Přehled aktuálních projektů pracoviště:
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Tato stránka obsahuje seznam mezinárodních a zahraničních grantů, grantů GAČR nebo jiné odpovídající grantové agentury, rezortních a ministerských grantů (včetně výzkumných záměrů MŠMT) a případně grantů jiných institucí, jejichž řešitelským pracovištěm je Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, řešených v průběhu roku 2017.

  označení
poskytovatel
doba řešení název
TE01020075
TAČR
 01.04.12–31.12.19  Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika
  Pracoviště: VUT v Brně - ÚVSSR - FS ČVUTŘešitel: prof. Ing. Jaromír Houša, DrSc., doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.,

TA04011406
TAČR
 01.07.14–31.12.17  Využití progresivních technologií pro efektivní stavbu obráběcích strojů
  Pracoviště: ÚVSSR - TOS HULÍN - TOS Kuřim - ŠKODA MACHINE TOOL - Intemac Solutions - TAJMAC-ZPS - ÚVSSRŘešitel: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D.,

LF15001
MŠMT
 01.10.15–31.12.17  Výzkum a vývoj rychloběžného hybridního pásového podvozku pro široké využití
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - K-PROFIŘešitel: Ing. František Bradáč, Ph.D.,

FV10412
MPO
 01.09.16–31.12.18  Zvyšování přesnosti polohování průmyslových robotů pro obráběcí aplikace
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - BlumenbeckerŘešitel: Ing. Petr Čihák, doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.,

FV10299
MPO
 01.09.16–31.08.19  Technologie pro integraci průmyslových robotů do výrobních systémů dle standardu Industry 4.0
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSR - FEL ČVUT - BlumenbeckerŘešitel: Ing. Petr Čihák, doc. Ing. Vladislav Singule, CSc.,

AKTION - Holub
MŠMT
 01.09.17–31.03.18  Rozvoj spolupráce v oblasti měření těžkých obrobků
  Pracoviště: ÚVSSR - ÚVSSRŘešitel: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.,