Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav fyzikálního inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav fyzikálního inženýrství, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TE01020233
TAČR
 01.03.12–31.12.19  Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie
  Pracoviště: ÚFI - ÚFIŘešitel: prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.,

19-04329S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Optické a strukturní vlastnosti vrstev nestechiometrického nitridu křemíku připravených reaktivním magnetronovým naprašováním
  Pracoviště: ÚFI - ÚFI - UK Praha - MU v BrněŘešitel: prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc.,

19-00062S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Pokročilé funkcionality v subvlnových fotonických a plazmonických strukturách
  Pracoviště: ÚFI - ÚFI - AV ČR - ČVUT v PrazeŘešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.,

EIG CONCERT Japan
EU--MŠMT
 01.04.19–31.03.22  Integrated plasmonic nanohole array for drug development
  Pracoviště: ÚFI - SEHIR - - ÚFIŘešitel: prof. RNDr. Jiří Petráček, Dr.,