Seznam předmětů v roce 2017/2018

Předměty doktorského studia

Konstrukční a procesní inženýrství

Zaměření: Konstrukční inženýrství
  Kliknutím na název předmětu se zobrazí základní informace. U předmětů s označením "celoroční" se nepředpokládá skupinová výuka, ale pouze konzultace.
Bližší podrobnosti sdělí garant předmětu.
 
  Seznam předmětů, určených pro zvolenou specializaci ve vybraném programu doktorského studia na Fakultě strojního inženýrství. Předměty z tohoto seznamu představují základní nabídku.  
Zkratka Název předmětu Garant Ústav Semestr
9DDE Dějiny designu Jan Rajlich ÚK celoroční
9DMA Design-management Jan Rajlich ÚK zimní
9EHD Elastohydrodynamika Martin Hartl ÚK celoroční
9EHD-A Elastohydrodynamika Martin Hartl ÚK celoroční
9EXT Experimentální metody v tribologii Ivan Křupka ÚK celoroční
9EXT-A Experimentální metody v tribologii Ivan Křupka ÚK celoroční
9MOP Metody a organizace vědecké práce Martin Hartl ÚK celoroční
9MOP-A Metody a organizace vědecké práce Martin Hartl ÚK celoroční
9VDE Teorie vizuálního stylu v designu Jan Rajlich ÚK letní
9VPR Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení Petr Svoboda ÚK celoroční
9VPR-A Vědecko-výzkumný projekt a jeho řízení Petr Svoboda ÚK celoroční
  Seznam předmětů, určených pro ostatní specializace vybraného oboru doktorského studia. Podle tématu doktorského studia je vhodné volit předměty i z tohoto seznamu.  
Zkratka Název předmětu Garant Ústav Semestr
9APH Aplikovaná hydrodynamika Jaroslav Štigler celoroční
9ARV Automatizace a řízení výrobních systemů Lubomír Vašek ÚVSSR celoroční
9ATH Aplikovaná termomechanika Milan Pavelek celoroční
9ATM Air Traffic Management Slavomír Vosecký celoroční
9BST Bezpečnost a spolehlivost technických systémů Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9CFD CFD Karol Fiľakovský letní
9CZS Číslicové zpracování signálů Václav Píštěk ÚADI celoroční
9DEM Fyzika a diagnostika elektrotechnických materiálů Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9DEZ Diagnostika energetických zařízení Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9DSM Dynamika spalovacích motorů Václav Píštěk ÚADI celoroční
9EAE Energie a emise Petr Stehlík ÚPI celoroční
9EAE-A Energie a emise Petr Stehlík ÚPI celoroční
9EOS Evoluční optimalizace systémů Pavel Ošmera ÚAI celoroční
9ETP Experimentální metody v technice prostředí Milan Pavelek celoroční
9FLI Fluidní inženýrství František Pochylý celoroční
9JPR Jaderná paliva a pokročilé jaderné reaktory Oldřich Matal zimní
9KAR Speciální konstrukce a aplikace mobilních robotů Radek Knoflíček ÚVSSR letní
9KEA Koncové efektory průmyslových robotů a jejich adaptivita Zdeněk Kolíbal ÚVSSR letní
9KES Stavba a konstrukce elektrických strojů Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9KLI Klimatizace a chlazení Eva Janotková celoroční
9KVE Kompaktní výměníky tepla Miroslav Jícha celoroční
9KVT Kotle a výměníky tepla Zdeněk Skála zimní
9LDM Logistika v dopravě a manipulaci Miroslav Škopán ÚADI zimní
9LKK Vybrané statě z pevnosti leteckých konstrukcí - kompozitní konstrukce Jaroslav Juračka celoroční
9MAR Morfologická analýza stavby stacionárních robotických systémů Zdeněk Kolíbal ÚVSSR zimní
9MAS Metody a algoritmy pro simulaci a optimalizaci systémů Jiří Šťastný ÚAI celoroční
