Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav konstruování

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav konstruování, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TH01011136
TAČR
 01.01.15–31.05.18  Výzkum a vývoj automatického prediktivního mazacího systému
  Pracoviště: ÚK - TRIBOTEC - ÚK - TRIBOTECŘešitel: Ing. Michal Vašíček, prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

FV10411
MPO
 01.01.16–31.12.18  Výzkum a vývoj elektrického pohonu mini-exkavátoru do 2 tun
  Pracoviště: ÚK - ÚK - Bosch RexrothŘešitel: Ing. Martin Fichta, prof. RNDr. Ing. Josef Nevrlý, CSc.,

FV10592
MPO
 01.03.16–30.11.18  Vývoj nového poloautomatického vysekávacího stroje hmatníků
  Pracoviště: ÚK - ÚK - Czech MachinesŘešitel: Ing. Miroslav Buš, Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.,

H2020-MCSA-RISE-Hartl
EU--MŠMT
 01.04.16–31.03.20  RISEN - Railway Infrastructure System Engineering Network
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: Ing. Milan Omasta, Ph.D.,

CE283 Interreg
EU--MŠMT
 01.07.16–30.06.19  FabLabNet - Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.,

FV10645
MPO
 01.09.16–31.10.19  Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů
  Pracoviště: ÚK - ZD-Rpety - ÚK - UJP-P - ÚTIaA AV ČR - ZD-RpetyŘešitel: Ing. Václav Koula, CSc., doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

FV10474
MPO
 01.10.16–31.03.20  Výzkum a vývoj proaktivně řízených systémů mazání
  Pracoviště: ÚK - ÚK - TRIBOTECŘešitel: Ing. Pavel Rosendorf, prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

GA17-26162S
GAČR
 01.01.17–31.12.18  Výzkum chování magnetoreologické kapaliny ve slit-flow reometru za podmínek vysokých smykových spádů a neustáleného toku
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: Ing. Jakub Roupec, Ph.D.,

MK-PVU
MK
 01.01.17–31.12.18  Průmyslový design v Brně 1965–1990
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.,

10  GC17-10660J
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Výzkum magnetoreologické kapaliny s vysokou sedimentační stabilitou
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.,

11  GA17-23235S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Vliv tepelných vlastností kontaktních těles na tok maziva v Hertzových nehladkých kontaktech
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.,

12  TH02010205
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Rotační aktuátor pro vesmírné aplikace
  Pracoviště: ÚK - ÚK - frentech.eu - Honeywell InternationalŘešitel: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., Ing. Petr Šperka, Ph.D.,

13  TH02010514
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Vývoj technologie 3D tisku pro vybrané materiály a topologická optimalizace komponent pro letecký průmysl
  Pracoviště: ÚK - ÚK - Honeywell InternationalŘešitel: Ing. Kateřina Dočekalová, Ph.D., doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D., doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D., doc. Ing. David Paloušek, Ph.D., Ing. Karel Zábranský, Ph.D.,

14  TH02010663
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Elektronický tester tlumení náprav automobilů
  Pracoviště: ÚK - ÚK - ModulartestŘešitel: Ing. Pavel Skuhravý, doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc., doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D., Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.,

15  GA17-15915S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Nelineární dynamika rotujících systémů s uvažováním nestabilit v olejovém filmu s důrazem na lokální jevy
  Pracoviště: ÚK - ÚK - FAV ZČUŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

16  TH02010306
TAČR
 01.01.17–31.03.20  Výzkum a vývoj konstrukce a technologie nové generace axiálních soudečkových ložisek
  Pracoviště: ÚK - ZKL,a.s. - ÚK - ZKL - ZKL,a.s.Řešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.,

17  FV20474
MPO
 01.03.17–30.11.19  Výzkum a vývoj automatického programovatelného výsekového zařízení pro polygrafický a plastikářský průmyslu
  Pracoviště: ÚK - ÚK - NOVATISK - Mood-IŘešitel: Ing. Radovan Koplík, CSc., Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.,

18  FV20687
MPO
 01.04.17–31.12.20  Výzkum a vývoj toroidních ložisek s plným počtem valivých těles do vnějšího průměru 400 mm
  Pracoviště: ÚK - ÚK - ZKL - ZKL,a.s.Řešitel: Ing. Jan Otoupalík, doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

19  LTAUSA17150
MŠMT
 01.06.17–31.12.20  Vliv tribologických procesů na životnost náhrad kolenního kloubu
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D., Ing. David Nečas, Ph.D., Ing. David Rebenda, Ing. Roman Látal,

20  FV20341
MPO
 01.07.17–31.12.20  Nová generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem
  Pracoviště: ÚK - ÚK - ZKL - ZKL Klášterec nad OhříŘešitel: Ing. Oldřich Martínek, doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

21  TJ01000427
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Vývoj stacionární jednotky pro snížení hluku z kolejové dopravy
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: Ing. Radovan Galas, Ph.D., prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., Ing. Milan Omasta, Ph.D., Ing. Daniel Kvarda, Risha Rufaqua, MSc, MBA,

22  TJ01000268
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Vývoj optického systému pro automatizované měření rotačních výkovků
  Pracoviště: ÚK - ŽĎAS - ÚKŘešitel: Ing. Aneta Zatočilová, Ph.D., prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., Ing. Tereza Konečná, Ing. Jakub Hurník,

23  TJ01000354
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Vývoj procesních parametrů aditivní výroby vysoce plněných odpadních termoplastů
  Pracoviště: ÚK - VIA ALTA - ÚKŘešitel: Ing. David Škaroupka, Ph.D., Ing. Lenka Klakurková, Ph.D., Bc. Michaela Šoltysová, Bc. Petr Krejčiřík,

24  GC18-26849J
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Termoelastohydrodynamika povlakovaných polymerních ozubení
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

25  TH03010422
TAČR
 01.01.18–31.12.20  Mobilní aparatura pro detekci vad pneumatických systémů
  Pracoviště: ÚK - ÚK - Poličské strojírnyŘešitel: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc.,

26  TH03010172
TAČR
 01.01.18–31.12.20  Výzkum a vývoj 3D tiskárny pro použití ve stavebnictví
  Pracoviště: ÚK - ÚK - ČVUT v Praze - VIA ALTAŘešitel: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D.,

27  FV30310
MPO
 01.01.18–30.06.21  Vývoj magnetoreologického systému tlumení pro podvozky kolejových vozidel
  Pracoviště: ÚK - ÚK - STROJÍRNA OSLAVANYŘešitel: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.,

28  NV18-08-00248
MZ
 01.05.18–31.12.21  Využití průtokové cytometrie a tribologických metod k přesnějšímu popisu pacientů s časnou a středně pokročilou osteoartrózou kolena
  Pracoviště: ÚK - ÚK - UP v OlomouciŘešitel: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.,

29  CEEPUS III - BG 0703
EU--MŠMT
 01.09.18–31.08.19  BG-0703 Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems - Bridging Reliability, Quality and Tribology
  Pracoviště: ÚK - ÚKŘešitel: doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D.,