Studijní plán

Akademický rok 2017/2018
Obor: M-STM-P Strojírenská technologie a průmyslový management, pro absolventy B-STG Stupeň: 2
kombinované studium Ročník: 1
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
HR2-KŘízení výrobycs 6 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
H2U-KÚčetnictvícs 5 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
3F-KFyzika IIcs 8 K: 1 × 22
L: 1 × 9
S: 1 × 60
zá,zk ÚFI prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc.
3M-KMatematika IIIcs 7 K: 1 × 30
S: 1 × 61
zá,zk ÚM doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
5HY-KHydromechanikacs 6 K: 1 × 22
S: 1 × 43
zá,zk doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 až 2 předměty ze skupiny jazyk (celý rok))
A5KAngličtina 5 pro KSen 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
ÚJ PhDr. Jaroslava Hrubá
N5KNěmčina B1 pro KSde 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
zá,zk ÚJ Mgr. Jana Návratová
Semestr letní
Povinný
HDS-KDaňová soustavacs 7 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.
HMK-KMakroekonomiecs 6 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D.
HMR-KMarketingcs 5 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
PST-KStatistické metody ve strojírenstvícs 4 K: 1 × 13
S: 1 × 26
zá,zk ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
6TT-KTermomechanikacs 6 K: 1 × 22
S: 1 × 43
zá,zk prof. Ing. Milan Pavelek, CSc.
Povinně volitelný (student volí 1 až 2 předměty ze skupiny jazyk (celý rok))
A6KAngličtina 6 pro KSen 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
zá,zk ÚJ PhDr. Jaroslava Hrubá
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 32 28 60
průměrný počet hodin týdně 28,33 20,67 24,50
průměrný počet zkoušek 5,33 5,33 10,67