Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Energetický ústav

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Energetický ústav, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TA04031094
TAČR
 01.07.14–30.06.17  Inovativní řízení HVAC systému kabiny automobilu jako součást asistenčního systému řidiče
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTP - ŠKODA AUTO - EÚ OTTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.,

TA04021135
TAČR
 01.07.14–31.12.17  Výzkum a vývoj integrovaného odlučovače TZL k výkonové řadě kotlů 20,25,30,40,501,100 kW
  Pracoviště: VUT v Brně - EÚ - EÚ OEI - ATOMAŘešitel: Ing. Albert Tomášek, doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc.,

GA15-11977S
GAČR
 01.01.15–31.12.17  Adaptivní front-tracking metoda pro paralelní řešení problémů se změnou fáze
  Pracoviště: EÚ OTTP - EÚ OTTPŘešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.,

GA15-09040S
GAČR
 01.01.15–31.12.17  Dynamika proudění a kapek během procesu tvorby spreje u tlakových vířivých trysek
  Pracoviště: EÚ OTTP - EÚ OTTPŘešitel: doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.,

TH01020982
TAČR
 01.01.15–31.12.17  Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren
  Pracoviště: EÚ - ČKD Blansko Engineering - EÚ OFE - ČKD Blansko EngineeringŘešitel: Ing. Aleš Skoták, Ph.D., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

GA15-06621S
GAČR
 01.01.15–31.12.17  Modelování inteligentních tlumicích prvků rotujících soustav využívajících fyzikálních vlastností magnetoreologických kapalin
  Pracoviště: VUT v Brně - EÚ OFE - ÚT AV ČRŘešitel: prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.,

TH01011352
TAČR
 01.01.15–30.06.18  Inovativní výzkum zpětných klapek pro extrémní provozní podmínky v energetice
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - ÚAM Brno - EÚ OFE - ÚAM BrnoŘešitel: Ing. Pavel Dokoupil, doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.,

GA16-18316S
GAČR
 01.01.16–31.12.18  Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - EÚ OFEŘešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.,

GA16-23675S
GAČR
 01.01.16–31.12.18  Vícerozměrné laminární, přechodné a turbulentní urychlující a zpomalující proudění v lidském dýchacím traktu s transportem a depozicí aerosolů
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTP - EÚ OTTPŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.,

10  FV10482
MPO
 01.08.16–31.12.19  Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí (HELP)
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTP - SobrietyŘešitel: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.,

11  TH02030260
TAČR
 01.11.16–31.12.19  Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VÚ organických syntéz - GEMOSŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

12  GA17-19444S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
  Pracoviště: EÚ - TU v Liberci - EÚ OFEŘešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.,

13  TH02020032
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VŠB-TU Ostrava - ATEKO - EÚ OEIŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

14  TH02020705
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy
  Pracoviště: VUT v Brně - EÚ - EÚ OFE - TU v Liberci - ČKD Blansko EngineeringŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

15  GA17-01088S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém grandientu tlaku
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - ÚT AV ČRŘešitel: Ing. Václav Uruba, CSc., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

16  TH02030120
TAČR
 01.01.17–29.02.20  Termické zpracování zbytků po suché fermentaci
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VŠB-TU Ostrava - TRENDEX NOVAŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

17  SPIL
EU--MŠMT
 01.02.17–30.04.22  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  Pracoviště: NETME - ÚPI - NETME - EÚ OEIŘešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Martin Pavlas, Ph.D.,

18  LTC17087
MŠMT
 17.05.17–03.05.19  Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.,