Ing. Simona Hutařová, Ph.D.

E-mail:   hutarova@fme.vutbr.cz 
Pracoviště:   Ústav materiálových věd a inženýrství
Odbor strukturní a fázové analýzy
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   A3/307
Telefon:   +420 54114 3148

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1992 - 1996 Střední průmyslová školka strojní, Třebíč, obor strojně technická administrativa,
 • 1996 - 1999 DiS., Vyšší odborná škola podnikatelská, Hradec Králové, obor podnikatel pro obchod a služby,
 • 1999 - 2004 Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor materiálové inženýrství,
 • 2004 - 2008 Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor fyzikální a materiálové inženýrství.

Přehled zaměstnání

 • 1998 - 2004   - public relations, Computer Press, a.s.,
 • 2007 - 2008   - asistent , ÚMVI FSI VUT v Brně,
 • 2008 - dosud - odborný asistent, ÚMVI FSI VUT v Brně,
 • 2012 - 2014 - vědecký pracovník, STI VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

 • niklové superslitiny; struktura a vlastnosti po teplotní degradaci, po únavovém a creepovém zatěžování, mechanismy únavového poškození za vysokých teplot,
 • povrchové úpravy; struktura a degradace. 

Akademické stáže v zahraničí

 • 2003 - 2004 v rámci programu Socrates Erasmus, studium a práce v laboratoři, práce na projektu DLC vrstev, Aston University, School of Engineering and Applied Science, Electronic Engineering, Surface Science Research Group.

Univerzitní aktivity

 • 2006 Tvorba studijní opory Struktura a vlastnosti grafitických litin

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005 - dosud člen klubu ČSNMT,
 • 2006 - dosud člen Vědecké společnosti pro nauku o kovech,
 • 2005 - dosud člen ASM International.

Spolupráce s průmyslem

 • ITW Pronovia, s.r.o., divize Stamping, Velká Bíteš,
 • Honeywell and Controll Solutions, Brno,
 • Be Group, Přerov,
 • KBA-Grafitec, s.r.o. Sheetfed Presses, Dobruška
 • PBS, a.s., Velká Bíteš,
 • Siemens (SIT), Brno.

Projekty

Řešitelkou:

 • Projekt BD 135 3023 fondu vědy FSI na VUT v Brně, 2005 - Vliv alitosilitovaných povrchových vrstev na strukturní stabilitu slitin na bázi niklu,
 • Projekt BD 136 3021 fondu vědy FSI na VUT v Brně, 2006 - Vliv alitosilitované vrstvy na strukturu substrátu u niklových slitin,
 • Projekt GA ČR 106/09/P522, 2009-2011 - Vliv ochranných vrstev na mikrostrukturní změny u niklových superslitin poslední generace po teplotně-napěťové exploataci,
 • Projekt MŠMT MEB 0810123, 2010-2011 - Strukturní podstata degradace vlastností vysokonamáhaných odlitků ze slitin neželezných kovů.

Spolupráce:

 • Projekt GA 106/02/1088 od roku 2004 - Vliv pracovních podmínek na strukturu lopatek leteckého motoru,
 • Projekt GA 106/05/H008 od roku 2005 - Víceúrovňový design pokrokových materiálů,
 • Projekt MŠMT ME 134 S 003, 2004-2005 - Vliv pracovních podmínek na strukturu lopatek leteckého motoru,
 • Projekt MŠMT ME 136 S 001, 2006-2007 - Vliv provozních podmínek na strukturu součástí leteckých a automobilových motorů,
 • Projekt FRVŠ 2592/2010 - Multimediální podklady pro studium struktur kovových materiálů.
 • Projekt MPO FR-TI1/485, 2009-2012 - Výzkum svařitelnosti a životnosti svarových spojů rotorů v opravárenství a retrofitech energetických zařízení,
 • Projekt MPO FR-TI1/099, 2009-2012 - Výzkum a vývoj vedoucí k inovaci malých turbínových motorů,
 • Projekt GA P107/11/2065, 2011-2013 - Ochranné difúzní povrchové vrstvy pro vysokoteplotní aplikaci u litých niklových superslitin,
 • Projekt GA P107/12/1922, 2012-2014 - Žárový proces přípravy a vysokoteplotní strukturní stabilita nanokrystalických termálních bariér. 

