Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Energetický ústav

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Energetický ústav, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TA04031094
TAČR
 01.07.14–30.06.17  Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTP - ŠKODA AUTO - EÚ OTTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.,

TA04021135
TAČR
 01.07.14–31.12.17  Výzkum a vývoj integrovaného odlučovače TZL k výkonové řadě kotlů 20,25,30,40,501,100 kW
  Pracoviště: VUT v Brně - EÚ - EÚ OEI - ATOMAŘešitel: Ing. Albert Tomášek, doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.,

GA15-11977S
GAČR
 01.01.15–31.12.17  Adaptivní front-tracking metoda pro paralelní řešení problémů se změnou fáze
  Pracoviště: EÚ OTTP - EÚ OTTPŘešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.,

GA15-09040S
GAČR
 01.01.15–31.12.17  Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek
  Pracoviště: EÚ OTTP - EÚ OTTPŘešitel: doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.,

TH01020982
TAČR
 01.01.15–31.12.17  Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren
  Pracoviště: EÚ - ČKD Blansko Engineering - EÚ OFE - ČKD Blansko EngineeringŘešitel: Ing. Aleš Skoták, Ph.D., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

GA15-06621S
GAČR
 01.01.15–31.12.17  Modelování inteligentních tlumicích prvků rotujících soustav využívajících fyzikálních vlastností magnetoreologických kapalin
  Pracoviště: VUT v Brně - EÚ OFE - ÚT AV ČRŘešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.,

TH01011352
TAČR
 01.01.15–30.06.18  Inovativní výzkum zpětných klapek pro extrémní provozní podmínky v energetice
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - ÚAM Brno - EÚ OFE - ÚAM BrnoŘešitel: Ing. Pavel Dokoupil, doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.,

GA16-18316S
GAČR
 01.01.16–31.12.18  Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - EÚ OFEŘešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.,

GA16-23675S
GAČR
 01.01.16–31.12.18  Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTP - EÚ OTTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.,

10  FV10482
MPO
 01.02.16–31.10.19  Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí (HELP)
  Pracoviště: EÚ OTTP - 5M - Sobriety - EÚŘešitel: Ing. Vratislav Šálený, doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.,

11  TH02020025
TAČR
 01.11.16–31.12.19  Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VÚ organických syntéz - EKOGALVAŘešitel: František Kudrna, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., Ing. David Jecha, Ph.D.,

12  TH02030260
TAČR
 01.11.16–31.12.19  Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VÚ organických syntéz - GEMOSŘešitel: ing. Bořivoj Pražský, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

13  GA17-19444S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
  Pracoviště: EÚ - TU v Liberci - EÚ OFEŘešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.,

14  TH02020032
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VŠB-TU Ostrava - ATEKO - EÚ OEIŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.,

15  TH02020705
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy
  Pracoviště: VUT v Brně - EÚ - EÚ OFE - TU v Liberci - ČKD Blansko EngineeringŘešitel: Ing. Aleš Skoták, Ph.D., prof. Ing. František Pochylý, CSc., doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

16  GA17-01088S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém grandientu tlaku
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - ÚT AV ČRŘešitel: Ing. Václav Uruba, CSc., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

17  TH02030120
TAČR
 01.01.17–29.02.20  Termické zpracování zbytků po suché fermentaci
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VŠB-TU Ostrava - TRENDEX NOVAŘešitel: Ing. petr novák, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

18  SPIL
EU--MŠMT
 01.02.17–30.04.22  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  Pracoviště: NETME - ÚPI - NETME - EÚ OEIŘešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Martin Pavlas, Ph.D.,

19  LTC17087
MŠMT
 17.05.17–03.05.19  Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.,