Výuka jazyků na FSI VUT

Pokyny k zápisům čtěte zde!!

 

Podrobnosti a důvody najdete ve Směrnici rektora VUT č. 34/2005.

Zobrazit výuku jazyků pro
Zvolte akademický rok nebo studenty, kteří nastoupili v
 
Profesní bakalářské obory
výuka v akademickém roce 2017/18
  
zkr.Názevkr.hod. 
1před
zápisy
 ---        
V průběhu letních prázdnin studenti vyplní rozřazovací test. Kdo test nesplní, odloží zahájení výuky angličtiny do 2. ročníku.

zimní
Podle výsledků testu je studentovi přidělena úroveň angličtiny. Student, který v testu nedosáhl počtu bodů pro zařazení do předmětu A3 (tj. začátečník), využije první ročník pro přípravu a zahájení povinné výuky anglického jazyka odloží do druhého. ročníku. Student s dostatečnými znalostmi dle výsledku testu může složit zkoušku 7AZ. Složí-li zkoušku 7AZ, není pro něj angličtina povinná.
a3Angličtina 3 - povinně volitelné0Cj 13/2
C2a 13/1
z
a5Angličtina 5 - povinně volitelné0Cj 13/2z
Student může volit z nabídky nepovinné výuky jazyků. Předmět A1 se doporučuje jako příprava pro naprosté začátečníky, kteří povinnou výuku anglického jazyka zahájí v zimním semestru druhého ročníku předmětem A3. Tito studenti se mohou rovněž připravovat individuálně či využít nabídku placených kurzů.
a1Angličtina 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/3z
n1Němčina 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
n3Němčina 3 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
r1Ruština 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
f1Francouzština 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
7azAngličtina - zkouška B1 - volitelné6-zk
Student s dostatečnými znalostmi může složit zkoušku 7AZ.

letní
Student navazuje na svoji volbu z předchozího semestru předmětem s vyšším číslem.
a4Angličtina 4 - povinně volitelné0Cj 13/2
C2a 13/1
z
a6Angličtina 6 - povinně volitelné0Cj 13/2z
5azAngličtina - základní zkouška - volitelné6-zk
7azAngličtina - zkouška B1 - volitelné6-zk
Po získání zápočtu z a4 může student složit zkoušku 5az, po získání zápočtu z a6 může student složit zkoušku 7az.
Student může zapsat následující předměty i v případě, že v předchozím semestru neabsolvoval předměty s nižším číslem, pokud jeho znalosti odpovídají rozsahu látky předmětu s nižším číslem.
a2Angličtina 2 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/3z
n2Němčina 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
n4Němčina 4 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
r2Ruština 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
f2Francouzština 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
2zimní
Student navazuje na svoji volbu z předchozího semestru předmětem s vyšším číslem.
a3Angličtina 3 - povinně volitelné0Cj 13/2
C2a 13/1
z
a5Angličtina 5 - povinně volitelné0Cj 13/2z
Student může volit z nabídky nepovinné výuky jazyků. Předmět 0A1 může zapsat po splnění zkoušky 7AZ.
0a1Angličtina 1Z - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
n1Němčina 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
n3Němčina 3 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
r1Ruština 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
f1Francouzština 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z

letní
Student navazuje na svoji volbu z předchozího semestru předmětem s vyšším číslem.
a4Angličtina 4 - povinně volitelné0Cj 13/2
C2a 13/1
z
a6Angličtina 6 - povinně volitelné0Cj 13/2z
5azAngličtina - základní zkouška - povinně volitelné6-zk
7azAngličtina - zkouška B1 - povinně volitelné6-zk
Po získání zápočtu z a4 či a6 student volí podle doporučení vyučujícího mezi složením zkoušky 5az nebo 7az.
Student může zapsat následující předměty i v případě, že v předchozím semestru neabsolvoval předměty s nižším číslem, pokud jeho znalosti odpovídají rozsahu látky předmětu s nižším číslem. Předmět 0A2 může zapsat po splnění zkoušky 7AZ.
0a2Angličtina 2Z - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
n2Němčina 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
n4Němčina 4 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
r2Ruština 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
f2Francouzština 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
3zimní
Student navazuje na svoji volbu z předchozího semestru předmětem s vyšším číslem.
a5Angličtina 5 - povinně volitelné0Cj 13/2z
Student může volit z nabídky nepovinné výuky jazyků. Předmět 0A1 může zapsat po splnění zkoušky 7AZ.
0a1Angličtina 1Z - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
n1Němčina 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
n3Němčina 3 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
r1Ruština 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z
f1Francouzština 1 - volitelné (nepovinné)0Cj 13/2z

letní
Student navazuje na svoji volbu z předchozího semestru předmětem s vyšším číslem.
a6Angličtina 6 - povinně volitelné0Cj 13/2z
5azAngličtina - základní zkouška - povinně volitelné6-zk
7azAngličtina - zkouška B1 - povinně volitelné6-zk
Po získání zápočtu z A4 může student složit zkoušku 5AZ, po získání zápočtu z A6 může student složit zkoušku 7AZ. Pro ukončení bakalářského studia je vyžadována minimálně zkouška 5AZ.
Student může zapsat následující předměty i v případě, že v předchozím semestru neabsolvoval předměty s nižším číslem, pokud jeho znalosti odpovídají rozsahu látky předmětu s nižším číslem. Předmět 0A2 může zapsat po splnění zkoušky 7AZ.
0a2Angličtina 2Z - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
n2Němčina 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
n4Němčina 4 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
r2Ruština 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk
f2Francouzština 2 - volitelné (nepovinné)3Cj 13/2z,zk


Tabulky obsahují základní výuku, v konkrétních případech se může lišit: např. při zapsání odložených předmětů, při opakování nesplněných, na základě výjimky děkana a pod.

Při všech volbách prostudujte předem aktuální pokyny Ústavu jazyků a případně svoje rozhodnutí konzultujte s vyučujícími.