9MEV Mezní vrstvy Karol Fiľakovský letní
9MLU Morfologická analýza a mechanika lokomočních ústrojí MR Radek Knoflíček ÚVSSR zimní
9MOS Moderní systémy CNS/ATM Slavomír Vosecký celoroční
9MPD Moderní přístupy v diagnostice a životnosti technických soustav Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9MSK Teorie a metodika systémového konstruování technických produktů Stanislav Hosnedl ÚVSSR celoroční
9OPC Obchodní přepravní činnost Slavomír Vosecký celoroční
9OPT Experimentální a teoretické stanovení okrajových podmínek přenosu tepla Jaroslav Horský LPTP zimní
9PAL Speciální metody pevnostní analýzy leteckých konstrukcí Antonín Píštěk celoroční
9PAR Prostředky automatického řízení Zdeněk Němec ÚAI celoroční
9PAS Paliva, spalování Zdeněk Skála zimní
9PDT Pokročilá diagnostika technických systémů Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9PEL Provoz a ekonomika letecké dopravy Slavomír Vosecký celoroční
9PLK Vybrané statě z pevnosti leteckých konstrukcí - stability Antonín Píštěk celoroční
9POE Pracovní okruhy tepelných elektráren Jan Fiedler zimní
9PRV Plánování a řízení výroby - optimalizace Radek Knoflíček ÚVSSR zimní
9PSL Palubní soustavy letadel Karel Třetina celoroční
9PTL Přenos tepla a látky Miroslav Jícha celoroční
9PUZ Vybrané statě z pevnosti leteckých konstrukcí - únava a životnost Antonín Píštěk celoroční
9RIP Řízení pohybu Vladislav Singule ÚVSSR celoroční
9RRP Řízení a regulace v procesním průmyslu Zdeněk Jegla ÚPI celoroční
9SES Vybrané statě z elektrických strojů Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9SKR Speciální konstrukce PRaM Radek Knoflíček ÚVSSR letní
9SPZ Stavba procesních zařízení Pavel Lošák ÚPI letní
9SVC Simulační výpočty, CAD Jiří Hájek ÚPI celoroční
9SVC-A Simulační výpočty, CAD Jiří Hájek ÚPI celoroční
9SVS Simulace výrobních systémů Simeon Simeonov ÚVSSR celoroční
9SYV Systémy větrání Eva Janotková celoroční
9TAR Teorie automatického řízení Ivan Švarc ÚAI celoroční
9TEP Teorie elektrických pohonů Miloš Hammer ÚVSSR celoroční
9TET Tepelné turbíny Jan Fiedler zimní
9TPR Technika prostředí Eva Janotková celoroční
9TPZ Tepelné pochody a zařízení pro výměnu tepla Petr Stehlík ÚPI celoroční
9TPZ-A Tepelné pochody a zařízení pro výměnu tepla Petr Stehlík ÚPI celoroční
9TSS Teorie stavebních strojů Miroslav Škopán ÚADI letní
9VIN Výpočetní inteligence Radomil Matoušek ÚAI celoroční
9VLK Vybrané statě z technologie výroby a spojování leteckých konstrukcí Josef Klement celoroční
9VML Vybrané statě z mechaniky letu Vladimír Daněk celoroční
9VMT Výpočtové modelování turbulentního proudění Pavel Rudolf celoroční
9VNL Speciální úlohy související s plánováním a náklady na vývoj nového letounu Antonín Píštěk celoroční
9VSA Vybrané statě z aerodynamiky Karol Fiľakovský letní
9VYS Vytápěcí systémy Jaroslav Katolický celoroční
9VZL Vybrané statě z výpočtu zatížení letounu Antonín Píštěk celoroční
9ZLL Zkoušení letadel za letu Ivo Jebáček celoroční
9ZLN Základy letecké navigace Slavomír Vosecký celoroční
9ZLT Zabezpečovací letecká technika Slavomír Vosecký celoroční
  Seznam předmětů, určených pro všechny obory doktorského studia na Fakultě strojního inženýrství. Obsahuje předměty širšího vědního základu a jazykový kurz. Předměty z tohoto seznamu musí být též zahrnuty do individuálního plánu doktoranda.  
