Magisterský navazující studijní program M2I

Obor: Strojírenská technologie a průmyslový management

Akademický rok: 2018/19

Garant oboru: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.

M-STME-přihláška

Podrobné informace na www:

kst2.fme.vutbr.cz/uchazecum/

Prezentace oboru:

N2328.pdf

Charakteristika oboru

Studium oboru strojírenská technologie a průmyslový management je zaměřeno na přípravu vedoucích a řídících pracovníků v oblasti strojírenské technologie. Studenti získají kromě širokého základu znalosti z oboru strojírenské technologie i potřebné znalosti z oblasti marketingu, managementu, informatiky, daňové problematiky, manažerského účetnictví, makro a mikroekonomie a dalších znalostí, souvisejících s podnikatelskou a řídící činností. Tyto znalosti mohou absolventi uplatnit zejména ve vedoucích a řídících činnostech a funkcích technických pracovníků ve vývoji a výzkumu, v technické přípravě a řízení výroby, dále ve funkcích podnikových manažerů jakosti, v plánování a programování strojírenské výroby, v technických službách vnitřního a zahraničního obchodu, ve všech oblastech státního a soukromého podnikání nejen strojírenského charakteru. Výuka v tomto oboru navazuje na korespondující teoretické základy s rozsáhlým využitím počítačové podpory.

Výstupní odborné znalosti a dovednosti

Výchova odborníka a řídícího pracovníka se znalostmi základních strojírenských technologií výroby a montáže, přípravy a řízení výroby, zakládání firem a jejich legislativě, technické a ekonomické správě a obchodu s technickými produkty.

Podmínky přijetí ke studiu

Řádně ukončené bakalářské studium v oblasti technických věd a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (není-li děkanem prominuta).

- velmi dobré výsledky bakalářského studia, a to zejména v oblastech výrobních technologií; - silná motivace ke studiu vyplývající z předchozích studijních či jiných tvůrčích výsledků, případně z motivačního dopisu.

Možnosti uplatnění

Velmi široké, neboť absolventi splňují vysoké nároky jak z hlediska odborných znalostí výrobních technologií, tak i z hlediska řízení a ekonomie podniku.

Možnosti stáží nebo zahraničních pobytů, zahraniční spolupráce

Individuální, podle jazykových a odborných schopností studentů a aktuálně platných smluv a dohod.

Pedagogický poradce

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., tel: 541 142 555, e-mail: piska@fme.vutbr.cz