Studijní plán

Akademický rok 2017/2018
Obor: M-STM Strojírenská technologie a průmyslový management Stupeň: 2
prezenční studium Ročník: 1
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
HH2Technologie tvářenícs 5 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
HNC-AObrábění na CNC strojíchen 6 P: 13 × 3
C2b: 13 × 3
zá,zk ÚST prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
HR2Řízení výrobycs 6 P: 13 × 2
C1: 6 × 2
C2a: 7 × 2
zá,zk ÚST prof. Ing. Marie Jurová, CSc.
HT1Technologické projektovánícs 5 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
zá,zk ÚST Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA
H2UÚčetnictvícs 5 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚST prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.
Semestr letní
Povinný
DPPPočítačová podpora technologiecs 6 P: 13 × 1
C2a: 13 × 2
kl ÚST doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
EMMMechanizace, automatizace a manipulacecs 5 P: 13 × 3
C1: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
HDSDaňová soustavacs 6 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D.
HMRMarketingcs 5 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA
PSTStatistické metody ve strojírenstvícs 5 P: 13 × 2
C2a: 13 × 1
zá,zk ÚM Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
HMKMakroekonomiecs 6 P: 13 × 2
C1: 13 × 2
zá,zk ÚST Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D.
HTATeorie tvářenícs 6 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HTOTeorie obráběnícs 6 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
Volitelný (nepovinný)
0PPHPrůmyslový projekt (M-STG, M-STM)cs 3 OP: 1 × 120
kl ÚST Ing. Karel Osička, Ph.D.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 27 33 60
průměrný počet hodin týdně 22 23 22,50
průměrný počet zkoušek 5 5 10