Zkratka Název předmětu Garant Ústav Semestr
9AJ Jazyk anglický pro doktorské studium Martina Vránová ÚJ celoroční
9AMK Analytická mechanika a mechanika kontinua Pavel Šandera ÚFI letní
9EMM Empirické modely Josef Bednář ÚM zimní
9FKP Funkce komplexní proměnné Miloslav Druckmüller ÚM letní
9FZM Fyzikální základy mezních stavů materiálu Jaroslav Pokluda ÚFI letní
9FZM-A Fyzikální základy mezních stavů materiálu Jaroslav Pokluda ÚFI letní
9GRA Grafové algoritmy Miloš Šeda ÚAI celoroční
9KPO Hodnocení kvality povrchů optickými metodami. Miloslav Ohlídal ÚFI letní
9MA1 Matematika I Libor Žák ÚM celoroční
9MA2 Matematika II Libor Žák ÚM celoroční
9MDM Základy diskrétní matematiky Josef Šlapal ÚM zimní
9MOR Matematické metody optimálního řízení Jan Čermák ÚM letní
9MPA Matematika pro aplikace Jaroslav Hrdina ÚM letní
9MPK Matematické principy kryptografických algoritmů Miroslav Kureš ÚM letní
9MZO Počítačové metody zpracování obrazů Miloslav Druckmüller ÚM zimní
9NJ Jazyk německý pro doktorské studium Zdeňka Myšková ÚJ celoroční
9NM1 Numerická matematika I Libor Čermák ÚM zimní
9NM2 Numerická matematika II Libor Čermák ÚM letní
9NTC Nanotechnologie Tomáš Šikola ÚFI celoroční
9OMP Optimalizace - matematické programování Pavel Popela ÚM zimní
9OMP-A Optimalizace - matematické programování Pavel Popela ÚM zimní
9PEX Řízení experimentu počítačem Miroslav Doložílek ÚFI zimní
9PLE Plánování experimentu Josef Bednář ÚM letní
9RF1 Rovnice matematické fyziky I Jan Franců ÚM letní
9RF2 Rovnice matematické fyziky II Jan Franců ÚM zimní
9STA Statistická analýza Zdeněk Karpíšek ÚM zimní
9STH Struktura hmoty Petr Dub ÚFI letní
9TME Teorie modelování a experimentu Přemysl Janíček ÚMTMB zimní
9TTD Teorie měření, měřicí techniky a technické diagnostiky Stanislav Průša ÚFI zimní
  Seznam předmětů, určených pro ostatní obory doktorského studia na Fakultě strojního inženýrství. Podle tématu doktorského studia je však možné volit předměty i z tohoto seznamu.  
Zkratka Název předmětu Garant Ústav Semestr
9AHA Aplikovaná harmonická analýza Vítězslav Veselý ÚM letní
9ALM Aplikovaná lomová mechanika Ivo Dlouhý ÚMVI zimní
9ALM-A Aplikovaná lomová mechanika Ivo Dlouhý ÚMVI zimní
9ANC Mikroskopie a analýza pomocí nabitých částic Bohumila Lencová ÚFI zimní
9APT Aplikovaná topologie Josef Šlapal ÚM letní
9ATO Aplikace CAD/CAM v technologii obrábění Miroslav Píška ÚST celoroční
9BEI Bezpečnostní inženýrství Luboš Kotek ÚVSSR celoroční
9BIA Bioakustika Pavel Švancara ÚMTMB celoroční
9BSZ Bezpečnost strojů a zařízení - systémový přístup Petr Blecha ÚVSSR zimní
9CTO CNC technologie obrábění Miroslav Píška ÚST celoroční
9DPP Degradační procesy a predikce životnosti Rudolf Foret ÚMVI letní
9DRS Dynamika rotorových soustav Petr Lošák ÚMTMB letní
9DVM Dynamické a vícerozměrné stochastické modely Zdeněk Karpíšek ÚM letní
9EKV Elektrické komponenty pohonových soustav výrobních strojů Vladislav Singule ÚVSSR celoroční
9EMO Experimentální metody v obrábění Miroslav Píška ÚST celoroční
9EMT Experimentální metody ve tváření Milan Forejt ÚST zimní
9ESM Výpočty elektronové struktury materiálů, jejich povrchů a rozhraní Mojmír Šob ÚFI celoroční
9ESZ Chlazení elektrických strojů a zařízení Radek Vlach ÚMTMB celoroční
9FAP Funkcionální analýza a prostory funkcí Jan Franců ÚM letní
9FMS Fuzzy modely technických procesů a systémů Zdeněk Karpíšek ÚM zimní
9IDS Interaktivní dynamické soustavy - vybrané statě Robert Grepl ÚMTMB celoroční
9ISR Integrované systémy řízení Alois Fiala ÚVSSR celoroční
9KKS Krystalizace kovů a slitin Ladislav Zemčík ÚST celoroční
9KPC Koloidní a povrchová chemie Jaroslav Cihlář ÚMVI celoroční
9KTD Fourierova transformace mřížek a kinematická teorie difrakce Jiří Komrska ÚFI letní
9MAV Matematický aparát vlnové optiky Jiří Komrska ÚFI zimní
9MBT Mechanika biologických tkání Jiří Burša ÚMTMB letní
