Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, řešených v průběhu roku 2018.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TE01020075
TAČR
 01.04.12–31.12.19  Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚVSSR - FS ČVUTŘešitel: prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.,

FV10412
MPO
 01.09.16–31.12.18  Zvyšování přesnosti polohování průmyslových robotů pro obráběcí aplikace
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - BlumenbeckerŘešitel: Ing. Petr Čihák, doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.,

FV10299
MPO
 01.09.16–31.08.19  Technologie pro integraci průmyslových robotů do výrobních systémů dle standardu Industry 4.0
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - FEL ČVUT - BlumenbeckerŘešitel: Ing. Petr Čihák, doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.,

AKTION 79p4
MŠMT
 01.09.17–31.03.18  Rozvoj spolupráce v oblasti měření těžkých obrobků
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSRŘešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,

TL01000450
TAČR
 01.04.18–31.12.20  Ateliér virtuální reality
  Pracoviště: ÚVSSR - FAVU - UAMT - ÚVSSRŘešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D., prof. akad. soch. Michal Gabriel, doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D., Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D.,

H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning
EU--MŠMT
 01.05.18–30.04.21  TWINN4TWIN, TWINNING for strengthening scientific and innovation potential in the area of virtual twin design
  Pracoviště: FSI - ÚVSSR - ÚVSSR OVS - ÚVSSRŘešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,