Vybrané publikace:

 • STRÁNSKÝ, K.; STRÁNSKÝ, L.; KAVIČKA, F.; JANOVÁ, D.; SEKANINA, B.; HUTAŘOVÁ, S.:
  Fyzikálně chemická podobnost při těžbě a hutnickém zpracování polymetalických a železných rud,
  Slévárenství, Vol.LXI, (2013), No.5-6/2013, pp.184-188, ISSN 0037-6825
  článek v časopise
 • JECH, D.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; HUTAŘOVÁ, S.; JULIŠ, M.; ŠVEJCAR, J.:
  Structural stability of plasma sprayed CoNiCrAlY – ZrO2+Y2O3 thermal barrier coatings after isothermal exposure at 1050 C,
  Metal 2013, pp.1015-1020, ISBN 978-80-87294-41-3, (2013), TANGER Ltd.
  článek ve sborníku
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013
 • JECH, D.; ČELKO, L.; KLAKURKOVÁ, L.; HUTAŘOVÁ, S.; JULIŠ, M.; ŠVEJCAR, J.:
  Structural Stability of Plasma Sprayed CoNiCrAlY – ZrO2+Y2O3 Thermal Barrier Coatings After Isothermal Exposure at 1050 C,
  Metal 2013, pp.73-73, ISBN 978-80-87294-39-0, (2013), TANGER Ltd.
  abstrakt
  akce: METAL 2013: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, 15.05.2013-17.05.2013
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Fatigue behaviour of coated and uncoated cast Inconel 713LC at 800 deg,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.41, (2012), No.., pp.101-106, ISSN 0142-1123, Elsevier, Ltd.
  článek v časopise
 • JULIŠ, M.; OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Influence of AlSi diffusion coating on low cycle fatigue properties of cast superalloy Inconel 738LC at 800deg,
  Key Engineering Materials (print), Vol.488-489, (2012), No.1, pp.307-310, ISSN 1013-9826, Trans Tech Publications
  článek v časopise
 • POSPÍŠILOVÁ, S.; OBRTLÍK, K.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Initiation and Growth of Fatigue Cracks in Inconel 713LC with Al Coating at 800 degC,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.840-841, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Fatigue behaviour of coated and uncoated cast Inconel 713LC at 800 deg,
  INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, Vol.41, (2012), No.., pp.101-106, ISSN 0142-1123, Elsevier, Ltd.
  článek v časopise

  Válcové vzorky ze slitiny Inconel 713LC ve stavu po odlití a ve stavu po povrchovém povlakování ochranou vrstvou na bázi Al byly cyklicky namáhány v režimu řízené deformace při teplotě 800 stC. U vzorků s povrchovou vrstvou byl měřen tvrdostní profil, tj. měřena změna tvrdosti se vzdáleností od povrchu. Cyklická napěťová a deformační odezva a únavová životnost byla stanovena. Napěťová odezva povlakovaných vzorků byla nižší v porovnání s nepovlakovanými zkušebními tělesy. Porovnáním Manson-Coffinových křivek lze konstatovat pozitivní vliv ochranné vrstvy Al na únavovou životnost. Byly studovány mechanismy únavového poškození na základě pozorování osových podélných řezů a fraktografie lomu.
 • OBRTLÍK, K.; POSPÍŠILOVÁ, S.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.; POLÁK, J.:
  Effect of Al and AlSi diffusion coating on the low cycle fatigue behavior of Inconel 713LC,
  Procedia Engineering, Vol.2011, (2011), No.10, pp.1360-1365, ISSN 1877-7058, Elsevier Ltd.
  článek v časopise

  Válcové vzorky ze slitiny Inconel 713LC ve stavu výchozím a ve stavu s povrchovou úpravou na bázi Al a Al-Si byly cyklicky zatěžované v režimu řízené deformace při teplotě 800 st C na vzduchu. Byla provedena strukturní analýza vrstev a také měření tvrdosti v závislosti na vzdálenosti od povrchu. Byly stanoveny křivky cyklického zpevnění / změkčení, křivky napětí -deformace a křivky únavové životnosti. Osové podélné řezy spolu s fraktografií lomu byly studovány z důvodu studia mechanismů únavového poškození.
 • POSPÍŠILOVÁ, S.; OBRTLÍK, K.; JULIŠ, M.; PODRÁBSKÝ, T.:
  Initiation and Growth of Fatigue Cracks in Inconel 713LC with Al Coating at 800 degC,
  Chemické listy, Vol.105, (2011), No.S, pp.840-841, ISSN 0009-2770, Chemické listy
  článek v časopise

  Tento článek je zaměřen na studium vzniku a růstu únavových trhlin v IN713LC s ochranným povlakem na bázi Al a bez povlaku. V příspěvku je uvedena mikrostruktura a vlastnosti (mikrotvrdosti atd.) vrstvy Al. Mechanismy iniciace a šíření únavových trhlin jsou v příspěvku dokumentovány. Rychlosti šíření únavové trhliny byly stanoveny na základě vzdáleností mezi striacemi z lomových ploch a porovnány s ostatními pracemi.