Studijní plán

Akademický rok 2017/2018
Obor: M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management Stupeň: 2
kombinované studium Ročník: 1
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
HH2-KTechnologie tvářenícs 5 K: 1 × 9
L: 1 × 9
S: 1 × 34
zá,zk ÚST doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
HNC-AKObrábění na CNC strojíchen 6 K: 1 × 13
L: 1 × 13
S: 1 × 52
zá,zk ÚST prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
HR2-KŘízení výrobycs 6 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
HT1-KTechnologické projektovánícs 5 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA
H2U-KÚčetnictvícs 5 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 až 2 předměty ze skupiny jazyk (celý rok))
A5KAngličtina 5 pro KSen 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
ÚJ PhDr. Jaroslava Hrubá
N5KNěmčina B1 pro KSde 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
zá,zk ÚJ Mgr. Jana Návratová
Semestr letní
Povinný
DPP-KPočítačová podpora technologiecs 6 K: 1 × 13
S: 1 × 26
kl ÚST doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
EMM-KMechanizace, automatizace a manipulacecs 5 K: 1 × 22
S: 1 × 43
zá,zk ÚST doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
HDS-KDaňová soustavacs 6 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.
HMR-KMarketingcs 5 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
PST-KStatistické metody ve strojírenstvícs 5 K: 1 × 13
S: 1 × 26
zá,zk ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 až 2 předměty ze skupiny jazyk (celý rok))
A6KAngličtina 6 pro KSen 0 K: 1 × 13
S: 1 × 13
zá,zk ÚJ PhDr. Jaroslava Hrubá
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
HMK-KMakroekonomiecs 6 K: 1 × 17
S: 1 × 35
zá,zk ÚST Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D.
HTA-KTeorie tvářenícs 6 K: 1 × 9
L: 1 × 9
S: 1 × 34
zá,zk ÚST prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HTO-KTeorie obráběnícs 6 K: 1 × 9
L: 1 × 9
S: 1 × 34
zá,zk ÚST doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 27 33 60
průměrný počet hodin týdně 23,33 23,67 23,50
průměrný počet zkoušek 5,33 5,33 10,67