Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav materiálových věd a inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav materiálových věd a inženýrství, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
FV10385
MPO
 01.02.16–31.12.18  Pokročilé technologie výroby oběžných kol
  Pracoviště: ÚMVI - ÚMVI - Howden ČKD CompressorsŘešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.,

GA17-13573S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaci
  Pracoviště: ÚMVI - ÚMVI - ÚT AV ČR - ÚFM AV ČRŘešitel: Ing. Jan Čížek, Ph.D.,

7AMB18AT004
MŠMT
 01.01.18–31.12.19  Vysvětleni a pochopeni magnetostrikce v Fe-Ti slitinách pomoci výpočtu z prvních principu
  Pracoviště: ÚMVI - ÚMVI OKM - VŠB-TU OstravaŘešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.,