Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
GA16-08944S
GAČR
 01.01.16–31.12.18  Biomechanická studie interakce implantátu s kostní tkání s využitím individuálního přístupu a víceúrovňového výpočtovézho modelování
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.,

GJ17-08447Y
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.,

GA17-08153S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - ÚFM AV ČRŘešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.,

H2020-S2RJU-2017/H2020-S2RJU-OC-2017
EU--MŠMT
 01.09.17–28.02.20  Energy Harvesting for Signalling and Communication Systems - ETALON
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.,

GJ18-16195Y
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Identifikace podstatných veličin ovlivňujících napětí v aneurysmatech břišní aorty
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.,

GA18-13663S
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepnách
  Pracoviště: ÚMTMB - FNUSA - ÚMTMBŘešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D., prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.,

TH03010208
TAČR
 01.01.18–31.12.21  Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - PrototypaŘešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.,

TH03010012
TAČR
 01.01.18–31.12.21  Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - ŽĎASŘešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.,