Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
GJ17-08447Y
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.,

GA17-08153S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - ÚFM AV ČRŘešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.,

H2020-S2RJU-2017/H2020-S2RJU-OC-2017
EU--MŠMT
 01.09.17–28.02.20  Energy Harvesting for Signalling and Communication Systems - ETALON
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.,

GJ18-16195Y
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Identifikace podstatných veličin ovlivňujících napětí v aneurysmatech břišní aorty
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: doc. Ing. Stanislav Polzer, Ph.D.,

GA18-13663S
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Výpočtové modelování rizika ruptury aterosklerotických plátů v krčních tepnách
  Pracoviště: ÚMTMB - FNUSA - ÚMTMBŘešitel: prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D., prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.,

TH03010208
TAČR
 01.01.18–31.12.21  Výzkum a vývoj robotizovaných přístrojů pro balistickou zkušebnu
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - PrototypaŘešitel: doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.,

TH03010012
TAČR
 01.01.18–31.12.21  Efektivní minimalizace zbytkových napětí rozměrných svařenců
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - ŽĎASŘešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.,

19-18955S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Sjednocený model cyklické plasticity a tvárného porušování pro oblast ultra-nízko-cyklové únavy.
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - VŠB-TU OstravaŘešitel: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.,

TN01000071/02
TAČR
 01.02.19–31.12.20  02_DP_FSI NETME
  Pracoviště: NETME - ÚMTMB - ÚMVI - ÚK - ÚVSSR - UVEE - NETMEŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., prof. Ing. Jiří Marek, Dr., doc. Ing. Vít Jan, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D., doc. Ing. David Paloušek, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D., doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.,