prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

E-mail:   osmera@fme.vutbr.cz 
Osobní stránka:   http://www.pavelosmera.cz
Pracoviště:   Ústav automatizace a informatiky
odbor aplikované informatiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   A1/0637
Telefon:   +420 54114 2294

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2009 Prof. pro obor Řízení strojů a procesů, ČVUT  v Praze
 • 2002 Doc. pro obor Řízení strojů a procesů, VŠB  TU Ostrava
 • 1987 Doc. pro obor Regulační a automatizační technika.
 • 1978 CSc. VAAZ Brno, formou interní aspirantury, disertační práce na téma Číslicové metody určení základního tónu řeči.
 • 1969 Ing. VUT v Brně, fakultě elektrotechnické, obor Technická kybernetika, s vyznamenáním.
 • 1964 Maturita - Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně, obor měřící a řídící technika, s vyznamenáním.

Přehled zaměstnání

 • 24. 11. 1969 - 31. 8. 1971 EZ Praha, pracoviště v Brně; zařazení: projektant (projektování elektronického řízení válcovacích stolic)
 • 1. 9. 1971 - 31. 3. 1983 VAAZ Brno; zařazení: 1971 asistent; 1973 odborný asistent
 • 1. 10. 1973 - 7. 9. 1978 vědeckým aspirantem pracovníků školících pracovišť, formou na plánovaných úkolech
 • 1. 4. 1983 - 31. 12. 1983 VÚ 060 Brno; zařazení: vědecký pracovník
 • 1. 1. 1984 - 31. 8. 1991 odborný asistent katedry přístrojů a automatizace, VUT Brno, fakulta strojní
 • 1. 9. 1987 jmenován docentem pro obor Automatizační a regulační technika
 • 1.10.1988-4.2.1999 vedoucí postgraduálního studia „Aplikovaná umělá inteligence
 • 1.9.1991-1.4.1994 vedoucí katedry informatiky,
 • 1.4.1994 zřízen Ústav automatizace a informatiky, pověřen řízením ústavu
 • 1.5.1994 –30.4.2000 ředitel Ústavu automatizace a informatiky,
 • 1.5.2000 - 18.9.2009 docent, Ústav automatizace a informatiky, FSI VUT v Brně
 • 18.9.2009 - dosud:   profesor, Ústav automatizace a informatiky, FSI VUT v Brně
 • další současný zaměstnavatel (název a sídlo): EPI Kunovice                                     

Pedagogická činnost

 • odborná pedagogická praxe 47 let, z toho vedení přednášek, konzultací ve 14 předmětech (1971 - 2017 ve všech formách studia (bakalářské, inženýrské, doktorandské), včetně vedení diplomových prací (71 diplomantů), 7 doktorandů

Vědeckovýzkumná činnost

 • Optimalizace práce spolupracujících robotů (společenství robotů, agentové systémy). Automatická identifikace a automatické generování řídicích programů adaptivních regulátorů (fuzzy, neuronové sítě, vyšší formy řízení).

Akademické stáže v zahraničí

 • TU Magdeburg (1986,1988,1989) - celkem 3 týdny
 • Loughborough University of Technology - Velká Británie (1993) - celkem 3 měsíce
 • University of Hamilton, University of Toronto - Kanada (1997) - celkem 3 týdny
 • TU Plovdiv, TU Gabrovo, Bulharsko (1998, 1999, 2000) - celkem 6 týdnů
 • Shizuoko University of Japan, Japonsko ( 1999) - celkem 3 týdny

