Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav materiálových věd a inženýrství

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav materiálových věd a inženýrství, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
GA17-13573S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Kovové materiály s vnitřní architekturou strukturované pro studenou kinetizaci
  Pracoviště: ÚMVI - ÚMVI - ÚT AV ČR - ÚFM AV ČRŘešitel: Ing. Jan Čížek, Ph.D.,

7AMB18AT004
MŠMT
 01.01.18–31.12.19  Vysvětleni a pochopeni magnetostrikce v Fe-Ti slitinách pomoci výpočtu z prvních principu
  Pracoviště: ÚMVI - ÚMVI OKM - VŠB-TU OstravaŘešitel: Ing. Martin Zelený, Ph.D.,

19-17457S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Výroba a analýza flexibilních piezoelektrických vrstev pro chytré strojírenství
  Pracoviště: ÚMVI - ÚMVI - UTB v ZlíněŘešitel: doc. Ing. Klára Částková, Ph.D.,

19-22016S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Dvoufázové slitiny se zvláštními vlastnostmi založené na nanodvojčatění
  Pracoviště: ÚMVI - ÚMVIŘešitel: prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.,

TN01000071/02
TAČR
 01.02.19–31.12.20  02_DP_FSI NETME
  Pracoviště: NETME - ÚMTMB - ÚMVI - ÚK - ÚVSSR - UVEE - NETMEŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., prof. Ing. Jiří Marek, Dr., doc. Ing. Vít Jan, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D., doc. Ing. David Paloušek, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D., doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D., prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.,

TN01000071/06
TAČR
 01.02.19–31.12.20  06_DP_ÚFM
  Pracoviště: NETME - ÚMVI - NETMEŘešitel: prof. RNDr. Karel Maca, Dr.,

TN01000071/07
TAČR
 01.02.19–31.12.20  07_DP_VŠB-TUO
  Pracoviště: NETME - ÚMVI - NETMEŘešitel: Ing. Libor Válka, CSc.,