SPECIFIKACE AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

ARCHIV STUDIJNÍCH PLÁNŮ

Zde jsou k dispozici úplné texty ročně vydávaných brožur "Studijní program FSI" pro jednotlivé akademické roky ve formátu PDF. Obsahují základní informace o studijních programech, platné ke dni jejich vydání. Změny či doplňky jsou uváděny pouze v on-line tvaru na www stránkách fakulty (verze na webu má přednost před tištěnou).

Zkratka studijního programu *)

B2341-3 B3901-3 M2301-5 N2301-3 N2301-2 N3901-2

1999/2000
1999/2000


2000/01
2000/01 2000/01

2001/02
2001/02 2001/02

2002/03 2002/03 2002/03 2002/03

2003/04 2003/04 2003/04 2003/04

2004/05 2004/05
2005/06 2005/06
2006/07 (1. roč)     2006/07 (ostatní)
2007/08
2008/09 (prezenční)     2008/09 (kombinované)
2009/10 (prezenční)     2009/10 (kombinované)
2010/11 (prezenční)     2010/11 (kombinované)
2011/12 (prezenční)     2011/12 (kombinované)
2012/13 (prezenční)     2012/13 (kombinované)
2013/14 (prezenční)     2013/14 (kombinované)
2014/15 (prezenční)     2014/15 (kombinované)
2015/16 (prezenční)     2015/16 (kombinované)
2016/17 (prezenční)     2016/17 (kombinované)
2017/18 (prezenční)     2017/18 (kombinované)Seznam akreditovaných programů BS, MS a NMS:

B2341-3 B3S-(P,K) Strojírenství bakalářský, 3 roky
B3901-3 B3A-P Aplikované vědy v inženýrství    bakalářský, 3 roky
M2301-5 M5I-P Strojní inženýrství magisterský, 5 let
N2301-3 N3I-K Strojní inženýrství navazující magisterský, 3 roky
N2301-2 N2I-(P,K) Strojní inženýrství navazující magisterský, 2 roky
N3901-2 N2A-(P,K) Aplikované vědy v inženýrství navazující magisterský, 2 roky
  N2V-P Výrobní systémy navazující magisterský, 2 roky
  N2E-P Industrial Engineering navazující magisterský, 2 roky