Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav strojírenské technologie

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav strojírenské technologie, řešených v průběhu roku 2019.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TH02020445
TAČR
 01.01.17–31.12.19  Výzkum a vývoj nové technologie výroby tvarově složitých a tenkostěnných součástí využívaných v hydroenergetice
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚST - ÚST OS - Vítkovice HeavyŘešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Václav Kaňa, Ph.D.,

TH02020076
TAČR
 01.01.17–31.12.20  Výzkum a vývoj odlévání a svařování masivních odlitků z duplexních ocelí
  Pracoviště: ÚST OS - ÚST - ŽĎAS - ÚST OSŘešitel: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., Ing. Václav Kaňa, Ph.D., Ing. Jan Čech,

Smart AlCr oxides
TAČR
 01.05.19–30.04.21  Smart AlCr oxides
  Pracoviště: ÚST - ÚST OTO - ÚST OTOŘešitel: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., Ing. Petra Sliwková, Ph.D., Ing. Aleš Polzer, Ph.D.,