Spolupráce s průmyslem

2010- 2012 Vývoj powerline komunikace s Elektrobock Kuřim

Projekty

 • Odborná činnost po roce 1987:
 • 1990 řešení státního úkolu III-4-1/0506 Modelování dynamických systémů, dílčí v 1991 grantového úkolu C1/VUT, zavádění číslicového distribuovaného řídícího systému pro vytápění a vzduchotechniku
 • 1992 grantový úkol VUT FS č. 211 Výpočetní metody mechatroniky
 • 1992 grantového úkolu VUT Brno č. A5 Mechatronické systémy
 • 1992 grantový úkol č. 212 Simulace provozu výtahů na strojní fakultě
 • 1992 do 1994 projekt TEMPUS
 • 1998 do 2004 projekt CEEPUS
 • 1993 grantový projekt č. 1266/93 Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
 • od roku 1995 organizování mezinárodních konferencí MENDEL 95, MENDEL 96, MENDEL 97, MENDEL98, MENDEL 99, MENDEL 2000, MENDEL 2001, , MENDEL 2002, MEN-DEL 2003, MENDEL 2004-2014
 • 1995-1996 projektu Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1995-1996 spuluřešitel grantů VUT:
 • 1995-1997 řešitelem grantu GAČR: Využití genetických algoritmů pro řízení homo-genity magnetického pole v magnetu spektrometru NMR
 • 1999 spoluřešitel výzkumného záměru Automatizace technologií a výrobních procesů ev. č.CEZ J22/98: 260000013. Následoval výzkumný záměr do konce roku 2004 s ev. č. MSM 260000013.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

7

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

22

Citace ostatní (bez autocitací)

53

Aktuálně garantované předměty:

Vybrané publikace:

 • ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; OŠMERA, P.; KNISPEL, L.:
  SPATIAL GUIDANCE TO RRT PLANNER USING CELL-DECOMPOSITION ALGORITHM,
  20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122), pp.273-278, ISBN 978-80-214-4984-8, (2014), VUT
  článek ve sborníku
  akce: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014, Brno University of Technology, 25.06.2014-27.06.2014
 • OŠMERA, P.; OŠMERA, P.:
  VORTEX-FRACTAL-RING STRUCTURES OF FERROMAGNETICMATERIALS,
  MENDEL 2014, pp.159-162, ISBN 978-80-214-4984-8, (2014), Nosová Hana
  článek ve sborníku
  akce: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014, Brno University of Technology, 25.06.2014-27.06.2014
 • OŠMERA, P.; ŠEDA, M.; WEISSER, R.:
  Evolutionary Optimization of Controllers,
  Zelinka, I., Snášel, V., Abraham, A. (eds.): Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach., pp.869-887, ISBN 978-3-642-30503-0, (2012), Springer-Verlag
  kapitola v knize
 • OŠMERA, P.; ŠEDA, M.; MATOUŠEK, R.; WEISSER, R.:
  Two-level Transplant Evolution for Optimization of Controllers,
  2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD) (id 19801), pp.2110-2115, ISBN 978-1-61284-180-9, (2011), IEEE
  článek ve sborníku
  akce: 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), Shanghai , 26.07.2011-28.07.2011
 • ŠEDA, M.; OŠMERA, P.:
  Systems with Queueing and Their Simulation,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.2011, (2011), No.73, pp.713-719, ISSN 1307-6892, WASET
  článek v časopise
 • ŠEDA, M.; MATOUŠEK, R.; OŠMERA, P.; ŠANDERA, Č.; WEISSER, R.:
  Combined Heuristic Approach to Resource-Constrained Project Scheduling Problem,
  Lecture notes in Electrical Engineering, Vol.2010, (2010), No.68, pp.47-57, ISSN 1876-1100, Springer
  článek v časopise
  akce: MENDEL 2009 - 15th International Conference on Soft Computing, Brno University of Technology, 24.06.2009-26.06.2009
 • WEISSER, R.; OŠMERA, P.; ROUPEC, J.; MATOUŠEK, R.:
  Two-Level Transplant Evolution for Optimization of General Controllers,
  New Trends in Technologies: Control, Management, Computational Intelligence and Network Systems, pp.50-68, ISBN 978-953-307-213-5, (2010), Sciyo
  kapitola v knize
 • OŠMERA, P.:
  Evolvable Controllers with Hierarchical Structure,
  CEC 2004, pp.758-765, ISBN 0-7803-8515-2, (2004), IEEE Service Center
  článek ve sborníku
  akce: CEC 2004, Portland, 19.06.2004-23.06.2004

Seznam publikací na portálu VUT

Anotace nejvýznamnějších prací:

 • ABBADI, A.; MATOUŠEK, R.; OŠMERA, P.; KNISPEL, L.:
  SPATIAL GUIDANCE TO RRT PLANNER USING CELL-DECOMPOSITION ALGORITHM,
  20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014 (id 22122), pp.273-278, ISBN 978-80-214-4984-8, (2014), VUT
  článek ve sborníku
  akce: 20th International Conference on Soft Computing, MENDEL 2014, Brno University of Technology, 25.06.2014-27.06.2014

