Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav matematiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav matematiky, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
GF15-34697L
GAČR
 01.12.15–31.12.17  Nové přístupy k reziduovaným posetům
  Pracoviště: ÚM - ÚM - UP v OlomouciŘešitel: Sergejs Solovjovs, Dr. rer. nat.,

GA17-03224S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
  Pracoviště: ÚM - ÚM - MU v BrněŘešitel: Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.,