Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Energetický ústav

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Energetický ústav, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
FV10482
MPO
 01.02.16–31.10.19  Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí (HELP)
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTP - 5M - SobrietyŘešitel: Ing. Vratislav Šálený, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.,

TH02020025
TAČR
 01.11.16–31.12.19  Výzkum a vývoj automatického kotle na spalování biomasy
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VÚ organických syntéz - EKOGALVAŘešitel: František Kudrna, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D., Ing. David Jecha, Ph.D.,

TH02030260
TAČR
 01.11.16–31.12.19  Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv
  Pracoviště: EÚ OEI - VÚ organických syntéz - GEMOS - EÚŘešitel: ing. Bořivoj Pražský, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

GA17-19444S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Interakce heterogenní kapaliny s pružnou stěnou
  Pracoviště: EÚ - TU v Liberci - EÚ OFEŘešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.,

TH02020032
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Vývoj technologie pro čištění a úpravu syntézních plynů
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VŠB-TU Ostrava - ATEKO - EÚ OEIŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.,

TH02020705
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Výzkum kmitání lopatek vodní turbíny s ohledem na poskytnutí rozšířeného pásma regulace pro zajištění stability a bezpečnosti energetické soustavy
  Pracoviště: VUT v Brně - EÚ - EÚ OFE - TU v Liberci - ČKD Blansko EngineeringŘešitel: Ing. Aleš Skoták, Ph.D., prof. Ing. František Pochylý, CSc., doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

GA17-01088S
GAČR
 01.01.17–31.12.19  Prostorová nestabilita smykové vrstvy při nepříznivém grandientu tlaku
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - ÚT AV ČRŘešitel: Ing. Václav Uruba, CSc., doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

TH02030120
TAČR
 01.01.17–29.02.20  Termické zpracování zbytků po suché fermentaci
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - VŠB-TU Ostrava - TRENDEX NOVAŘešitel: Ing. petr novák, doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D., Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

SPIL
EU--MŠMT
 01.02.17–30.04.22  Laboratoř integrace procesů pro trvalou udržitelnost
  Pracoviště: NETME - ÚPI - NETME - EÚ OEIŘešitel: prof. Ing. Jiří Klemeš, DrSc., dr. h. c., doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., Ing. Martin Pavlas, Ph.D.,

10  LTC17087
MŠMT
 17.05.17–03.05.19  Vliv patologií plic na dodávky inhalovaného terapeutického aerosolu
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc.,

11  304011D102
EU--MŠMT
 01.09.17–31.08.19 
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTPŘešitel: Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.,

12  TJ01000331
TAČR
 01.01.18–31.12.19  Redukce koncentrace jemných částic ve spalinách malých zdrojů s využitím aktivní teplotní stabilizace
  Pracoviště: ÚSI - EÚ - ÚSIŘešitel: Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D., doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Ján Poláčik, Ing. et Ing. Kristýna Hrabová,

13  GA18-19617S
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Hystereze závislosti teplota-entalpie při částečných změnách skupenství pro ukládání latentního tepla
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D.,

14  GA18-15839S
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTPŘešitel: doc. Ing. Jan Jedelský, Ph.D.,

15  GA18-25618S
GAČR
 01.01.18–31.12.20  Výzkum účinku nestacionárního proudění na transport vláken v postupně se větvících minikanálech
  Pracoviště: EÚ - EÚ OTTPŘešitel: Ing. František Lízal, Ph.D.,

16  FV30161
MPO
 01.01.18–31.12.20  Rekuperační turbína pro Tissue stroj
  Pracoviště: EÚ - EÚ - papcel.czŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

17  OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753
EU--MŠMT
 01.01.18–31.12.22  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií
  Pracoviště: EÚ - EÚ OEI - EÚ OEIŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

18  LTARF18019
MŠMT
 10.01.18–31.12.20  Návrh hydraulických mikrozdrojů pro rekuperaci energie
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - Řešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.,

19  TEG - Termoelektrický generátor - přenosný zdroj elektrické energie
MO
 07.06.18–31.12.19  TEG - Termoelektrický generátor - přenosný zdroj elektrické energie využívající termoelektrické přeměny
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.,

20  TK01020168
TAČR
 01.07.18–30.06.20  Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu
  Pracoviště: EÚ - EÚ - pbs.czŘešitel: doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D.,

21  19-10660S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy.
  Pracoviště: EÚ - Botanický ústav AV ČR - EÚŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D.,

22  19-20802S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Spojený tepelně-mechanický model tuhnutí oceli pro predikci vzniku trhlin v reálném čase.
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D.,

23  19-06666S
GAČR
 01.01.19–31.12.21  Výzkum proudění a intertakce dvousložkových kapalin s tělesy a vnějším magnetickým polem
  Pracoviště: EÚ - EÚ - VŠB-TU OstravaŘešitel: doc. Ing. Simona Fialová, Ph.D.,

24  TH04020045
TAČR
 01.01.19–31.12.21  Potlačení nežádoucích projevů vstupní recirkulace u vysokokapacitních chladících čerpadel
  Pracoviště: EÚ - EÚ - - sigmagroup.cz - Sigma VVUŘešitel: prof. Ing. František Pochylý, CSc.,

25  TH04030267
TAČR
 01.03.19–30.04.22  Kombinovaný kotel na spalování pelet a uhlí o výkonu 100-200 kW
  Pracoviště: EÚ - EÚ - VÚ organických syntéz - EKOGALVAŘešitel: Ing. Martin Lisý, Ph.D.,

26  H2020-WIDESPREAD-2018-03
EU--MŠMT
 01.09.19–31.08.22  EMICOM - TWINNING FOR REDUCING EMISSIONS FROM COMBUSTION PROCESS
  Pracoviště: EÚ - EÚŘešitel: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc.,

27  H2020-MSCA-ITN-2019
EU--MŠMT
 01.09.19–31.08.23  SciFSI - Scientific Investigation of Fluid Structure Interactions
  Pracoviště: EÚ - EÚ OFE - EÚ - EÚ OFEŘešitel: doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., Ing. David Štefan, Ph.D.,