Bakalářský studijní program B3S

Obor: Základy strojního inženýrství

Akademický rok: 2017/18

Garant oboru: doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr.

B-STIE-přihláška

Podrobné informace na www:

www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/programy.html

Charakteristika oboru

Bakalářský obor „Strojní inženýrství” je zaměřen především jako příprava ke studiu na vyšším (magisterském) stupni vysokoškolského vzdělání. Je určen zejména pro ty uchazeče, kteří chtějí po absolvování bakalářského studia dále pokračovat v navazujícím magisterském studiu a získat nejkratší cestou titul inženýr.

  • Struktura oboru je volena tak, aby studenti získali hluboké znalosti v oblasti inženýrských věd.
  • Během studia třetího ročníku se studenti mohou profilovat pomocí povinně volitelných předmětů, a to zejména na oblast konstruování a strojírenskou technologii.
  • Ve třetím ročníku studenti zpracovávají bakalářskou práci na libovolném ústavu fakulty dle svého výběru.
  • Po absolvování bakalářského studia pak mohou pokračovat studiem magisterského oboru tohoto ústavu či libovolného jiného magisterského oboru fakulty.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Bakalářský obor „Strojní inženýrství” je primárně určen jako nejefektivnější příprava ke studiu ve vyšším (magisterském studiu). Absolventi oboru získají široký odborný základ, který jim umožní pokračovat ve studiu některého oboru v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství.

  • Absolventi tohoto oboru si mohou vybrat libovolný z oborů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu (v současné době cca 20 oborů).
  • Po absolvování bakalářského studia však mohou rovněž ihned odejít do praxe, kde se mohou uplatnit například v technických funkcích ve vývojových, konstrukčních a technologických pracovištích podniků, ve strojírenských podnicích, službách a obchodu.

Podmínky přijetí ke studiu

Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání uchazeče a úspěšné vykonání přijímací zkoušky, není-li děkanem prominuta.

Možnosti dalšího studia

  • Obor „Strojní inženýrství” je koncipován tak, aby poskytl studentům co nejširší všeobecné technické vzdělání z oblasti strojírenství. Tento všeobecný záběr oboru může být pro studenty výhodou. Absolventi totiž nejsou úzce profilováni, což jim umožní širší uplatnění na trhu práce. Řada zaměstnavatelů totiž požaduje zejména všeobecně vzdělané technické pracovníky, přičemž užší specializaci provede sám zaměstnavatel formou školení v daném podniku.
  • Širší odborný a teoretický základ oboru může být výhodou při dalším eventuálním studiu na jiné vysoké škole či fakultě u nás i v zahraničí.
  • Další výhodou všeobecně koncipovaného bakalářského oboru „Strojní inženýrství” je skutečnost, že studenti odloží konečné rozhodnutí o výběru cílového oboru magisterského studia. Většina absolventů středních škol nemá dostatečně přesný přehled o možných oborech v oblasti strojního inženýrství a studenti potřebují získat k takovému rozhodnutí určité zkušenosti.