Strojařské schody 2018
Čtvrtek 15. listopadu 2018

Pozvánka

Jménem Studentské komory Akademického senátu FSI VUT v Brně si Vás dovolujeme pozvat na již 15. ročník sportovní akce Strojařské schody 2018. Jedná se o sportovní závod pro studenty a zaměstnance VUT, kde se závodníci pokouší v co nejkratším čase zdolat 18 pater nejvyšší budovy vysoké školy v ČR, tj. budovy A1 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Akce se bude konat 15. listopadu 2018 po celý den (více o průběhu akce v sekci Harmonogram) a přesná pravidla závodu naleznete v sekci Pravidla. Chcete-li se zúčastnit samotného závodu, můžete se od 1. listopadu 2018 17:00 hodin závazně přihlásit v sekci Přihláška. Startovné pro každého účastníka závodu je 50 Kč. Nejrychlejší závodníci budou odměněni hodnotnými cenami. Doplňující informací pro ambicióznější závodníky je, že dosavadní rekord drží student z FSI Ondřej Piňos s časem 1:28,36.

Nejaktuálnější informace můžete sledovat na Facebooku.

E-mail pro případné otázky ohledně akce: studentska.komora@fme.vutbr.cz

Paralelně během závodu bude probíhat i akce STROJÁRNA AŽ NA DŘEŇ, což je informační a náborová akce pro Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD). Bližší informace naleznete na webu fakulty.