Studijní plán

Akademický rok 2017/2018
Obor: M-STG-P Strojírenská technologie, pro absolventy B-STG Stupeň: 2
kombinované studium Ročník: 1
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
3F-KFyzika IIcs 8 K: 1 × 22
L: 1 × 9
S: 1 × 60
zá,zk ÚFI prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
3M-KMatematika IIIcs 7 K: 1 × 30
S: 1 × 61
zá,zk ÚM doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
5HY-KHydromechanikacs 7 K: 1 × 22
S: 1 × 43
zá,zk doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 až 2 předměty ze skupiny jazyk (celý rok))
A5KAngličtina 5 pro KSen 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
ÚJ PhDr. Jaroslava Hrubá
N5KNěmčina B1 pro KSde 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
zá,zk ÚJ Mgr. Jana Návratová
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
HNC-AKObrábění na CNC strojíchen 7 K: 1 × 13
L: 1 × 13
S: 1 × 52
zá,zk ÚST prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
HTZ-KTechnologie zpracování plastůcs 7 K: 1 × 13
L: 1 × 13
S: 1 × 52
zá,zk ÚST doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Semestr letní
Povinný
HMT-KStrojírenské materiály a tepelné zpracovánícs 6 K: 1 × 9
L: 1 × 9
S: 1 × 34
zá,zk ÚMVI prof. Ing. Rudolf Foret, CSc.
HTA-KTeorie tvářenícs 6 K: 1 × 9
L: 1 × 9
S: 1 × 34
zá,zk ÚST prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HTO-KTeorie obráběnícs 6 K: 1 × 9
L: 1 × 9
S: 1 × 34
zá,zk ÚST doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
6TT-KTermomechanikacs 6 K: 1 × 22
S: 1 × 43
zá,zk prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
HTN-KTvářecí nástrojecs 7 K: 1 × 26
S: 1 × 52
zá,zk ÚST doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
HUP-KNástroje a přípravky pro obráběnícs 7 K: 1 × 13
L: 1 × 13
S: 1 × 52
zá,zk ÚST Ing. Oskar Zemčík, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 až 2 předměty ze skupiny jazyk (celý rok))
A6KAngličtina 6 pro KSen 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
zá,zk ÚJ PhDr. Jaroslava Hrubá
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 29 31 60
průměrný počet hodin týdně 26,33 23,67 25
průměrný počet zkoušek 4,33 5,33 9,67