Studijní plán

Akademický rok 2017/2018
Obor: B-MAI Matematické inženýrství Stupeň: 1
prezenční studium Ročník: 3
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
CELElektrotechnika a elektronikacs 4 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚVSSR doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.
CKPKonstruování strojů a strojních součástícs 4 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
kl ÚK prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
SN1Numerické metody Ics 5 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.
SPDParciální diferenciální rovnicecs 5 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚM prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
S1PPravděpodobnost a statistika Ics 5 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D.
5HYHydromechanikacs 5 P: 13 × 3
C1: 9 × 2
C2a: 4 × 2
zá,zk doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
Volitelný (nepovinný)
0OMOptimalizační modelycs 0 C2a: 13 × 2
ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
0S2Programovací metody IIcs 0 C2a: 13 × 2
ÚM doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D.
0THÚvod do teorie hercs 4 P: 13 × 2
C1: 13 × 1
zá,zk ÚM doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
SESSeminář k bakalářské práci (B-MAI)cs 2 C1: 13 × 1
ÚM Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
SN2Numerické metody IIcs 5 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.
SOPOptimalizace Ics 4 P: 13 × 2
C2a: 13 × 1
zá,zk ÚM RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
SP2Pravděpodobnost a statistika IIcs 5 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
zá,zk ÚM doc. Mgr. Zuzana Hübnerová, Ph.D.
6BMBakalářský projekt (ÚM)cs 5 VB: 13 × 6
ÚM Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
6TTTermomechanikacs 5 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny angličtina)
5AZAngličtina - základní zkouškaen 6 Z: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
7AZAngličtina - zkouška B1en 6 Z: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
Volitelný (nepovinný)
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs 4 P: 13 × 2
C2a: 13 × 1
zá,zk ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
SF0Aplikace Fourierovy analýzycs 2 P: 13 × 1
C2a: 13 × 1
ÚM prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
0ATSeminář aplikované termomechanikycs 0 C2a: 13 × 2
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.
0SSStatistický softwarecs 0 C2a: 13 × 2
ÚM doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 28 32 60
průměrný počet hodin týdně 25 23,08 24,04
průměrný počet zkoušek 5 5 10