Studijní plán

Akademický rok 2017/2018
Obor: B-MTI Materiálové inženýrství Stupeň: 1
prezenční studium Ročník: 3
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
DTZTechnologie tepelného zpracovánícs 5 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚMVI Ing. Miloslav Kouřil, CSc.
WKMKovové materiálycs 8 P: 13 × 3
C2b: 13 × 3
zá,zk ÚMVI Ing. Martin Juliš, Ph.D.
WMKModerní managment kvalitycs 3 P: 13 × 2
zk ÚVSSR doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
WNKTechnologie nekovových materiálůcs 3 P: 13 × 2
C2b: 13 × 1
kl ÚMVI prof. Ing. Martin Trunec, Dr.
WTETechnologie (tváření, obrábění)cs 3 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
kl ÚST prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
4PPPružnost a pevnost Ics 8 P: 13 × 4
C1: 6 × 2
C2a: 7 × 2
zá,zk ÚMTMB doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc.
Semestr letní
Povinný
EDEDegradační procesy ve strojírenských materiálechcs 7 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk ÚMVI prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
FDMBakalářský projekt (B-MTI)cs 6 VB: 13 × 6
C1: 13 × 2
ÚMVI doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
FEMSeminář k bakalářské práci (B-MTI)cs 1 C1: 13 × 1
ÚMVI doc. Ing. Vít Jan, Ph.D.
WETElektrotechnologiecs 4 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
kl ÚMVI doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc.
WNZNedestruktivní zkoušení materiálůcs 6 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚMVI Ing. Martin Juliš, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5AZAngličtina - základní zkouškaen 6 Z: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
7AZAngličtina - zkouška B1en 6 Z: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
Volitelný (nepovinný)
0SSStatistický softwarecs 0 C2a: 13 × 2
ÚM doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 30 30 60
průměrný počet hodin týdně 25 22,08 23,54
průměrný počet zkoušek 4 3 7