy using WEDM technology,
  MM Science Journal, Vol.2015, (2015), No.4, pp.722-727, ISSN 1803-1269
  článek v časopise
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.:
  QUALITY OF DIMENSIONS ACCURANCY OF COMPONENTS AFTER WEDM DEPENDING ON THE HEAT TREATMENT,
  MM Science Journal, Vol.2015, (2015), No.4, pp.790-793, ISSN 1803-1269
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • MOURALOVÁ, K.; KLAKURKOVÁ, L.; MATOUŠEK, R.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R.; KAŇA, V.:
  Influence of the Cut Direction through the Semi-Finished Product on the Occurrence of Cracks for X210Cr12 Steel Using WEDM,
  ARCH CIV MECH ENG, Vol.18, (2018), No.4, pp.1318-1331, ISSN 1644-9665, Elsevier
  článek v časopise

  Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je klíčovou technologickou operací pro výrobu dílů z polotovarů po finálním tepelném zpracování, protože umožňuje obrábění i vysoce tvrdých materiálů. Jakost elektroerozivně obrobeného povrchu je velice důležitý faktor a to i s přihlédnutím k následné funkčnosti a životnosti vyrobené součásti. Vznik trhlin či vypálených kavit je proto nepřijatelný defekt podpovrchové oblasti, který může vést spolu se zbytkovým pnutím až k destrukci obrobku. Tato studie se zabývá vlivem orientace řezu polotovarem na vznik defektů (trhlin, vypálených kavit) s přihlédnutím k vlivu nastavení parametrů stroje (gap voltage, pulse on and off time, wire feed and discharge current) a druhu tepelného zpracování materiálu. Za účelem studia povrchové i podpovrchové oblasti obrobených vzorků byla použita elektronová mikroskopie včetně využití lokální chemické analýzy EDX.
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; PROKEŠ, T.:
  Effect of width of kerf on machining accuracy and subsurface layer after WEDM,
  Journal of Materials Engineering and Performance, Vol.27, (2018), No.4, pp.1908-1916, ISSN 1059-9495, ASM International
  článek v časopise

  Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) je nekonvenční technologie využívající k úběru materiálu fyzikálních principů. Materiál je odebírán neustále se opakujícími elektrickými výboji mezi obrobkem a nástrojovou elektrodou, přičemž mezi drátem a obráběným materiálem vzniká tzv mezera. Šířka mezery je přímo závislá nejen na průměru použitého drátu ale i na parametrech nastavení stroje a především na souboru mechanických a fyzikálních vlastností obráběného materiálu. Pro přesné obrábění je velmi důležité, aby šířka mezery řezu byla co nejmenší. Předložená studie se zabývá vyhodnocením šířky mezery pro 4 různé kovové materiály (některé byly následně tepelně zpracovány několika způsoby) s odlišnými parametry nastavení stroje.Mezera je zkoumána pomocí metalografických preparátů v příčném řezu pomocí světelně i elektronové mikroskopie.
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BLAŽÍK, P.; KALIVODA, M.; KOUSAL, P.:
  Analysis of surface and subsurface layers after WEDM for Ti-6Al-4V with heat treatment,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2018, (2018), No.116, pp.556-564, ISSN 0263-2241
  článek v časopise

  Efektivní obrábění pomocí technologie elektroerozivního drátového řezání (WEDM) je kompromisem mezi rychlostí řezání a výslednou kvalitou povrchu. Typická morfologie elektroerozivně obrobeného povrchu se vyznačuje velkým množstvím kráterů způsobených elektrojiskrovými výboji vznikajících v průběhu řezného procesu. Práce je zaměřena na hodnocení vlivu parametrů nastavení stroje a tepelného zpracování materiálu na kvantitativní i kvalitativní vyhodnocení kráterů na povrchu obrobků ze slitiny titanu Ti-6Al-4V. S využitím metalografie byly studovány difuzní podpovrchové jevy vzniklé v průběhu procesu řezání na příčných řezech preparátů a kvalitativní i kvantitativní vyhodnocení množství ulpěného materiálu elektrody na obráběném povrchu. Difúzní procesy probíhající mezi elektrodou a řezaným materiálem byly studovány pomocí lokální bodové EDX mikroanalýzy jak na řezaných plochách, tak na příčných řezech.
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; BEDNÁŘ, J.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.:
  Analysis of the surface morphology and topography of pure aluminium machined using WEDM,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2018, (2018), No.114, pp.169-176, ISSN 0263-2241
  článek v časopise

  Elektroerozivní drátové řezání (WEDM) reprezentuje efektivní technologii nekonvenčního obrábění užívanou pro výrobu tvarově složitých součástí, k obrábění tvrdých materiálů po tepelném zpracování nebo konvenčně těžko obrobitelných neželezných kovů. Jedním z těchto neželezných materiálů je i čistý hliník 99.5 použitý pro tento experiment, který sestával z využití design of experiment pro nastavení parametrů stroje a výrobu 33 vzorků. Cílem této studie bylo nalezení klíčových parametrů nastavení stroje pro výrobu tvarově přesných součástí s požadovanou jakostí povrchu. Za tímto účelem byla provedena analýza morfologie povrchové vrstvy užitím elektronové mikroskopie (SEM) včetně lokální analýzy chemického složení (EDX). Dále byla vyhodnocena topografie povrchu pomocí 3D-profilometru, profilové a plošné parametry jakosti povrchu včetně 3D barevně filtrovaných a nefiltrovaných snímků povrchu vytvořených užitím světelné mikroskopie. Vyhotovení metalografických preparátů umožnilo analýzu podpovrchové oblasti včetně provedení lokální chemické mikroanalýzy s užitím EDX na „přílepku“.
 • MOURALOVÁ, K.; KOVÁŘ, J.; KLAKURKOVÁ, L.; PROKEŠ, T.; HORYNOVÁ, M.:
  Comparison of morphology and topography of surfaces of WEDM machined structural materials,
  MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO) , Vol.2017, (2017), No.104, pp.12-20, ISSN 0263-2241
  článek v časopise

  Elektroerozivní drátové řezání (WEDM ) je nekonvenční technologie obrábění využívající fyzikálních principů k dělení materiálu. Je mnoho faktorů, které tento proces ovlivňují a mají zásadní vliv na výslednou jakost obrobeného povrchu. Kromě použitého dielektrika a druhu drátové elektrody to jsou především parametry nastavení stroje, jako discharge current, gap voltage, pulse on and off time a wire feed. Dalším velmi významným aspektem obráběcího procesu jsou mechanické a fyzikální charakteristiky obráběného materiálu včetně jeho tepelného zpracování. Tato studie se zabývá analýzou morfologie a topografie povrchů vzorků vyrobených ze 4 konstrukčních materiálů a jejich 5ti druhů tepelného zpracování. Analýza byla provedena užitím elektronové mikroskopie (SEM) a pomocí bezdotykového 3D profilometru, který umožnil vyhodnocení profilových a plošných parametrů jakosti povrchu včetně vytvoření 3D snímku povrchu.