Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav matematiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav matematiky, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
GA17-03224S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
  Pracoviště: ÚM - ÚM - MU v BrněŘešitel: Prof. RNDr. Zuzana Došlá, DrSc., prof. RNDr. Jan Čermák, CSc.,

H2020-WIDESPREAD-05-2017-TWINNING
EU--MŠMT
 01.05.18–30.04.21  CAFGA - Computational Aspects for Geometric Algebras
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.,

QK1920344
MZe
 01.01.19–31.12.21  Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D., Ing. Josef Bednář, Ph.D., Ing. Pavel Hrabec,

H2020-WIDESPREAD-2018-03
EU--MŠMT
 01.05.19–30.04.22  geoap - Advanced Applications of Geometric Calculus
  Pracoviště: ÚM - ÚMŘešitel: doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D.,