Studijní plán

Akademický rok 2017/2018
Obor: M-STG Strojírenská technologie Stupeň: 2
prezenční studium Ročník: 2
Předmět Kredity Výuka Ukončení Zajišťuje Garant
Semestr zimní
Povinný
HC1Aplikace CAD/CAM v technologii Ics 4 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
zá,zk ÚST Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
HE1Experimentální metodycs 6 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
HS2Teorie a technologie svařovánícs 6 P: 13 × 3
C2b: 13 × 3
zá,zk ÚST doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 1)
HO1Speciální technologie obráběnícs 7 P: 13 × 3
C2b: 13 × 3
zá,zk ÚST doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.
HSVSpeciální technologie svařovánícs 7 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 2)
HSTSpeciální technologie tvářenícs 7 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST prof. Ing. Radko Samek, CSc.
HTVTechnologická příprava výrobycs 7 P: 13 × 3
C2b: 13 × 3
zá,zk ÚST doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc.
Semestr letní
Povinný
HRAPočítačové modelování a rapid prototypingcs 4 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
kl ÚST Ing. Jan Zouhar, Ph.D.
7AZAngličtina - zkouška B1en 0 Z: 1 × 1
zk ÚJ Mgr. Dita Gálová, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 3)
HTRVybrané statě z obráběnícs 6 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc.
HVTVybrané statě z teorie tvářenícs 6 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 4)
HC2Aplikace CAD/CAM v technologii IIcs 5 P: 13 × 2
C2a: 13 × 2
zá,zk ÚST Ing. Aleš Polzer, Ph.D.
HPURenovace a povrchové úpravycs 5 P: 13 × 2
C2b: 13 × 2
zá,zk ÚST doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 5)
HD1Diplomový projekt (M-STG, obrábění)cs 12 VD: 13 × 12
C2b: 13 × 4
ÚST prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
HD3Diplomový projekt (M-STG, tváření, svařování)cs 12 VD: 13 × 12
ÚST prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Povinně volitelný (student volí 1 předmět ze skupiny 6)
HD2Seminář k diplomové práci (M-STG, obrábění)cs 3 C1: 13 × 2
ÚST prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
HD4Seminář k diplomové práci (M-STG, tváření, svařování)cs 3 C1: 13 × 2
ÚST doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Přehled zimní semestrletní semestrcelkem
celkový počet kreditů 30 30 60
průměrný počet hodin týdně 24 28,08 26,04
průměrný počet zkoušek 5 3 8