9MEK Mechanika kompozitů Michal Kotoul ÚMTMB letní
9MEK-A Mechanika kompozitů Michal Kotoul ÚMTMB celoroční
9MEO Metalurgie oceli Antonín Záděra ÚST celoroční
9MET Měřicí technika František Vdoleček ÚAI celoroční
9MIA Pokročilá světelná mikroskopie - teorie zobrazení Radim Chmelík ÚFI letní
9MIK Světelná mikroskopie Radim Chmelík ÚFI letní
9MKP MKP v inženýrských výpočtech Jindřich Petruška ÚMTMB zimní
9MKP-A MKP v inženýrských výpočtech Jindřich Petruška ÚMTMB zimní
9MLV Metrologie legální a výkonná (Národní metrologický systém) Jiří Pernikář ÚVSSR celoroční
9MNK Metalurgie neželezných kovů Jaromír Roučka ÚST celoroční
9MOM Modelování materiálů Roman Gröger ÚMVI celoroční
9MRI Management rizika Petr Blecha ÚVSSR celoroční
9MSH Monitorování a snižování hluku Miroslav Doložílek ÚFI letní
9NKM Nekovové materiály Jaroslav Cihlář ÚMVI celoroční
9NKM-A Nekovové materiály Jaroslav Cihlář ÚMVI celoroční
9NMT Nelineární mechanika a MKP Jindřich Petruška ÚMTMB letní
9NSS Numerická simulace slévárenských procesů Jaromír Roučka ÚST celoroční
9NTK Nedestruktivní testování a řízení kvality Pavel Mazal ÚK celoroční
9OMA Optimalizace a matematické aspekty řízení procesů Jindřich Klapka ÚAI letní
9PKT Pokročilé keramické technologie Martin Trunec ÚMVI celoroční
9PMR Pokrokové materiály pro řezné nástroje Miroslav Píška ÚST celoroční
9PPC Počítačová podpora technologických činností Josef Chladil ÚST celoroční
9PPT Metody řešení problémů přenosu tepla Miroslav Raudenský LPTP celoroční
9PSM Pokročilé strojírenské materály Jiří Švejcar ÚMVI celoroční
9PST Progresivní slévárenské technologie Milan Horáček ÚST celoroční
9PTO Progresivní technologie v objemovém tváření Milan Forejt ÚST celoroční
9PTP Progresivní technologie v plošném tváření Milan Dvořák ÚST celoroční
9PTS Progresivní technologie ve svařování Libor Mrňa ÚST celoroční
9PTU Progresivní technologie povrchových úprav Libor Mrňa ÚST celoroční
9REP Reverzní inženýrství a rychlá výroba prototypů Jan Zouhar ÚST zimní
9RJT Řízení jakosti v technologických procesech Antonín Záděra ÚST celoroční
9SC1 Systémy CAD I Aleš Polzer ÚST celoroční
9SC2 Systémy CAD II Aleš Polzer ÚST letní
9SII Systémové inženýrství Alois Fiala ÚVSSR celoroční
9SIN Simultánní inženýrství Milan Horáček ÚST celoroční
9SKE Slinováni keramických materialů Karel Maca ÚMVI celoroční
9SKE-A Slinováni keramických materialů Karel Maca ÚMVI celoroční
9SLT Sturm-Lieouvilleova teorie Aleksandre Lomtatidze ÚM zimní
9SVK Struktura a vlastnosti kovových materiálů Tomáš Podrábský ÚMVI zimní
9TKD Základy teorie kategorií Josef Šlapal ÚM zimní
9TNE Technická normalizace Alois Fiala ÚVSSR celoroční
9TSO Teorie a stavba obráběcích strojů Jiří Marek ÚVSSR celoroční
9TST Teorie a stavba tvářecích strojů Zdeněk Kolíbal ÚVSSR zimní
9TTS Teorie tavné svařitelnosti kovů Libor Mrňa ÚST celoroční
9TTT Teorie procesů technologie tváření Milan Forejt ÚST zimní
9TVN Tvářecí nástroje Zdeněk Lidmila ÚST celoroční
9UMS Uspořádané množiny a svazy Josef Šlapal ÚM letní
9USC Ultrazvuková sonochemie Jaroslav Cihlář ÚMVI celoroční
9VAH Vibrace a hluk Pavel Švancara ÚMTMB celoroční
9VFM Vybrané statě z fyziky materiálu Bohumil Pacal ÚMVI zimní
9VMM Výpočtové modely nelineárního chování materiálů Jiří Burša ÚMTMB zimní
9VMS Vybrané metody strukturní analýzy Jiří Švejcar ÚMVI celoroční
9VMS-A Vybrané metody strukturní analýzy Jiří Švejcar ÚMVI celoroční
9VOM Volba materiálu Jiří Švejcar ÚMVI celoroční
9WTF Teorie fázových přeměn Ivo Dlouhý ÚMVI celoroční
9ZKM Žáropevné kovové materiály Vít Jan ÚMVI letní
9ZKU Zkušebnictví (Posuzování shody výrobků) Alois Fiala ÚVSSR celoroční
9ZMV Zkoušení mechanických vlastností Ivo Dlouhý ÚMVI zimní
9ZTM Základy teorie měření František Vdoleček ÚAI zimní
9ZVM Základy vědecké metrologie a řízení jakosti Jiří Pernikář ÚVSSR zimní