Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TA04020806
TAČR
 01.07.14–31.12.17  Výběr a implementace postupů pro vyhodnocení nízko-cyklové únavy vnitřní vestavby jaderných zařízení se zahrnutím víceosé napjatosti
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚMTMB - ÚMTMB - ČVUT v Praze - ÚAM Brno - - COMTES FHTŘešitel: doc. Ing. Jan Džugan, Ph.D., prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc.,

GA16-08944S
GAČR
 01.01.16–31.12.18  Biomechanická studie interakce implantátu s kostní tkání s využitím individuálního přístupu a víceúrovňového výpočtovézho modelování
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: Ing. Petr Marcián, Ph.D.,

GJ17-08447Y
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Výpočtové modelování porušování vysoce porézních keramických materiálů s reálnými výrobními defekty
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D.,

GA17-08153S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMB - ÚFM AV ČRŘešitel: Ing. Zdeněk Majer, Ph.D.,

H2020-S2RJU-2017/H2020-S2RJU-OC-2017
EU--MŠMT
 01.09.17–28.02.20  Energy Harvesting for Signalling and Communication Systems - ETALON
  Pracoviště: ÚMTMB - ÚMTMBŘešitel: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.,