Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav konstruování

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav konstruování, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TA04031251
TAČR
 01.07.14–30.06.17  Generační inovace metody testování
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚK - ÚK - Ing. Kateřina Zajícová - ModulartestŘešitel: Ing. Pavel Skuhravý, doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.,

TA04030528
TAČR
 01.07.14–30.06.17  Výzkum a vývoj systému pro aktivní řízení adheze v kolejové dopravě
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚK - ÚK - TRIBOTECŘešitel: Ing. Michal Vašíček, prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

TA04010165
TAČR
 01.07.14–31.10.17  Zařízení pro nedestruktivní testování nelineární metodou
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚK - ÚK - 3S SedlakŘešitel: Ing. Stanislav Sedlák, doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

TA04011374
TAČR
 01.07.14–31.12.17  Nový systém bezdemontážní diagnostiky pneumatických a hydraulických komponent
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚK - ÚK - Poličské strojírnyŘešitel: Ing. Vladimír Bukáček, doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

GA15-24091S
GAČR
 01.01.15–31.12.17  Vliv velkých skluzů na mazací film u vysoce zatížených kontaktů
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.,

TH01011136
TAČR
 01.01.15–31.05.18  Výzkum a vývoj automatického prediktivního mazacího systému
  Pracoviště: ÚK - TRIBOTEC - ÚK - TRIBOTECŘešitel: Ing. Michal Vašíček, prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

8E15B011
MŠMT
 01.01.16–31.12.17  Výzkum lokálních jevů ve vysoce zatížených kontaktech ozubených kol
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.,

FV10592
MPO
 01.03.16–30.11.18  Vývoj nového poloautomatického vysekávacího stroje hmatníků
  Pracoviště: ÚK - ÚK - Czech MachinesŘešitel: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.,

H2020-MCSA-RISE-Hartl
EU--MŠMT
 01.04.16–31.03.20  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.,

10  FV10411
MPO
 01.08.16–31.12.18  Výzkum a vývoj elektrického pohonu mini-exkavátoru do 2 tun
  Pracoviště: ÚK - ÚK - Bosch RexrothŘešitel: prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.,

11  FV10645
MPO
 01.08.16–31.12.19  Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů
  Pracoviště: ÚK - ZD-Rpety - ÚK - ZD-RpetyŘešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

12  FV10474
MPO
 01.10.16–31.03.20  Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání
  Pracoviště: ÚK - ÚK - TRIBOTECŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

13  GA17-26162S
GAČR
 01.01.17–31.12.18  Výzkum chování magnetoreologické kapaliny ve slit-flow reometru za podmínek vysokých smykových spádů a neustáleného toku
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.,

14  MK-PVU
MK
 01.01.17–31.12.18  Průmyslový design v Brně 1965–1990
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.,

15  GC17-10660J
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Výzkum magnetoreologické kapaliny s vysokou sedimentační stabilitou
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.,

16  GA17-23235S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Vliv tepelných vlastností kontaktních těles na tok maziva v Hertzových nehladkých kontaktech
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.,

17  TH02010205
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Rotační aktuátor pro vesmírné aplikace
  Pracoviště: ÚK - ÚK - frentech.eu - Honeywell InternationalŘešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.,

18  TH02010514
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl
  Pracoviště: ÚK - ÚK - Honeywell InternationalŘešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.,

19  TH02010663
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Elektronický tester tlumení náprav automobilů
  Pracoviště: ÚK - ÚK - ModulartestŘešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.,

20  GA17-15915S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy
  Pracoviště: ÚK - ÚK - FAV ZČUŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

21  TH02010306
TAČR
 01.01.17–31.03.20  Výzkum a vývoj konstrukce a technologie nové generace axiálních soudečkových ložisek
  Pracoviště: ÚK - ZKL,a.s. - ÚK - ZKL - ZKL,a.s.Řešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

22  FV20474
MPO
 01.03.17–30.11.19  Výzkum a vývoj automatického programovatelného výsekového zařízení pro polygrafický a plastikářský průmyslu
  Pracoviště: ÚK - ÚK - NOVATISK - Mood-IŘešitel: Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.,

23  FV20687
MPO
 01.04.17–31.12.20  Výzkum a vývoj toroidních ložisek s plným počtem valivých těles do vnějšího průměru 400 mm
  Pracoviště: ÚK - ÚK - ZKL - ZKL,a.s.Řešitel: Ing. Jan Otoupalík, doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

24  Výstava design FSI VUT
USC--MŠMT
 15.05.17–16.10.17  Výstava Design na FSI VUT - RETROSPEKTIVA-SOUČASNOST-PERSPEKTIVA
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.,

25  LTAUSA17150
MŠMT
 01.06.17–31.12.20  Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Ing. David Nečas, Ph.D., Ing. David Rebenda, Ing. Roman Látal,

26  FV20341
MPO
 01.07.17–31.12.20  Nová generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem
  Pracoviště: ÚK - ÚK - ZKL - ZKL Klášterec nad OhříŘešitel: Ing. Oldřich Martínek, doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,