  Plánování pohybu patří k problematickým oblastem mobilní robotiky. V tomto prispevku jsou porovnány dobře známé plánovací algoritmy založené na pravděpodobnostní metodě RRT s relativně novým přístupem využívajícím rozklad problému do buněk. Na příkladech ukazujeme efektivitu daných metod.
 • OŠMERA, P.; ŠEDA, M.; WEISSER, R.:
  Evolutionary Optimization of Controllers,
  Zelinka, I., Snášel, V., Abraham, A. (eds.): Handbook of Optimization. From Classical to Modern Approach., pp.869-887, ISBN 978-3-642-30503-0, (2012), Springer-Verlag
  kapitola v knize

  Cílem tohoto článku je popsat novou optimalizační metodu, která je schopna vygenerovat rovnice řízení obecných regulátorů. Pro tento typ optimalizace byla vytvořena nová metoda, kterou jsme nazvali dvouúrovňová transplantační evoluce (TLTE). Tato metoda nám umožnils použít pokročilé metody optimalizace, například redukci stromové struktury řídících rovnic. Metoda redukce byla pojmenována aritmetické redukce stromu (ART). Pro optimalizaci řídících rovnic obecných regulátorů je vhodné kombinovat dva evoluční algoritmy. Hlavním cílem v první úrovni je TLTE optimalizace struktury obecných regulátorů. Ve druhé úrovni TLTE jsou konkrétní parametry optimalizovány a neznámé abstraktní parametry ve struktuře rovnic jsou nastaveny. .Metoda TLTE byla vytvořena kombinací metody transplantační evolution (TE) a diferenciální evoluce (DE). Transplantační evoluce optimalizuje strukturu řešení s neznámými abstraktními parametry a diferenciální evoluce optimalizuje parametry v této struktuře. Těmito parametry jsou reálná čísla. Reálná čísla nelze snadno najít přímo pomocí TE bez DE. Pro vyhodnocení kvality nalezené řídící rovnice jsou popsány nové metody. Lze ho použit v případě, kdy simulaci řídícího procesu není možné ukončit. Výsledky dokládají praktickou využitelnost. Ve všech případech jsme obdrželi lepší kvalitu regulačního pochodu., než u klasických PID regulátorů a Takahashiho modifikace regulátoru.
 • OŠMERA, P.; ŠEDA, M.; MATOUŠEK, R.; WEISSER, R.:
  Two-level Transplant Evolution for Optimization of Controllers,
  2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD) (id 19801), pp.2110-2115, ISBN 978-1-61284-180-9, (2011), IEEE
  článek ve sborníku
  akce: 2011 Eighth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (FSKD), Shanghai , 26.07.2011-28.07.2011

  článek popisuje návrh obecného regulátoru (regulačního zákona) pomocí dvouúrovňová transplantační evoluce, což je nový přístup v dané oblasti využívající základů gramatické evoluce a genetického programování. Názav transplantační byl vybrán nově z důvodu podobnosti s reálnou manipulací na biologických objektech.
 • ŠEDA, M.; OŠMERA, P.:
  Systems with Queueing and Their Simulation,
  World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.2011, (2011), No.73, pp.713-719, ISSN 1307-6892, WASET
  článek v časopise

  V teorii hromadné obsluhy se předpokládá, že příchody požadavku zákazník do systému odpovídají Poissonově rozdělení a doba obsluhy má exponenciální rozdělení. Za těchto předpokladů lze chování systému hromadné obsluhy popsat pomocí Markovových řetězců a je možné odvodit vlastnosti systému. V příspěvku jsou prezentovány teoretické přístupy pro několik typů systému a je také ukázáno, jak charakteristiky určit v situaci, kdy tyto předpoklady nejsou splněny.
 • WEISSER, R.; OŠMERA, P.; ROUPEC, J.; MATOUŠEK, R.:
  Two-Level Transplant Evolution for Optimization of General Controllers,
  New Trends in Technologies: Control, Management, Computational Intelligence and Network Systems, pp.50-68, ISBN 978-953-307-213-5, (2010), Sciyo
  kapitola v knize

  V této práci je popsána nová optimalizační metoda, která je schopna generovat obecný regulátor (jeho matematický popis). Tento nový typ optimalizační metody byl nazván Two-Level Transplant Evolution (TLTE).